Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Stesolid bij epilepsie

Uw kind is in het ziekenhuis onderzocht vanwege epilepsie. Bij sommige kinderen is het nodig de epilepsie te behandelen met anti-epileptica, zodat er geen of minder aanvallen zijn. Toch kan het zijn dat uw kind thuis een epilepsieaanval krijgt. Wij leggen u graag uit wat u dan kunt doen.

Download PDF

Epileptische aanval

Wanneer uw kind een epileptische aanval krijgt, is het meestal niet nodig om hem hiervoor in het ziekenhuis op te laten nemen of de huisarts in te schakelen. Een epileptische aanval duurt meestal korter dan één minuut. Een kortdurende aanval (korter dan 5 minuten) is meestal niet schadelijk. Bij langer durende aanvallen en vooral wanneer uw kind hierbij slecht doorademt en erg blauw wordt, kan het nadelig voor de gezondheid zijn.

Mogelijke symptomen

Een epileptische aanval kan zich per kind heel verschillen uiten. Mogelijke symptomen zijn:
 • ritmische spierschokken
 • stijf worden over het gehele lichaam
 • bewusteloos raken
 • tijdelijk stoppen met ademhalen en/of blauw zien
 • onwillekeurige spierbewegingen: smakken, kauwen, slikken, friemelen met de handen
 • langdurig staren, waarbij u geen contact met uw kind krijgt
 • een combinatie van bovenstaande verschijnselen

Wat te doen bij een aanval?

 • Probeer te voorkomen dat uw kind tijdens een aanval gewond raakt door ongecontroleerde trekkingen. Verwijder daarom scherpe of harde voorwerpen uit de omgeving.
 • Leg uw kind op de zij en zorg dat de ademweg vrij is.
 • Stop niets in de mond van uw kind om te voorkomen dat hij op de tong of lippen bijt. Een tongbeet is onschuldig. Als u ingrijpt kan dit het gebit beschadigen.
 • Door een aanval kunnen de hersenen sterk oververmoeid raken. Hierdoor valt uw kind na een aanval in een diepe slaap, waaruit hij niet goed te wekken is. Deze diepe slaap hoort dus niet meer bij de aanval en uw kind wordt dan ook na enige tijd vanzelf weer wakker.
 • Het is belangrijk om op uw horloge te kijken om te weten hoelang een aanval duurt. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt beschrijven.

Wanneer Stesolid gebruiken?

Bij een langdurige aanval is het verstandig een medicijn te gebruiken om deze af te breken. De arts heeft uw kind daarom Stesolid voorgeschreven.

U geeft uw kind Stesolid als een aanval, met bovenstaande symtomen, na een aantal minuten nog niet is gestopt. Op het medicatievoorschrift verderop kunt u lezen na hoeveel minuten u Stesolid moet geven. Geef het niet als de aanval al over is en uw kind diep slaapt.

Geven van Stesolid
U geeft Stesolid rectaal (via de anus) met behulp van een rectiole. Een rectiole is een plastic tubetje. Door er in te knijpen kunt u vloeibare geneesmiddelen in de endeldarm spuiten.

Let op: heeft de arts uw kind 2,5 mg Stesolid voorgeschreven, dan vindt u verderop hiervoor instructies.

 • Verwijder het dopje van de rectiole en smeer zo nodig een beetje vaseline aan het uiteinde van de tuit om het makkelijker in te kunnen brengen.
 • Leg uw kind bij voorkeur op de buik of op de zij en breng de tuit over de gehele lengte (= ongeveer 5 cm) in de anus. Bij kinderen jonger dan 3 jaar brengt u de tuit voor de helft in (dus ongeveer 2,5 cm). U kunt dit ongeveer vergelijken met het inbrengen van een thermometer.
 • Neem de rectiole op de aangegeven wijze tussen duim en wijsvinger en knijp deze leeg door 1 keer krachtig te knijpen. Tijdens het leegknijpen moet de tuit zoveel mogelijk naar beneden gericht zijn.
 • Houd u bij het verwijderen van de rectiole, deze dichtgeknepen om terugzuigen te voorkomen. De rectiole bevat meer vloeistof dan aangegeven, omdat er altijd nog iets van de vloeistof achterblijft.
 • Houd de billen nog 1 minuut tegen elkaar, zodat de vloeistof niet kan teruglopen.
 • Laat uw kind na de aanval op de zij liggen tot hij weer wakker is. Dit voorkomt verslikken en het naar achter zakken van de tong. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is.
 • Op het medicatievoorschrift kunt u lezen of u een tweede hoeveelheid Stesolid mag toedienen. Dit kan nodig zijn, wanneer het medicijn na de eerste toediening nog niet voldoende effect heeft op de aanval. Geef echter nooit meer dan door de arts is voorgeschreven, overdosering kan gevaarlijk zijn.

Als de aanval niet stopt

Wanneer u handelt zoals hierboven, stopt ook een iets langer durende aanval na enkele minuten. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het medicijn geen effect heeft. Hulp via ambulancepersoneel is dan noodzakelijk. Neemt u de verpakking van het toegediende medicijn mee naar het ziekenhuis, zodat het voor de arts duidelijk is welk medicijn u al heeft gebruikt om de aanval te stoppen.

Gaat de aanval niet over, bel dan een ambulance (112). Vertel dat u al 2 keer Stesolid heeft gegeven. Te veel Stesolid kan ervoor zorgen dat uw kind moeite krijgt met de ademhaling, dus niet op eigen initiatief nogmaals geven.


Bewaren van Stesolid

Bewaar het medicijn buiten het bereik van kinderen. In tegenstelling tot wat er in de bijsluiter staat, moet Stesolid bij kamertemperatuur op een droge en donkere plaats bewaard worden. Stesolid wordt op kamertemperatuur beter in het lichaam opgenomen. Dit heeft geen invloed op de houdbaarheidsdatum die op iedere rectiole vermeld staat.

Het is aan te raden om Stesolid beschikbaar te hebben op plaatsen waar uw kind langdurig zonder uw aanwezigheid verblijft. Bijvoorbeeld bij de oppas, op de crèche of op school. Instrueert u de verantwoordelijke volwassene in het gebruik van Stesolid.

Bijwerkingen en complicaties

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij dit medicijn bijwerkingen optreden. Onder andere slaperigheid en sufheid. Deze verdwijnen vanzelf weer. Het slijmvlies van de darm bij de anus kan bij het geven van Stesolid beschadigen en hierdoor gaan bloeden. Het slijmvlies herstelt zich gewoonlijk binnen enkele dagen.

Wanneer contact opnemen?


Neemt u contact met ons op als:

 • uw kind bijwerkingen heeft die aanhouden en ernstig zijn
 • de Stesolid geen of onvoldoende effect heeft
 • de aanval wel overgaat, maar u merkt dat uw kind regelmatig Stesolid nodig heeft
U kunt contact opnemen met de neuroloog via de polikliniek neurologie. U kunt dan overleggen of uw kind eerder op de polikliniek terug moet komen of dat uw kind andere medicatie voorgeschreven moet krijgen. Noteer de aanvallen en symptomen in de thuissituatie en neem deze mee naar de polikliniek. U kunt uw bevindingen ook mailen.

Meer informatie


Contact

 • Polikliniek neurologie, (010) 703 63 41
 • Kinderneurologie@erasmusmc.nl (voor niet dringende vragen of voor het aanvragen van machtigingen of recepten)
 • Algemeen nummer Erasmus MC Sophia, (010) 704 0 704
 • Kliniek kinderchirurgie medium care, (010) 703 67 05 (1 noord)

Toedienen van 2,5 mg Stesolid

De arts heeft 2,5 mg Stesolid (Diazepam) aan uw kind voorgeschreven om te geven bij een aanval langer dan………………. minuten. De totale inhoud van de rectiole (plastic tubetje) is echter meer dan 2,5 mg. Voor het geven van de juiste hoeveelheid, volgt u onderstaande instructies.

Stap 1 en 2

Zet de benodigdheden klaar:
 • stesolid 5 mg
 • spuit 2,5 ml
 • medicijncupje/opvangbekertje
 • opzuignaald
Controleer of u het juiste medicijn heeft om
rectaal toe te dienen: Stesolid 5 mg rectiole.
Nodig voor toedienen Stesolid rectaalStesolid 5 mg rectiole


Stap 3 en 4

Spuit de rectiole helemaal leeg in een
medicijn-cupje/opvangbekertje.
Zet de naald op het spuitje en trek
1,25 ml van de medicatie op uit het
cupje.
Leegspuiten rectiole in bekertjeOptrekken Stesolid


Stap 5 en 6

Controleer of u 1,25 ml heeft opgetrokken.Spuit de opgetrokken medicatie
terug in de rectiole. Nu zit er 1,25
ml oftewel 2,5 mg in.
Spuitje met StesolidTerugspuiten Stesolid in rectiole


Stap 7 en 8


Plaats de rectiole in de anus en
spuit de Stesolid in. U hoeft de rectiole
niet na te spuiten met lucht of water.
Haal de rectiole eruit en knijp zachtjes
de billen van uw kind tegen elkaar aan.
Inspuiten Stesolid via anusZachtjes billen tegen elkaar aanknijpen


Stap 9

Als de arts dit heeft voorgeschreven, kunt u wanneer de aanval nog niet voorbij is na 10 minuten een tweede gift geven met de Stesolid die nog in het cupje zit.

Medicatievoorschrift bij een epileptische aanval


Gegevens patiënt


Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gewicht: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Voorschrift


Bij een aanval langer dan …………... minuten 1 keer …………... mg Stesolid rectaal geven.

Als de aanval …………... minuten na de eerste toediening niet is gestopt, nogmaals …………... mg Stesolid rectaal geven.

Handtekening arts: ………………………………………………………………………………………………………………………………….


Medicatievoorschrift bij een epileptische aanval

Gegevens patiënt

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gewicht: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Voorschrift

Bij een aanval langer dan …………... minuten 1 keer …………... mg Stesolid rectaal geven.

Als de aanval …………... minuten na de eerste toediening niet is gestopt, nogmaals …………... mg Stesolid rectaal geven.

Handtekening arts: ………………………………………………………………………………………………………………………………….