Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Stotteronderzoek

Download PDF
Uw kind krijgt een academisch onderzoek voor stotteren. Wij leggen u graag uit wat dit onderzoek inhoudt en wat u en uw kind kunnen verwachten.Over het stotteronderzoek


Wat is het doel?
Het doel van het onderzoek is om uw zorgen over het stotteren van uw kind te bespreken en u advies te geven over wat u kunt doen. Ook zullen wij uw vragen over het stotteren beantwoorden.

Wat gaan we doen?
We zullen uitgebreid met u praten en de vaardigheden van uw kind onderzoeken. We doen dit onderzoek met twee mensen.

We zullen u vragen om van tevoren een online vragenlijst in te vullen. Ook zullen we u via een link in de mail vragen om de ernst van het stotteren elke dag een cijfer te geven. Dit vragen wij u voorafgaand aan het bezoek elke dag te doen. Ook na het onderzoek zullen we u blijven vragen de ernst van het stotteren online in te vullen, eerst wekelijks en daarna maandelijks. Dit doen we om het verloop van het stotteren goed te kunnen volgen.

Verloop van het onderzoek


Jongere kinderen


Als uw kind jonger is dan 7 jaar, start het onderzoek met een observatie. We vragen u ongeveer 10 minuten met uw kind te spelen zoals u dat thuis zou doen. U kunt hier speelgoed van thuis voor mee nemen, maar dit hoeft niet. De onderzoekers observeren de communicatie om een indruk te krijgen van hoe het spreken normaal gesproken thuis gaat. U hoeft dus niks bijzonders te doen.

Daarna speelt één van de onderzoekers even met uw kind. De onderzoeker stelt uw kind ook enkele vragen en er kan begonnen worden met het testen van uw kind.

Als uw kind zich er prettig bij voelt, splitsen we daarna op: de ene onderzoeker test de spraak- en taalvaardigheden van uw kind. Als het nodig is, testen we ook het gehoor. De andere onderzoeker gaat met u in gesprek over de hulpvraag en uw zorgen. Ook zullen we het hebben over het ontstaan en verloop van het stotteren. Wij doen dit op deze manier omdat het prettiger is om dit te bespreken als uw kind er niet bij is.

Oudere kinderen


Als uw kind 7 jaar of ouder is beginnen we meestal met een gesprek met u en uw kind. We bespreken wat uw kind denkt en wat hij of zij wil weten over het stotteren. Ook bespreken we samen wat we met het onderzoek willen bereiken.

Daarna gaat de ene onderzoeker met de ouder(s) in gesprek. De andere onderzoeker test de spraak- en taalvaardigheden van uw kind. Als het nodig is, testen we ook het gehoor.

Duur van het onderzoek


Het onderzoek duurt in totaal 90 minuten.

Het adviesgesprek


Na de eerste afspraak vragen wij krijgt meestal of we een vragenlijst naar de leerkracht mogen sturen. Soms moeten we ook nog meer testen doen. In dat geval maken we nog een vervolgafspraak.

Als alle onderzoeken zijn gedaan en we alle vragenlijsten hebben ontvangen, werken we de gegevens uit. In een apart adviesgesprek bespreken we onze bevindingen met u. Dit onderzoek vindt meestal binnen 1 tot 3 weken na het onderzoek plaats. De jongere kinderen (tot ongeveer 11 jaar) zijn niet bij het adviesgesprek. Bij oudere kinderen overleggen we met u en uw kind of ze bij het adviesgesprek zijn. Het adviesgesprek kan in het ziekenhuis plaatsvinden, maar ook online. U kunt uw voorkeur aangeven.

Duur van het adviesgesprek


Het adviesgesprek duurt 60 minuten.

Contact


  • Gehoor- en spraakcentrum (010) 7036073, keuze 3 of gehoorenspraak@erasmusmc.nl

Meer informatie


Meer informatie over stotteren kunt u vinden op: www.stotteren.nl.