Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Uw kind met CF steunen bij bezoeken aan het ziekenhuis

Onderzoek, handelingen en ingrepen bij kinderen met CF

Kinderen met cystic fibrosis (CF) zijn vaak met enige regelmaat in het ziekenhuis. Voor onderzoek en handelingen op de polikliniek en soms voor opname. Het is belangrijk dat uw kind en u steeds weer goede ervaringen opdoen, zodat een volgend ziekenhuisbezoek met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Hieronder geven we tips hoe u als ouder uw kind kunt steunen. Ook informeren we u over de eventuele hulp van de pedagogisch hulpverlener.

Download PDF

Wat u als ouders zelf kunt doen


Voor alle kinderen, maar met name voor (zeer) jonge kinderen, is de nabijheid en troost van ouders het allerbelangrijkste. Verder zijn er allerlei manieren waarop kinderen voorbereid en afgeleid kunnen worden. Enkele algemene tips zijn:

  • Er bestaat verdovende zalf om een bloedafname minder gevoelig te laten zijn. We raden u aan om hier gebruik van te maken, zodat uw kind kan ervaren dat het minder voelt van de bloedafname. Naar verdovende zalf kunt u vragen wanneer u zich aanmeldt bij de balie van de polikliniek.
  • Met een dokterskoffertje, maar ook met ander spelmateriaal, kunnen kinderen hun ziekenhuiservaringen uitspelen en verwerken. Geef kinderen hier de ruimte voor.
De manier waarop u uw kind kunt voorbereiden en afleiden is ook afhankelijk van de leeftijd van het kind. Hieronder volgen per leeftijdscategorie nog specifieke tips die u kunt gebruiken om uw kind extra te ondersteunen.

Kinderen tot 2 jaar

U kunt vertellen wat er gaat gebeuren. Ervaringen worden zo opgeslagen in het bewuste geheugen. Het worden dan ervaringen waarover uw kind nog eens kan praten met u of met een hulpverlener.

Uw kind zal goed opletten op welke manier u praat. Ook zal uw kind naar uw gezichtsuitdrukking kijken. Hieruit leidt uw kind af of u vertrouwen heeft in de situatie. Gebruik uw eigen woorden, eenvoudige zinnen en eindig positief. Bijvoorbeeld: ‘We zullen je straks helpen en ook troosten. Het is misschien niet altijd even fijn, maar het is nodig. We zijn er voor je. Straks is het weer voorbij.’

Kinderen vanaf 2 jaar

Met een speelgoed-dokterskoffertje, een boekje, een pop en met ziekenhuismateriaal kunnen kinderen eenvoudig worden voorbereid op een bezoek aan de polikliniek of bloedafname.

Geef tijdens het bezoek aan het ziekenhuis vooral aan wat goed voelt voor u en uw kind (bijvoorbeeld uw kind op schoot nemen). Afleiding en troost door een eigen knuffel, filmpje, bellenblaas of een klein cadeautje kan helpen. Als een kind goed is afgeleid, is het beter om alleen te praten over de afleiding en niet over de bloedafname bijvoorbeeld. Het helpt vaak ook als de laborant dan zo min mogelijk zegt.

Kinderen vanaf 4 jaar

Vanaf de leeftijd van ongeveer 4 jaar kunnen kinderen met digitale middelen voorbereid worden.

  • De VR-tour Het avontuur van Joep biedt gelegenheid om vooraf ruimtes zoals de kamer van de bloedafname, de operatiekamer en de CT-kamer te bekijken.
  • Tim en de CT-scan en Tim en de spirometer CT-scan zijn filmpjes waarmee kinderen op onderzoeken voorbereid kunnen worden. We raden u aan om de filmpjes eerst zelf te kijken, zodat u kunt beoordelen of ze geschikt zijn voor uw kind:
    • Tim en de CT-scan:

    • Tim en de spirometer CT-scan:

Bloedafname
Er zijn kinderen die bij een bloedafname willen kijken naar wat er gebeurt, maar ook kinderen die juist afgeleid willen worden. Een zoekboek en andere afleidingsmaterialen kunnen hierbij helpen. Kinderen kunnen in een pijnpaspoort aangeven hoe zij een handeling het liefst willen ondergaan. Dit geeft controle en kan stress reduceren. Het pijnpaspoort is verkrijgbaar via de pedagogisch hulpverlener. Sommige kinderen hebben baat bij de Buzzy®. Dit apparaatje (plaatje rechtsonder) geeft trillingen af die het gevoel overstemmen dat ontstaat tijdens de bloedafname. Bij de verpleegkundig consulenten CF kunt u meer informatie over de Buzzy® krijgen en er een lenen.

wat boekjes en speelgoed als afleidingsmateriaalde buzzy


Pedagogisch hulpverlener


Ondanks deze tips kunnen uw kind en u nog steeds angstig of onzeker zijn. De pedagogisch hulpverlener kan ondersteuning bieden bij de voorbereiding op en begeleiding bij een handeling of onderzoek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulenten CF.

Het kan ook zijn dat een pedagogisch hulpverlener voorafgaand aan het groot onderzoek contact met u opneemt om de behoefte te polsen naar begeleiding (bijvoorbeeld bij de bloedafname).