Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wegwijs in de obstetric critical care unit (OCCU)

Download PDF
De obstetrische intensive care unit, ofwel obstetic critical care unit (OCCU), is een kliniek voor zwangere vrouwen die extra zorg nodig hebben. Reden hiervoor is bijvoorbeeld pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) of het HELLP syndroom. Een aan het bed gekoppelde monitor geeft uw bloeddruk, hartslag, vaatvulling en ademhaling weer. Hierdoor kunnen we de behandeling zeer nauwkeurig instellen en controleren. De zorg is in handen van een team van gynaecologen, internist en verpleegkundigen.

De Obstetric Critical Care Unit (OCCU)


De OCCU bevindt zich op de 4e etage in de gang van de verloskamers op de kliniek verloskunde. U wordt opgenomen op de OCCU-afdeling omdat uw ziektebeeld hiertoe aanleiding geeft. Hier kunnen we u goed bewaken met behulp van een monitor. Misschien komt u van de zwangerenafdeling of de kraamafdeling, of bent u overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis. Op de OCCU kunnen een aantal dingen nieuw voor u zijn:
 • Er hangt een monitor rechts achter uw bed.
 • Er kunnen diverse alarmen afgaan. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken, de verpleegkundige let hierop.
 • Overdag is er vrijwel continu een verpleegkundige aanwezig, ’s avonds en ’s nachts zijn er ook regelmatig controlemomenten.

Bezoektijden en regels


 • Uw partner kan tussen 09.00 en 22.00 uur bij u zijn.
 • Soms wordt de aanwezigheid van uw partner ook ’s nachts verlangt vanwege de conditie van u of van uw kindje. Als dit zo is, gebeurt dit in overleg met de verpleging. We beoordelen de situatie per dag. Uw partner krijgt dan een exemplaar van de regels met betrekking tot logeren in het ziekenhuis.
 • Overig bezoek is welkom tussen 11.00 en 21.00 uur.
 • In verband met uw gezondheid is het niet toegestaan dat meer dan 2 personen u tegelijkertijd bezoeken. Afwisselen mag wel, het overige bezoek kan plaatsnemen in de wachtkamer tegenover de kamer ‘Acute Zorg’, aan het begin van de gang.
 • Bloemen en planten zijn helaas op de OCCU niet toegestaan en moeten worden meegegeven naar huis.
In verband met ons beroepsgeheim zullen wij nooit anderen over uw situatie informeren, ook niet telefonisch.

De arterielijn


De arterielijn is een slangetje dat we onder lokale verdoving inbrengen in uw slagader (arterie). Meestal is dat een slagader in de pols.
 • De behandelend arts bepaalt of de arterielijn links of recht wordt ingebracht.
 • Na het prikken, verwijdert de arts de naald en blijft er een plastic naaldje in uw pols achter. Dit naaldje plakken we goed vast.
 • De verpleegkundige sluit op dit plastic naaldje een systeem aan met vocht. Dit zorgt ervoor dat de naald ‘open’ blijft.
 • Het systeem is verbonden met de monitor. Verderop leest u hier meer over.
 • Via de arterielijn lijn lezen we op de monitor uw bloeddruk af.
 • Uit de arterielijn kunnen we ook bloed afnemen. U wordt hiervoor dus niet extra geprikt.
 • Elke 5e dag maakt de verpleegkundige de insteekplaats schoon met alcohol. Ook de pleisters van de lijn worden dan vervangen.
De ingebrachte lijn is via een speciaal systeem verbonden met de monitor. Hierdoor kunnen de verpleegkundigen en artsen bepaalde getallen aflezen. Deze getallen zijn alleen betrouwbaar wanneer onder andere de ‘transducer’ (in de witte houder naast uw bed) op de juiste hoogte staat. Deze moet op dezelfde hoogte staan als uw hart. De verpleegkundige controleert dit met een dubbele meetstok met waterpas of met een laserpen. Dit noemen we ‘ijken’.

De ‘lange’ infuuslijn
Wanneer u langere tijd meerdere medicijnen nodig heeft via een infuus, brengt de arts een ‘lange’ infuuslijn in. We noemen dit ook wel de ’lange lijn’. Een venflon (klein plastic slangetje) is dan niet voldoende, omdat uw bloedvat snel geïrriteerd kan raken.

De monitor


Mocht op de OCCU-monitor blijken dat bewaking noodzakelijk is, dan gebeurt dat door middel van plakkers op uw borst. Op de monitor ziet u lijnen (curves) in verschillende kleuren. Ook zijn van het scherm diverse getallen af te lezen:

Groene curve
Deze geeft uw hartslag weer en het getal ernaast de hartfrequentie.

Rode curve
Dit is de arteriële bloeddrukmeting en het getal ernaast de hoogte van uw bloeddruk.

Blauwe curve
Dit is de curve van de ‘lange ‘ lijn, dit getal zegt is over uw vaatvulling.

Witte curve
Deze curve geeft uw ademhaling weer.

Lichtblauwe curve
Deze geeft het zuurstofgehalte in uw bloed weer, dat wordt geregistreerd door middel van de sensor om uw vinger.

Paarse getallen
Deze geven de meting van de automatische bloeddrukmeterband weer.

Het alarm


 • De arts bepaalt de zogenoemde grenswaarden van uw bloeddruk: hoe hoog en hoe laag uw bloeddruk mag zijn. Zodra uw bloeddruk buiten deze grenzen komt, gaat er een alarm af.
 • Er gaat regelmatig een alarm af, maar dat wil niet altijd zeggen dat uw bloeddruk niet goed is. Er kunnen verschillende andere redenen zijn waardoor de monitor een alarmsignaal geeft. Bijvoorbeeld het loslaten van een van de plakkers, of als u niet meer goed bent ‘geijkt’. De verpleegkundige let hierop.
 • De gegevens van de monitor op uw kamer zijn ook te zien op de monitor in de verpleegposten/artsenkamer.
 • Als de monitor op uw kamer op ‘privacy’ staat is uw scherm zwart maar zijn de metingen wel in de zusterposten/artsenkamer te zien.
Vanwege de plakkers, pomp- en infuuslijnen en mogelijk een arterielijn is het lastig om nu eigen nachtkleding te dragen. U krijgt een ziekenhuisjasje aan.

Heeft u nog vragen?


Stelt u uw vragen gerust aan de arts of de verpleegkundige, zij helpen u graag.

Post- en bezoekadres


PostadresBezoekadres

Uw voorletter en naam
Kliniek verloskunde OCCU
Erasmus MC Sophia
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam


Kliniek verloskunde OCCU
Gebouw Sp, 4e etage
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Patiënt Service Centrum


Bij het Patiënt Service Centrum kunt u terecht met praktische en niet-medische vragen. Bijvoorbeeld met vragen over digitale zorg, zoals u patiëntenportaal. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen, helpen bij het vinden van betrouwbare informatie of verwijzen u door naar de juiste persoon. U bent ook welkom voor een persoonlijk gesprek.
 • Locatie: bij de receptie hoofdingang
 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 -16.30 uur
 • E-mail: info@erasmusmc.nl
 • Telefoon: (010) 704 51 14

Contact


Kliniek verloskunde OCCU, (010) 703 62 34
Kliniek verloskunde: (010) 703 68 58
Verloskamers: (010) 703 62 34 of (010) 703 68 57
Kraamafdeling: (010) 703 65 93
Geboortecentrum Erasmus MC Sophia: (010) 282 63 33, www.geboortecentrumsophia.nl
Erasmus MC, polikliniek verloskunde en vrouwenziekten: (010) 704 01 48
Erasmus MC Sophia: (010) 704 0 704