Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Sophia laat stem kinderen horen

2 mei 2022

Om kinderen en jongeren nog meer en op een grootschalige manier te betrekken bij het verbeteren van de gezondheidszorg, hebben vier Europese kinderziekenhuizen waaronder het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, het project ‘VoiCEs’ gelanceerd. In dit project worden kinderen gevraagd hun mening te geven over de zorg die ze hebben ontvangen en hun ervaringen in het ziekenhuis. De resultaten gebruiken we om ervaringen te vergelijken en de beste zorg voor kinderen te creëren in zorginstellingen in Europa. De stem van kinderen zelf vinden we daarbij heel belangrijk!

Samen werken aan betere zorg

In het Sophia Kinderziekenhuis betrekken we kinderen en ouders al zoveel mogelijk bij de zorg. Door kennis en ervaring met elkaar te delen maken we samen zorg steeds meer op maat voor iedere patiënt. In ons ziekenhuis noemen we dit Samenzorg. Het project VoiCEs sluit daarom goed aan bij onze kernwaarde dat het kind en zijn familie centraal staan in onze zorg en de verbetering ervan.

Barbara Sibbles, kinderarts Sophia Kinderziekenhuis: Kinderen en ouders weten als geen ander hoe het is om in het ziekenhuis te zijn. Soms vinden zij andere dingen belangrijk dan wij – artsen en verpleegkundigen. Door goed naar elkaar te luisteren kunnen we het verblijf in het ziekenhuis zo goed en prettig mogelijk maken. En daarbij de zorg verbeteren zodat deze passend is voor ieder gezin.

Grootschalig onderzoek

In samenwerking met Sant’Anna, School of Advanced Studies in Italië, wordt momenteel een digitale vragenlijst & dataplatform ontwikkeld om de ervaringen van ten minste 16.000 kinderen en adolescenten uit te vragen, te meten en te vergelijken. Het onderzoek zal in augustus 2022 van start gaan. Door de grootschalige opzet van dit onderzoek en het gebruik van dezelfde uitvraag, kunnen de ervaringen uit ons ziekenhuis vergeleken worden met de andere ziekenhuizen, en kunnen we van elkaar leren.

Relatie met verpleegkundige lijkt belangrijk

Uit een voorstudie van dit onderzoek kwam naar voren dat de ziekenhuiservaring van kinderen niet alleen afhangt van het resultaat van de behandeling maar voor een groot deel wordt bepaald door de relatie met de zorgverlener, vooral met de verpleegkundigen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het invullen van de vrije tijd en het contact met vrienden en familie belangrijk. Ten slotte beïnvloeden de sfeer op de afdeling, de maaltijden en nachtrust de ervaring.

Meer informatie VoiCEs

De andere deelnemende ziekenhuizen aan het VoiCes project zijn: Children’s Clinical University Hospital in Riga, Het Meyer Children Hospital in Florence en het New Children’s Hospital in Finland. VoiCEs is geiniteerd door European Children’s Hospitals Organisation (ECHO), waar het Sophia Kinderziekenhuis onderdeel van uitmaakt. ECHO pleit voor (toegang tot) de beste kwaliteit van zorg voor alle kinderen in Europa door samenwerking tussen kinderziekenhuizen. Samen versterken we elkaar en kunnen we oplossingen bedenken voor de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg. Meer informatie is te vinden op de website van VoiCEs.