Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Angiografie

Angiografie betekent: 'afbeelden van bloedvaten'. Bij een angiografie maken we met contrastvloeistof röntgenfoto's van bloedvaten ergens in uw lichaam. Zo kunnen we zien of er afwijkingen in uw bloedvaten zitten.

Download PDF


Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor 1 of 2 dagen.

Toilet
Het is handig om op de verpleegafdeling nog even naar het toilet te gaan. Tijdens het onderzoek is dit erg lastig.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over dit onderzoek

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Wat we gaan doen

Bij een angiografie maken we röntgenfoto's van uw bloedvaten met een contrastvloeistof. Hiervoor prikken we een bloedvat aan. Daarna brengen we tijdelijk een buisje in uw bloedvat in. Door dit buisje schuiven we een katheter of een voerdraad naar de juiste plaats.

Wat is het doel?

Het doel van een angiografie is om eventuele afwijkingen van de bloedvaten te kunnen vinden.

Verloop van het onderzoek

Om toegang te krijgen tot de bloedvaten moeten we bloedvaten aanprikken. Meestal prikken we een bloedvat aan in uw lies. Maar afhankelijke van welke bloedvaten we foto's we moeten maken, kan dit ook in uw pols zijn. Als u op de röntgentafel ligt ontsmetten we eerst de huid. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Met een echo-apparaat zoeken we naar het juiste bloedvat. Daarna prikken we het bloedvat aan. We laten een klein buisje achter in het bloedvat, zodat de katheters en voerdraden via het buisje in het bloedvat gebracht kunnen worden.

Foto's maken
Om te bepalen of de locatie van de katheter goed is, maken we foto’s waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. U kunt het door de contrastvloeistof even warm krijgen door heel uw lichaam of een vieze smaak in uw mond krijgen. Dit trekt direct weer weg. Het is belangrijk voor het slagen van het onderzoek dat u heel stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u uw adem inhoudt. De laborant legt dit aan u uit. Na het maken van de foto’s worden deze direct bekeken op de monitor.

Na afloop
Als het onderzoek klaar is halen we het buisje uit uw bloedvat.
  • Als u in de slagader bent geprikt, plaatsen we een oplosbare hechting in het bloedvat. Dit kan nog even pijnlijk zijn.
  • Als u in een ader bent geprikt, drukken we het gaatje ongeveer 5 minuten dicht.
  • Als we op uw pols hebben aangeprikt, plaatsen we een bandje met daarin een ballonnetje. Het ballonnetje drukt op het gaatje van het bloedvat.
De uitslag
De radioloog kan u de uitslag meestal niet gelijk geven. Later op de dag bestuderen we de foto’s en vergelijken we ze met eventuele vorige onderzoeken. De radioloog maakt vervolgens een verslag voor uw behandelend arts. Hij of zij bespreekt de uitslag met u.

Na het onderzoek

Nazorg en controles

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. Als u in de lies aangeprikt bent, moet u platte bedrust houden. Dit betekent dat uw hoofdeinde helemaal plat moet blijven. De verpleging controleert uw lies/pols/hand, bloeddruk en polsslag.

Na het onderzoek blijft u nog 3 tot 6 uur op de verpleegafdeling.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij katheters in de bloedvaten worden gebracht, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is echter gespecialiseerd in het voorkomen van dergelijke complicaties en zal het onderzoek of de behandeling dan ook uiterst zorgvuldig uitvoeren. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Bloeding 2%
  • Schade aan bloedvat 2%

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704