Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Angiografie en PTA dialyseshunt

Angiografie en dotterbehandeling dialyseshunt

Een angiografie van de dialyseshunt is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten van de shunt in de arm zichtbaar worden gemaakt met een contrastvloeistof. Zo kunnen we zien of er in de dialyseshunt misschien een afwijking zit, zoals een vernauwing. Soms zal de radioloog gelijk een behandeling starten door middel van een dotterbehandeling. Dit gebeurt wanneer er een vernauwing in de shunt zit die problemen oplevert.

Download PDF


Voorbereiding

Bloed prikken
Voorafgaand aan het onderzoek is het soms belangrijk om te weten wat uw bloedwaarden zijn. uw arts bespreekt met u en zorgt dat u bij de bloedafname terecht kan om bloed te prikken.

Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Bloedverdunners
Als u bloed verdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Omdat er gewerkt wordt in een steriele omgeving is het noodzakelijk dat u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komt. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit.

Opname
Voor dit onderzoek is meestal geen opname nodig. Indien uw arts toch graag wilt dat u opgenomen wordt voor het onderzoek of de behandeling dan zal dit van tevoren met u besproken worden.

Toilet
Het is handig om voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan. Tijdens het onderzoek is dit erg lastig.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over dit onderzoek

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Wat we gaan doen

Bij dit onderzoek maken we foto's van de bloedvaten van de shunt in uw arm. Dit doen we met contrastvloeistof. Hiervoor prikken we een bloedvat aan. Daarna brengen we tijdelijk een buisje in uw bloedvat in.

Wat is het doel?

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of er een probleem is met uw shunt, zoals een vernauwing.

Verloop van het onderzoek

Op de röntgenkamer komt u op de onderzoekstafel te liggen en desinfecteert (reinigen met alcohol) de laborant uw arm. Om infecties te voorkomen dekken we u toe met steriele doeken. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving en prikken we de shunt aan. We laten een klein buisje achter in het bloedvat, zodat de katheters en voerdraden via het buisje in het bloedvat gebracht kunnen worden.

Contrastvloeistof
Zodra het buisje op de juiste plaats zit spuiten we de contrastvloeistof in. Deze vloeistof geeft een warm gevoel in uw arm, dat verdwijnt binnen een paar minuten. Soms is het nodig een stuwband om uw arm aan te brengen voor goede foto's. Dat doen wij zo kort mogelijk om te voorkomen dat de shunt beschadigt.

Foto’s maken
Tijdens het inspuiten van de vloeistof maken we röntgenfoto's. Het is belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Zo kunnen wij het onderzoek beter uitvoeren. De foto’s worden direct bekeken op een monitor. Het kan zijn dat er extra foto’s nodig zijn, waarvoor opnieuw contrastvloeistof wordt ingespoten. Aan de hand van de gemaakte foto’s bepaalt de radioloog of een PTA (dotterbehandeling) nodig is.

PTA met ballonkatheter

Bij een PTA (dotterbehandeling) schuiven we een ballonkatheter door het tijdelijke buisje in de shunt richting de vernauwing. De ballon wordt op de juiste plek opgeblazen. Dit kan soms pijn doen. De radioloog vindt het erg belangrijk dat u goed aangeeft als u iets van het opblazen merkt. Soms wordt er aanvullend nog een andere ballonkatheter gebruikt. De radioloog bepaalt dit tijdens het onderzoek aan de hand van de röntgenfoto’s.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt het buisje verwijderd en het gaatje dichtgedrukt. U bent dan klaar bij de afdeling Radiologie. Soms moet u nog een uurtje in de wachtkamer blijven, zodat het gaatje rustig kan genezen. Als u bent opgenomen in het Erasmus MC, wordt u teruggebracht naar de afdeling.

De uitslag
Vaak kan de radioloog tijdens of na het onderzoek al iets vertellen over de uitslag. Later op de dag bestuderen we de foto's en vergelijken we ze met eventuele vorige onderzoeken. De radioloog maakt vervolgens een verslag voor uw behandelend arts.
Eten en drinken
U mag na het onderzoek, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Bloeding 2%
  • Schade aan bloedvat 2%
  • Trombose (bloedstolsel)
  • Pijn tijdens het dotteren

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704