Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Blaasverwijdering

(Radicale cystectomie)

Een operatie waarbij de blaas wordt verwijderd, noemen wij een radicale cystectomie. Het kan zijn dat een nieuwe blaas wordt gemaakt (neoblaas) of een urinestoma (Bricker of colon conduit) wordt aangelegd.

Download PDF

Voorbereiding

Opnamegesprek
De dag voor de operatie wordt u opgeroepen voor een opnamegesprek. Een verpleegkundige stelt u dan een aantal vragen en voert lichamelijke controles uit, zoals het meten van uw polsslag, uw temperatuur, bloeddruk, de zuurstofspanning in uw bloed en uw gewicht. Ook nemen wij bloed bij u af.
U blijft deze dag meteen voor opname omdat u de volgende dag vroeg al naar de operatiekamer gebracht wordt.

Over de operatie

De verpleging brengt u naar het operatiecomplex. Hier maakt u kennis met het operatieteam, dat bestaat uit de anesthesioloog, de anesthesieassistent en de operatieassistenten. Verder zijn de uroloog en een uroloog-in-opleiding aanwezig. Zij gaan de operatie bij u uitvoeren. Op de operatiekamer volgt de ‘Time Out Procedure’ waarbij zowel aan u als aan het team een aantal vragen worden gesteld. Deze procedure is een laatste controle voor het hele team. Hierna krijgt u een ruggenprik en brengt de anesthesioloog u in slaap.

Na de operatie

Na afloop van de operatie gaat u naar de High Care/PACU of u gaat terug naar de kliniek. De operateur belt uw contactpersoon met informatie over het verloop van de operatie.

Snel in beweging komen is belangrijk. Ga daarom even zitten en bungel met uw benen over de rand van het bed, als u weer terug bent in de kliniek.

De behandeling dag-voor-dag

Dag 1

Dit is de eerste dag na de operatie. De verpleegkundige die vandaag voor u zorgt, controleert in de ochtend uw polsslag en uw bloeddruk en doet verschillende andere metingen (de zogenaamde ‘controles’). Ook vraagt de verpleegkundige naar uw pijnbeleving. Verder houdt de verpleegkundige in de gaten hoeveel urine u produceert.
  • U heeft een infuus (slangetje in de bloedvaten) waarover u vocht en zout krijgt.
  • Verder heeft u een infuus waarover u pijnstillers krijgt. Het kan ook zijn dat u een slangetje in de rug heeft waardoor u pijnstillers krijgt.
  • In de buik heeft u een wonddrain voor het afvoeren van het vocht.
Stoma
Als u een stoma heeft komen hieruit twee splints. Dit zijn holle slangetjes die tijdens de operatie worden ingebracht in de urineleiders, één gaat naar de linkernier, één gaat naar de rechternier.

Neoblaas
Heeft u een neoblaas, dan worden er ook twee splintjes uitgeleid, nu echter via een klein gaatje in de buikwand. Hier overheen wordt een opvangzakje geplakt, maar het is dus geen stoma. Daarnaast heeft u een wonddrain en een blaaskatheter. De verpleegkundige zal direct na de operatie de blaaskatheter drie keer per dag spoelen.

Beweging
Snel in beweging komen is belangrijk. Daarom helpen we u vandaag 2 keer ongeveer 10 minuten uit bed.

Dag 2

De verpleegkundige start weer met de ‘controles’. Het infuus zal worden afgebouwd, afhankelijk van de hoeveelheid die u tot nu toe heeft gedronken. U krijgt nog pijnstillers via het infuus. ’s Avonds wordt gestart met pijnstillers in tabletvorm. U wordt gestimuleerd om wat meer te eten, we beginnen meestal met licht verteerbaar eten zoals soep, crackers, vla. Het is belangrijk dat u vandaag minstens 2 keer per dag uit bed komt en op de stoel naast uw bed gaat zitten, uiteraard met hulp van de verpleegkundige. De verpleegkundige leert u hoe u met de stoma moet omgaan. De verpleegkundige houdt tijdens de hele opname de WIS-consulent (WIS = Wond,Incontinentie, Stoma) op de hoogte over de stoma en de stomaverzorging. De WIS verpleegkundige komt ook bij u langs terwijl u opgenomen bent.

Dag 3

De verpleegkundige start weer met de ‘controles’. Het infuus zal worden afgebouwd en kan mogelijk zelfs worden verwijderd, mits de pijn onder controle is met tabletten én u voldoende eet en drinkt. Als het slangetje in de rug is verwijderd, kunt u voor het eerst gaan douchen. De wonddrain die in uw buik zit, kan worden verwijderd nadat een laboratoriumbepaling aangeeft dat er geen lekkage van urine is. U mag nog wat meer eten, waar ú trek in heeft. Verder wordt van u verwacht dat u vandaag nog meer in beweging komt: dus niet alleen op de stoel zitten, maar wellicht een rondje over de gang! Er wordt een voorlopige ontslagdatum afgesproken.

Dag 4

De verpleegkundige start weer met de ‘controles’. Verder vraagt de verpleegkundige u of u al ontlasting heeft gehad. Als dit niet zo is, kunt u iets krijgen om de ontlasting wat zachter te maken. Vandaag is het goed om bijna net zo beweeglijk te zijn als thuis, wij noemen dit ‘volledig mobiel’. De verpleegkundige gaat vandaag met u oefenen hoe u het stoma kunt verzorgen of hoe u de neoblaas moet spoelen.

Stapsgewijs leert u meer over de stomazorg of het verzorgen van de neoblaas. Hieraan wordt elke dag aandacht besteed. Wanneer u met ontslag gaat, kunt u de stoma of de neoblaas grotendeels zelf verzorgen. Uw familie krijgt tijdens de opname ook instructies over het verzorgen van uw stoma of neoblaas, hiervoor wordt apart een afspraak gemaakt.


Dag 5

De verpleegkundige bekijkt samen met u wanneer u toe bent aan ontslag naar huis. Belangrijke voorwaarden zijn dat u voldoende eet en drinkt, dat u uw stomazakje kunt legen, dat u de stoma deels zelf kunt verzorgen en dat u redelijk mobiel bent. De WIS-verpleegkundige komt langs om het stoma te inspecteren (terwijl u zit), en het juiste stomamateriaal te adviseren. De verpleegkundige bestelt vervolgens het benodigde stomamateriaal voor u.

Neoblaas
Als u een neoblaas heeft gekregen, zult u vandaag oefenen om de neoblaas zelf te spoelen.

Dag 6

Mogelijk gaat u vandaag met ontslag. Als dat zo is, krijgt u recepten mee voor onder andere pijnstillers en antibiotica om in te nemen op de dagen (2) waarop de splints worden verwijderd. Na het ontslag in het ziekenhuis zult u nog minimaal 1 week gaan revalideren in een revalidatiehotel: Laurens Intermezzo. Dit is om de stap naar huis wat kleiner te maken. Dit wordt geregeld door het ziekenhuis. Het vervoer naar Laurens Intermezzo wordt niet geregeld door het ziekenhuis.

Neoblaas
Over het algemeen gaan patiënten met een neoblaas iets later met ontslag.

Dag 10

Vandaag worden beide splints uit de stoma verwijderd op de polikliniek. U heeft van tevoren antibiotica ingenomen.

Dag 21

Vandaag komt u terug bij uw behandelend arts om de uitslag van het weefselonderzoek te bespreken. Als u er prijs op stelt, wordt voor u ook een afspraak met de oncologieverpleegkundige gemaakt. Ook zal de WIS-consulent uw stoma bekijken en kunt u eventuele vragen stellen over de stomaverzorging.

Neoblaas
Als u een neoblaas heeft gekregen, wordt u op dag 21 opgenomen in de kliniek urologie. Hier wordt een foto gemaakt van de neoblaas. Als de neoblaas niet lekt, wordt de blaaskatheter verwijderd en wordt u geleerd om de neoblaas te katheteriseren. Van de arts krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek. Als alles goed is, kunt u snel met ontslag. U moet dan direct starten met bekkenbodemfysiotherapie. Wij adviseren al voorafgaand aan uw bezoek op dag 21 een afspraak te maken bij een fysiotherapeut bij u in de buurt.

Contact

Als u nog vragen heeft, komt u altijd terecht bij de dienstdoend arts, uw behandelend specialist of de verpleegkundigen.

Kliniek urologie en gynaecologie, (010) 703 33 46.