Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Inbrengen Hickman katheter

Om uw ziekte goed te kunnen behandelen maken we regelmatig gebruik van een infuus om medicijnen toe te dienen. Omdat we bloedvaten regelmatig moeten aanprikken voor bloedafname of het inbrengen van een infuus, kunnen deze beschadigd raken. Om irritatie en beschadiging van de bloedvaten te voorkomen, brengen we bij u een Hickman katheter in. Deze is speciaal ontworpen om bloedafname en het toedienen van medicijnen makkelijker te maken.

Download PDF


Voorbereiding


Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet de behandeling worden gedaan binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u bloed afgenomen om de stollingswaarden te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Toilet
Ga voor het onderzoek of de behandeling nog even naar het toilet op de verpleegafdeling.

Over de behandeling

Wat we gaan doen

Bij dit onderzoek brengen we een katheter in een groot bloedvat (de holle ader) net voor het hart.

Wat is het doel?

Het is doel is om bloedafname en het geven van medicijnen makkelijker te maken.

Verloop van de behandeling

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Als u in de röntgenkamer bent, komt u op de rug op de onderzoekstafel liggen. Omdat deze ingreep onder strikte steriele omstandigheden plaatsvindt, krijgt u een hoofdmutsje op. Daarna wordt de huid rondom het sleutelbeen en de hals gedesinfecteerd. Vervolgens wordt u toegedekt met steriele doeken. De huid wordt op twee plaatsen verdoofd, dit kan gevoelig zijn. Onder echogeleiding wordt de ader in de hals aangeprikt en wordt er een dunne draad ingebracht. De Hickman-katheter wordt een stukje onder de huid geschoven, dit is om de kans op infectie te verkleinen. Onder röntgendoorlichting wordt de lengte van de katheter bepaald. De katheter wordt over de eerder ingebrachte geleidedraad in het bloedvat gebracht, ook dit kan even gevoelig zijn. Als de katheter op de juiste plaats zit, hechten we deze aan de huid vast en plakken we het af met een doorzichtige pleister.

Duur van de ingreep
De ingreep duurt ongeveer 45 minuten.
Hickmann katheter

Na de behandeling

Nazorg en controles

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. Het is het beste als u rechtop in uw bed blijft zitten om zo de druk op het bloedvat in de hals laag te houden. Hierdoor kan het gaatje wat gemaakt is om het bloedvat aan te prikken makkelijker genezen.

Verzorgen van de Hickman katheter
Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis, wordt de Hickman katheter dagelijks verzorgd. Het is belangrijk om de katheter goed doorgankelijk te houden. Als er een infuus op aangesloten is, loopt de infuusvloeistof door de katheter en kan deze niet verstoppen. Als de katheter niet in gebruik is (dat wil zeggen als er geen infuus op aangesloten is) wordt deze gevuld met een heparineslot om verstopping te voorkomen. Deze vloeistof wordt vóór gebruik weer verwijderd.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken.

Naar huis

Als u alleen bent opgenomen voor deze behandeling op de radiologie, mag u meestal dezelfde of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u thuis de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet teveel traplopen.

Gebruik van de Hickman katheter
Het afnemen van bloed of het toedienen van medicijnen via een infuus vindt plaats in de kliniek of in de polikliniek. De verpleegkundige sluit het infuus aan op de Hickman katheter. Dit gebeurt zo steriel mogelijk om infecties te voorkomen. Belangrijk daarbij is dat er geen open verbinding is tussen het bloedvat en de "vuile" lucht. Daarom is de katheter afgesloten met een schroefdopje. U houdt de Hickman katheter zolang dat voor uw behandeling nodig is.

Verzorgen van de Hickman katheter
U heeft thuis voor de Hickman katheter geen speciale verzorging nodig. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe vaak u voor de verzorging van de Hickman katheter naar de polikliniek moet komen. De pleisters waarmee de katheter is vastgeplakt, kunnen loslaten door bijvoorbeeld transpiratie. U kunt dit opvangen door zelf een pleister bij te plakken. Nooit een pleister er afhalen, alleen pleister(s) bijplakken. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts. Een recept voor pleisters is op de afdeling verkrijgbaar.

Douchen of zwemmen
Als de insteekplaats door de verpleegkundigen in orde bevonden is en er zijn geen infecties, kan er een speciale douchepleister op de wond worden geplakt. U kunt dan gewoon douchen. Zwemmen is niet toegestaan.

Pijnklachten
Meldt eventuele pijn- en/of irritatieklachten, koorts of ieder ander verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk is aan uw behandelend specialist of aan uw huisarts.

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties

Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s of complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • stolsel aan de katheter 9%
  • bloedvergiftiging 8%
  • lokale infectie 6%
  • bloedstolsels in het lichaam 2,5%
  • klaplong, minder dan 1%

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704