Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

PICC-lijn plaatsing

PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter. Voor het behandelen van uw ziekte geven we u vaak medicijnen via een infuus. Doordat we uw bloedvaten vaak aanprikken voor het inbrengen van een infuus of voor bloedafname, kunnen deze beschadigd raken. Om irritatie en beschadiging van de bloedvaten te voorkomen gaan we bij u een PICC-lijn inbrengen. Deze lijn maakt bloedafname en het toedienen van medicijnen voor langere periodes makkelijker.

Download PDF

Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
 • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
 • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt soms (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend in de bloedvaten. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Opname
Voor dit onderzoek is meestal geen opname nodig. Als uw arts toch graag wilt dat u opgenomen wordt voor het onderzoek/de behandeling dan zal dit van tevoren met u besproken worden. Voor dit onderzoek is het soms belangrijk om te weten wat uw bloedwaarden zijn. Bijvoorbeeld wanneer u bloedverdunners gebruikt. Uw arts zorgt dat u in dat geval bij de afdeling bloedafname terecht kan om bloed te prikken.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over de behandeling

Wat we gaan doen

We brengen een PICC lijn in aan de binnenkant van uw bovenarm

Wat is het doel

Het doel is om bloedafname en het toedienen van medicatie makkelijker te maken.

Verloop van de behandeling

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Op de röntgenkamer controleert de arts of physician assistant eerst de bloedvaten in uw arm. Dit gebeurt met een echoapparaat. Daarna reinigen we de huid van uw bovenarm en dekken u toe met steriele doeken. Vaak wordt er ook even een stuwband om de bovenarm gedaan zodat het bloedvat makkelijker kan worden aangeprikt. Daarna verdooft de arts of physician assistant uw huid. Dit kan gevoelig zijn. U krijgt een kleine snee in de huid. Met een echoapparaat prikt de arts of physician assistant de ader in de arm aan en brengt hij of zij een dunne draad in. Vervolgens bepalen we door middel van röntgendoorlichting of door middel van het hartritme de lengte van de PICC-lijn. Dan wordt hij de PICC-lijn over de eerder ingebrachte dunne draad in het bloedvat ingebracht. Ook dit kan even gevoelig zijn. De lijn wordt vervolgens aan de huid vastgeplakt met een speciale pleister en steriel afgeplakt met een dun folie.

Duur van de ingreep
De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.
Een PICC-lijn zit in het hart en loopt door een grote ader door naar de bovenarm

Na de behandeling

Nazorg en controles

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen gaat u na het onderzoek weer terug naar uw patiëntenkamer. Bent u niet opgenomen, dan bent u klaar en mag u weggaan. Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u na het onderzoek kan begeleiden naar huis.

Naar huis

Na het plaatsen van de PICC-lijn zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden:

Verzorging
De PICC-lijn moet 1 keer per week verzorgd worden. Dit gebeurt in het ziekenhuis wanneer u daar bent voor een behandeling. In de weken dat de PICC-lijn niet gebruikt wordt, zal een wijkverpleegkundige bij u thuis langskomen voor de verzorging. Dit regelen we vanuit het ziekenhuis.

Leefregels
 • Het is mogelijk om te douchen, maar alleen als de insteekplaats van de lijn is afgedekt. Bijvoorbeeld met huishoudfolie of een plastic zak.
 • In bad gaan, zwemmen en een bezoek aan de sauna zijn niet mogelijk. Houdt uw arm goed droog.
 • Ga niet zwaar tillen (meer dan 10 kilo).
 • Doet u het de eerste 24 uur rustig aan. Ga ook niet sporten.
 • Aan de arm met de PICC-lijn mag geen bloeddruk gemeten worden.
 • Uit de arm met de PICC-lijn mag geen bloed afgenomen worden. Dit mag alleen via de lijn zelf.
 • Als de pleister losraakt, mag u deze er niet afhalen. U kunt een nieuwe pleister eroverheen plakken en contact opnemen met de thuiszorg om het te laten verzorgen.
 • Als de PICC-lijn naar buiten lijkt te komen, mag u deze niet zelf terug duwen. Plak de lijn vast met een pleister en neem contact op met het ziekenhuis.


Bijwerkingen en complicaties

Behandelingen waarbij katheters in de bloedvaten worden ingebracht, zoals een PICC-lijn, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijverschijnselen op:

 • overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel (contrastmiddel gebruiken we maar heel af en toe- meld ons tevoren als u hier allergisch voor bent)
 • bloeduitstorting op de plaats waar de katheter is ingebracht
 • nabloeden van de aanprikplaats van de PICC-lijn

Complicaties

Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

 • Trombose, 3 - 20%
 • Lokale infectie 5%
 • Infectie van de lijn, minder dan 5%

Wanneer contact opnemen?

Het kan zijn dat er klachten ontstaan na het plaatsen van de PICC-lijn. Als u één van de volgende klachten heeft, neem dan contact op met het ziekenhuis:

 • koorts en/of koude rillingen
 • tekenen van infectie rond insteekplaats: zwelling, rood, warm, pijn
 • lekken van vocht en/of bloed langs de insteekplaats
 • uw arm en/of schouder aan de zijde van de insteekplaats is gezwollen of pijnlijk
 • pijn bij het inspuiten van vocht (tijdens verzorging of toediening)
 • kortademigheid, hoesten, pijn ter hoogte van de borstkas

Contact

 • Polikliniek radiologie (van 08:00-16:30 uur): (010) 703 15 25
 • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704