Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Spreekuur pre-levertransplantatie

U bent verwezen naar het spreekuur pre-levertransplantatie. Hieronder leggen wij u graag uit wat u bij een eerste bezoek en de vervolgbezoeken kunt verwachten.

Download PDF

Wie zijn wij?

Het transplantatieteam bestaat uit verschillende medisch specialisten en verpleegkundigen. Tijdens de eerste polikliniek bezoeken kunt u de volgende personen treffen:

Caroline den Hoed MLD-arts Erasmus MC
Dr. C.M. den Hoed,
MDL-arts
Foto van professor doctor de man
Prof. Dr. R.A. de Man,
MDL-arts
Foto van doctorandus coenen
Drs. S. Coenen,
MDL-arts
dokter r. maan
Dr. R. Maan,
MDL-arts

Verpleegkundige Anneloes Wilschut Erasmus MC
Anneloes Wilschut,
verpleegkundige
Verpleegkundige Steaphnie de Jager-Bot Erasmus MC
Stephanie de Jager-Bot,
verpleegkundige

Foto van kirsten van tol
Kirsten van Tol,
polikliniek assistent
DilanAkman pre-levertransplantatie Erasmus MC
Dilan Akman,
polikliniek assistent

Alicia Chorley, coördinator levende donor levertransplantatie programma

Wij proberen om u op de polikliniek zoveel mogelijk bij een vaste MDL-arts in te plannen. Helaas is dat om organisatorische redenen niet altijd mogelijk.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij het eerste bezoek zult u samen met de specialist bespreken waarom u verwezen bent. We kijken of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie en of er belangrijke redenen zijn om dat niet te doen. Het kan zijn dat er nog extra informatie nodig is om dat te bepalen. Als er verder onderzoek moet plaatsvinden, dan zal de arts dat met u bespreken. De polikliniek assistent zal het onderzoek dan voor u inplannen. De resultaten hiervan worden in een vervolgafspraak met u besproken.

Als u in aanmerking komt voor een levertransplantatie, dan spreekt u na het bezoek aan de arts ook de transplantatie verpleegkundige. De transplantatie verpleegkundige zal u uitleg geven over het screeningstraject dat daarna gepland zal worden. In dit traject, waarvoor u meestal kort in ons ziekenhuis zal worden opgenomen, ondergaat u verschillende onderzoeken om te bepalen of een levertransplantatie mogelijk is (of er geen contra-indicaties bestaan). Verdere informatie over het exacte programma van de screening vindt u ook in de zorggids die u bij het gesprek met de transplantatie verpleegkundige ontvangt. Als u dit wenst, dan krijgt u ook schriftelijke informatie over het levende donor levertransplantatie programma. Ook is een gesprek mogelijk over dit programma met Alicia Chorley, coördinator van het levende donor levertransplantatie programma.

Na de klinische opname waarin de screening plaatsvindt, gaat u met ontslag. Het hele multidisciplinaire transplantatieteam zal daarna met elkaar alle gegevens bespreken en besluiten of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Dit besluit wordt op een vervolgafspraak op de polikliniek door de arts met u besproken. Als het team en u akkoord zijn, dan tekent u tijdens een aansluitende afspraak (op dezelfde dag) bij de verpleegkundige voor akkoord voor plaatsing op de wachtlijst. Dan wordt ook met u besproken wat het betekent om op de wachtlijst te staan en waar u rekening mee moet houden.

Op de wachtlijst

Het kan zijn dat u bent verwezen door een specialist uit een ander ziekenhuis. In dat geval zal de zorg voor u en uw leverziekte tot aan een eventuele transplantatie gedaan worden door uw behandelaar van dit verwijzende ziekenhuis (behalve als daar een andere afspraak over is gemaakt). Daarnaast komt u, als u op de wachtlijst staat, bij ons op controle om te kijken of uw plaats op de wachtlijst verandert en welke gezondheidsproblemen er zijn. Hoe vaak u voor controles op onze polikliniek moet komen, hangt af van de hoogte van de MELD-score.

Bij problemen kunt u direct contact opnemen met het levertransplantatieteam volgens het schema op pagina 6 van de zorggids.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wachtlijst, dan kunt u onderstaande link bekijken met daarin een filmpje over de wachtlijst:
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/centra/levertransplantatiecentrum