Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Stentplaatsing a. carotis

Stentplaatsing in de halsvaten

Download PDF

Bij een stentplaatsing in de a. carotis plaatsen we een metalen buisje (stent) in de halsslagader (a. carotis), omdat deze erg vernauwd is. Door het metalen buisje wordt de slagader weer goed open gehouden.

Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend in de bloedvaten. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Opname

Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Kleding
Omdat er gewerkt wordt in een steriele omgeving is het noodzakelijk dat u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komt. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Toilet
Wij vragen u voor de behandeling nog even naar het toilet te gaan. Tijdens de behandeling is dat erg lastig.

Over de behandeling


Wat we gaan doen

Tijdens deze ingreep plaatsen we een stent (metalen buisje) in uw halsslagader.

Wat is het doel?

Het doel van de behandeling is om de vernauwing het bloedvat op te heffen. Door het metalen buisje wordt het bloedvat open gehouden en kan het bloed er weer goed doorheen stromen.

Verloop van de behandeling

Als u op de röntgentafel ligt ontsmetten we eerst de huid bij uw lies. Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Met een echo-apparaat zoeken we naar het juiste bloedvat. Daarna prikken we het bloedvat in uw lies aan. We laten een klein buisje achter in het bloedvat in uw lies, zodat de katheters en voerdraden via het buisje in het bloedvat gebracht kunnen worden.

Foto's maken
Om te bepalen of de locatie van de katheter goed is, maken we foto’s waarbij contrastvloeistof wordt ingespoten. U kunt het door de contrastvloeistof even warm krijgen door heel uw lichaam of een vieze smaak in uw mond krijgen. Dit trekt direct weer weg. Het is belangrijk voor het slagen van het onderzoek dat u heel stil blijft liggen. Soms is het nodig dat u uw adem inhoudt. De laborant legt dit aan u uit. Na het maken van de foto’s worden deze direct bekeken op de monitor.

Als de locatie van de katheter goed is dan plaatsen we de stent. Daar voelt u verder weinig van en het doet geen pijn.

Na afloop

Als de behandeling klaar is, wordt het buisje uit uw bloedvat gehaald en wordt er een hechting aan de binnenkant van het bloedvat geplaatst.

Duur van de behandeling
De behandeling neemt ongeveer één tot twee uur in beslag.

Na het onderzoek


Nazorg en controles

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. Als u in de lies aangeprikt bent, moet u platte bedrust houden. Dit betekend dat uw hoofdeinde helemaal plat moet blijven. De verpleging controleert uw lies, bloeddruk en polsslag.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Naar huis

Als u alleen bent opgenomen voor de plaatsing van de stent, mag u meestal dezelfde dag of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet teveel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij katheters in de bloedvaten worden ingebracht, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijverschijnselen op, zoals een bloeduitstorting op de plaats waar de katheter werd ingebracht of een overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. Hoogst zelden ontstaan complicaties, bijvoorbeeld stolselvorming die kan leiden tot afsluiting van een bloedvat. Dit kan leiden tot een TIA of beroerte. Ook kan er een zogeheten 'hyperperfusie syndroom' ontstaan waardoor u hoofdpijnklachten krijgt en in een enkel geval uitvalverschijnselen aan armen en/of benen. Dit komt gelukkig maar heel zelden voor (1%)

Het team dat het onderzoek uitvoert, is echter gespecialiseerd in het voorkomen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de geringe kans op dergelijke complicaties goed af tegen de voordelen van de behandeling.

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact


  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704