Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Transjugulair leverbiopt

Download PDF

We moeten bij u een leverbiopt afnemen. Bij een leverbiopt nemen we een klein stukje van uw lever af om te onderzoeken in het lab. We kunnen dit alleen niet doen via de huid, omdat dit voor u te gevaarlijk is. Dit komt omdat u bijvoorbeeld een minder goede bloedstolling of veel buikvocht heeft. Daarom nemen we het leverbiopt bij u af via uw bloedvaten (transjugulair).

Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Toilet
Ga voor het onderzoek of de behandeling nog even naar het toilet op de verpleegafdeling.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Bij een transjugulair biopt prikken we een groot bloedvat in uw hals aan. Daarna schuiven we een katheter (een dun slangetje) via het bloedvat in uw hals naar uw lever toe. Daarna brengen we via deze katheter een naald in, om een stukje leverweefsel weg te nemen.

Wat is het doel?

Het doel is om zo veilig mogelijk een kleine stukjes leverweefsel weg te nemen. We sturen deze stukjes lever daarna naar het lab, waar ze onderzocht worden.

Verloop van het onderzoek

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Als u in de röntgenkamer bent aangekomen, komt u op uw rug op de onderzoekstafel te liggen. Daarna maakt de laborant of de radioloog de huid in uw hals schoon met alcohol. We dekken u toe met steriele doeken, om een infectie te voorkomen. We verdoven de huid in uw hals. Dit kan een beetje pijn doen.

Met een echo zoeken we naar de juiste ader in uw hals. Daarna prikken we het bloedvat in uw hals aan en brengen we een buisje in. Met een röntgenapparaat kunnen we zien waar de juiste ader in uw lever zit. Hiermee leggen we de katheter op de juiste plek in uw lever. Daarna maken we foto's om de plek van de katheter te controleren. Voor de foto's gebruiken we een contrastmiddel. Zodra we op de goede plek zitten, neemt de radioloog minimaal 3 biopten af. We zullen aan u vragen of u uw adem wilt inhouden tijdens het afnemen van de biopten.

Na afloop
Als het onderzoek klaar is, halen we het buisje uit uw bloedvat in de hals. We drukken het gaatje nog 5 minuten dicht. Daarna bent u klaar.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden. Om de druk op het prikgaatje zo laag mogelijk te houden, kunt u het beste in uw bed gaan zitten.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Uitslag

De radioloog kan u de uitslag niet gelijk geven. De biopten worden opgestuurd naar het laboratorium waar ze onder de microscoop worden onderzocht worden. De uitslag krijgt u tijdens de eerstvolgende poli afspraak.

Naar huis

Als u alleen bent opgenomen voor het onderzoek/de behandeling op de radiologie, mag u meestal dezelfde of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties


Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • bloeding 2%
  • vaatschade 2%
  • infectie

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • bloeding 2%
  • vaatschade 2%
  • infectie

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704