Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Urinestoma volgens Bricker

Er is besloten om bij u een urinestoma volgens de methode van Bricker aan te leggen. Een stoma is een kunstmatige uitgang, in dit geval een opening in de buikwand. De uroloog heeft u daar reeds over ingelicht. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen in de onderstaande informatie aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Download PDF

Wat is een urinestoma volgens Bricker

Bij de methode van Bricker wordt de urine via urineleiders en een stukje dunne darm, dat als een stoma in uw huid is gehecht, naar buiten vervoerd. Dat wil zeggen dat de urine uw lichaam niet meer verlaat via de blaas en de plasbuis.
Een urinestoma is nodig als:
 • Kwaadaardige gezwellen diep in de blaaswand groeien. In dit geval moet de blaas worden verwijderd en is het nodig de urine via een stoma af te voeren.
 • Er ernstige functiestoornissen van de blaas en/of de sluitspier ontstaan. Hierdoor kan de druk in de blaas soms te hoog worden. Op de lange termijn kunnen beschadigingen in de nieren optreden. Ook in deze situatie is een urine-omleiding soms nodig.
 • Daarnaast zijn er nog enkele zeldzame aandoeningen, zoals bijvoorbeeld bij een ontsteking van het bindweefsel van de blaas. Ook dit kan aanleiding zijn om een urinestoma aan te leggen.

Voorbereiding

Dag van opname

U wordt een dag voor de operatie opgenomen.
Voorafgaand aan de opname gaat u naar de stomaverpleegkundige om op uw buik te tekenen waar de beste plaats is voor de stoma. U krijgt aanvullende informatie over het leven met een stoma. Verder zal de stomaverpleegkundige een stomazakje op uw buik plakken om u een idee te geven hoe dit voelt. Bij een urinestoma volgens Bricker blijft de urine lopen en wordt deze opgevangen in een kunststof zakje dat op uw buik wordt geplaatst.
U krijgt een klysma waarmee de darmen geheel schoon worden. Er wordt een voedingssonde ingebracht via de neus, om voeding toe te kunnen dienen na de operatie.
Om kans op een trombosebeen te verkleinen, krijgt u tijdens de opname en tot vier weken na de operatie dagelijks een injectie met een bloedverdunner (Fraxiparine).

Nuchter zijn
Voor uw operatie moet u nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken.
6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water, thee en aanmaaklimonade. 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken.

Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen. Moet u de medicijnen innemen? Dit mag altijd met een slokje water. Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn.

Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie

Operatie

Direct voorafgaand aan de operatie wordt de huid waar geopereerd gaat worden, geschoren.
Aan het begin van de operatie vertelt de uroloog wat er gaat gebeuren. Heeft u op dat moment nog vragen, dan kunt u ze tijdens dat gesprek stellen. Behalve het aanleggen van een stoma, kan er tijdens de operatie ook nog een andere ingreep worden verricht. Wanneer er in de blaas een kwaadaardig gezwel zit, moet bijvoorbeeld ook de blaas worden verwijderd.
De narcose, de soort snede die wordt gemaakt en de duur van de operatie is afhankelijk van de zwaarte van de ingreep.

De operatie vindt plaats onder algehele narcose.
Tijdens de operatie wordt een stukje dunne darm van ongeveer vijftien centimeter samen met de bloedvaten geisoleerd. De urineleiders die inmiddels van de blaas zijn losgemaakt, worden hierop vastgemaakt. Het andere uiteinde van het stukje darm wordt door een opening in de buikwand (de stoma) naar buiten gevoerd en vastgemaakt aan uw buikhuid. In iedere urineleider wordt een katheter (een dun kunststof slangetje) achtergelaten dat via de stoma naar buiten wordt geleid. Deze katheters worden in het algemeen na ongeveer tien dagen verwijderd. Ook wordt een wonddrain (een dun buisje om wondvocht af te voeren) via de buikwand naar buiten geleid.

De opnameduur is ongeveer 8 dagen. De opnameduur wordt echter vooral bepaald door hoe snel u herstelt en de bijkomende complicaties, die naast het aanleggen van de urinestoma, kunnen voorkomen. Na de opname wordt u bij blaaskanker nog een week opgenomen in Laurens Intermezzo, dit is een revalidatiehotel. We doen dit om de stap naar huis kleiner te maken.

Na de operatie

Na ontslag blijft u poliklinisch onder controle. Deze controles vinden plaats op de polikliniek urologie of de polikliniek urologie (oncologie). Als er specifieke problemen zijn met de stoma dan kunt u daarvoor ook terecht bij de stoma-verpleegkundige.

Complicaties

Complicaties komen vaker voor bij patiënten die eerder een bestraling van de buik hebben gehad. Het aantal complicaties is ook hoger als u ouder bent dan 70 jaar.

Complicaties kunnen zijn:
 • infecties van de urinewegen of wondinfectie
 • verstopping van de darmen
 • urinelekkage
 • darmlekkage
 • trombose
 • wondproblemen


Leefregels

 • U mag de eerste 6 weken niet zwaar tillen.
 • De eerste 6 weken mag u niet fietsen.
 • Let u op het intact blijven van de huid rondom het stoma.
 • Bij koorts hoger dan 38.5 graden Celsius altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Contact

Als u door ziekte of een andere reden niet op de afspraak kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie, telefoonnummer (010) 704 02 51.