Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Veneuze sampling sinus petrosus

Bloedvatmonsters van het bloedvat bij de hypofyse

Als we vermoeden dat er een afwijking zit bij uw hypofyse, kunnen we een bloedonderzoek doen om de hormoonspiegels bij de hypofyse te meten. De hypofyse is een klier die aan de onderkant van uw hersenen zit. 'Sampling' betekent verzamelen en sinus petrosus is het gebied rondom de hypofyse.

Download PDF

Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Toilet
Wij vragen u voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan. Tijdens het onderzoek is dat erg lastig.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

We gaan bloedmonsters verzamelen uit de bloedvaten rondom de hypofyse. We doen dit onderzoek als vorige testen geen duidelijkheid hebben kunnen geven.

Wat is het doel?

Het doel van het onderzoek is om te onderzoeken of de afwijking aan de linker- of rechterzijde van de hypofyse, of ergens anders in het lichaam, ligt.

Verloop van het onderzoek

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Als u in de röntgenkamer bent, komt u op de rug op de tafel te liggen. De laborant reinigt uw liezen met alcohol en dekt u toe met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen. De radioloog geeft u een prik in beiden liezen voor de plaatselijke verdoving. Dit kan gevoelig zijn. Daarna wordt het bloedvat van uw liezen aangeprikt en wordt er een dun buisje geplaatst. Via dit buisje kunnen de voerdraden en katheters opgeschoven worden naar de bloedvaten in de hersenen. We gebruiken contrastvloeistof om te bepalen of de katheters goed zitten. De contrastvloeistof geeft een warm gevoel op verschillende plaatsen in uw lichaam. Dit verdwijnt ook weer heel snel. Het goedleggen van de katheter in het hoofd kan gevoelig zijn.
angiokamer Erasmus MC

Tijdens het onderzoek krijgt u een hormoon (CRH) toegediend. Deze stof wordt gebruikt om de ACTH-concentratie in het bloed te beoordelen. Na het inspuiten van het hormoon kunt u hartkloppingen of een warm gevoel in het lichaam (opvlieger) krijgen. Dit zakt langzaam weer af, maar het is goed om dit aan de radioloog te melden. Hierna wordt er op verschillende tijdstippen bloed afgenomen door de katheters links en rechts in de bloedvaten rondom de hypofyse. Ook wordt er bloed uit het bloedvat in de lies afgenomen om dit bloed te vergelijken met het bloed uit de bloedvaten rondom de hypofyse.

De uitslag
De radioloog kan u de uitslag niet gelijk geven. De bloedvatmonsters worden in het laboratorium bestudeerd. Op het volgende poliafspraak zal de uitslag met u besproken worden.

Duur van het onderzoek

De duur van het onderzoek is afhankelijk van het verloop van het onderzoek, maar ligt tussen 1 en 2 uur.

Na het onderzoek

Nazorg en controles

Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. Als u in de lies aangeprikt bent, moet u platte bedrust houden. Dit betekent dat uw hoofdeinde helemaal plat moet blijven. De verpleging controleert uw lies/pols, bloeddruk en polsslag.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Naar huis
Als u alleen bent opgenomen voor het onderzoek/de behandeling op de radiologie, mag u meestal dezelfde of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties

Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • bloeding 2%
  • dissectie/vaatschade 2%
  • infectie

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704