Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Zuurgraadmeting (pH-meting)

U heeft een afspraak voor een zuurgraadmeting. Daarmee meten we 24 uur lang de zuurgraad in het onderste deel van uw slokdarm. Zo kunnen we kijken of er maagzuur omhoog in de slokdarm stroomt. Dit noemen we zure reflux.

Download PDF

Wat is een zuurgraadmeting?

Met een zuurgraadmeting (pH- meting) meten we 24 uur lang de zuurgraad (pH) van het onderste deel van uw slokdarm. Zo kan de arts kijken of er zure maaginhoud omhoog de slokdarm in stroomt. Dit noemen we zure reflux.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 0.00 middernacht niks meer mag eten en drinken. Uw medicijnen mag u tot twee uur voor de afspraak innemen met een klein slokje water.

Uw arts beslist of u voor het onderzoek wel of niet maagzuurremmers moet innemen. Twijfelt u hierover? Neem dan contact op met uw arts via de polikliniek. De contactgegevens staan onder het kopje 'contact'.

Onderzoek

De zuurmeting doen we met een dun slangetje wat vast zit aan meetkastje. We brengen het slangetje via uw neus in en keel in de slokdarm. Op het onderste puntje van het slangetje zit een elektrode die de zuurgraad meet. Als het slangetje op de goed plek zit, plakken we deze vast aan uw neus. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Daarna begint het meten en mag u naar huis.

Het is belangrijk dat u gewoon eet en drinkt zoals u gewend bent. U krijgt van de verpleegkundige een dagboek mee. Het is belangrijk dat u in dit dagboek uw klachten opschrijft en ook het tijdstip waarop u deze heeft. Verder vragen wij u het innemen van de medicijnen, dieet en nachtrust op te schrijven. Na 24 uur komt u op dezelfde afdeling terug om het slangetje weg te halen. Neemt u dan het ingevulde dagboek weer mee. Dit duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

We helpen u dan tussendoor, het kan dus zijn dat u wat langer moet wachten tot u aan de beurt bent.

Bijwerkingen

Het kan zijn dat uw neus en keel even gevoelig is. Dit gaat vanzelf weer over.

De uitslag

Op uw vervolgafspraak zal uw arts de uitslag met u bespreken.

Contact

  • Heeft u na het lezen nog vragen over het onderzoek of de voorbereiding? belt u dan tijdens kantooruren op (010) 703 02 57 of stuur een e-mail naar prescopie@erasmusmc.nl.
  • Wilt u de afspraak wijzigen of bent u door omstandigheden te laat voor uw afspraak? neem dan tijdig contact met ons op (010) 704 02 66