Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

CT-scan bij kinderen

Een CT-scan (computertomografie) is een röntgenonderzoek waarbij de arts heel precies de vorm, structuur en ligging van de organen kan beoordelen. Hierdoor is het mogelijk om te kijken of er afwijkingen zijn in een orgaan.

Download PDF

overzichtsfoto ct-scan

Voorbereiding

Wat vertelt u uw kind?

Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat:

 • Afhankelijk van het onderzoek krijgt uw kind een prik. De radioloog bepaalt of dit nodig is.
 • De laborant(e) neemt u en uw kind mee naar de onderzoekskamer en krijgt u een korte uitleg over het onderzoek.
 • Uw kind ligt tijdens het onderzoek op een beweegbare tafel die in een soort tunnel wordt geschoven.
 • Uw kind moet zo stil mogelijk blijven liggen en de adem inhouden als dat gevraagd wordt.
 • Het onderzoek doet geen pijn.
 • Het onderzoek in het ziekenhuis duurt niet langer dan een uur.
 • Uw kind mag na het onderzoek weer mee naar huis, tenzij de arts anders beslist.

Soorten CT-onderzoeken

De voorbereiding op de CT-scan is afhankelijk van het type onderzoek:

 • CT-Scan zonder contrastmiddel
  Er is geen voorbereiding en geen contrastmiddel nodig. Er wordt dan ook geen infuus ingebracht.
 • CT-Scan van de longen met spirometer en zonder contrastmiddel
  Er is geen voorbereiding en geen contrastmiddel nodig. Er wordt dan ook geen infuus ingebracht. Uw kind krijgt 2 afspraken: 1 voor de longfunctieafdeling en 1 voor de CT-scan. Op de longfunctieafdeling wordt er eerst geoefend hoelang uw kind kan in- en uitblazen. Tijdens dit onderzoek krijgt uw kind een mondstuk in de mond en een neusklem op de neus. Samen met de longfunctieassistent komt uw kind bij de CT-scan. Tijdens de CT-scan moet uw kind ook in- en uitblazen. Een enkel keer is het nodig om tijdens de CT-scan met spirometer een contrastmiddel toe te dienen.
 • CT-Scan met contrastmiddel
  • Bij kinderen jonger dan 6 jaar
   Uw kind krijgt 2 afspraken: 1 voor de dagbehandeling en 1 voor de CT-scan. Op de dagbehandeling wordt eerst een infuus ingebracht. Hierna komt u naar de afdeling radiologie voor de CT-scan. Omdat het 2 afspraken zijn, ontvangt u ook 2 brieven: 1 van het specialisme radiologie en 1 van de dagbehandeling. In totaal duurt het onderzoek 3 tot 4 uur.
  • Bij kinderen ouder dan 6 jaar
   De radiologisch assistente brengt een infuus in voordat het onderzoek plaatsvindt. Via dit infuus wordt contrastmiddel toegediend.
  • Via port-a-cath (PAC)
   Wanneer uw kind een PAC heeft, dan moet deze een half uur voor de afgesproken tijd aangeprikt worden op de polikliniek oncologie.
 • CT-scan onder anesthesie (narcose)
  Een kind dat absoluut niet kan stilliggen, krijgt een CT-scan onder anesthesie. Bespreek dit van tevoren met uw behandelend arts. Voor anesthesie moet namelijk een andere afspraak worden gemaakt. Tijdens een CT-onderzoek onder anesthesie kunt u niet bij uw kind in de onderzoekskamer aanwezig zijn. U kunt wel bij uw kind blijven tot het slaapt.

Begeleiding

Er mag 1 ouder of begeleider tijdens het onderzoek van uw kind aanwezig zijn. Een uitzondering hierop is wanneer het onderzoek onder anesthesie plaatsvindt. Ook als u zwanger bent, mag u uw kind niet begeleiden bij de CT-scan. Het is voor uw kind prettig als er dan iemand anders meekomt naar het onderzoek.


Op tijd aanwezig

Afhankelijk van het soort CT-onderzoek verwachten wij u tussen de 15 en 60 minuten voordat het onderzoek plaatsvindt. U krijgt een bericht hoe lang van tevoren wij u verwachten.


Röntgenstraling

Bij het maken van een CT-scan wordt gebruikgemaakt van röntgenstraling. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele risico van röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren. Bespreek dit mogelijke risico met de behandelend arts.


Contrastmiddel

Bij sommige onderzoeken is het nodig om tijdens de scan een contrastmiddel toe te dienen. De radioloog bepaalt dit op basis van de aanvraag die de behandelend arts heeft ingediend.

Contrastmiddel is een vloeistof die een jodiumverbinding bevat. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergie veroorzaken. Dit komt bij kinderen niet vaak voor. Is uw kind hiervoor allergisch (overgevoelig), bespreek dit dan met de behandelend arts. Wij kunnen uw kind dan voorbereiden met medicijnen die de allergische reactie voorkomen. Wilt u het ook vóór het onderzoek zeggen tegen de röntgenlaborant(e)?


Metformine

Als uw kind diabetespatiënt is en Metformine gebruikt, neemt u dan uiterlijk een week voor het onderzoek contact op met de behandelend arts. Het is dan noodzakelijk om eerst de nierfunctie van uw kind te bepalen, voordat wij een CT-scan kunnen maken.


Nuchter

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek. Nuchter blijven wil zeggen dat uw kind niets mag eten en drinken. Krijgt uw kind het onderzoek onder anesthesie, dan gelden andere afspraken. Dit gaat in overleg met de behandelend arts en de anesthesioloog. Uiteraard bespreken zij dit van tevoren met u.


Wanneer contact opnemen?

Als u verhinderd bent, belt u dan ruim van tevoren (ten minste 2 dagen vóór het onderzoek) met het planbureau van de polikliniek radiologie locatie Sophia. Neemt u ook tijdig contact op als uw kind uitslag of koorts heeft (of heeft gehad) in de 3 weken voorafgaand aan het onderzoek, of wanneer er in uw omgeving een kinderziekte heerst (zoals waterpokken, mazelen, rode hond, bof). Soms is het nodig om het onderzoek dan uit te stellen.


Over het onderzoek

Wat is het?

In een CT-scanner zitten een röntgenbuis en meetinstrumenten. Door middel van de computer worden doorsneden van het lichaam gemaakt. Op basis van deze doorsneden kan de arts heel precies de vorm, structuur en ligging van de organen beoordelen.


Verloop van het onderzoek


Afhankelijk van het soort CT-onderzoek krijgt uw kind eerst een infuus voor toediening van het contrastmiddel.

Wanneer uw kind aan de beurt is, neemt de laborant u en uw kind mee naar de onderzoekskamer en krijgt u een korte uitleg over het onderzoek.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een tafel. De CT-scanner heeft in het midden een ronde opening. De tafel schuift langzaam door de ronde opening naar binnen en schuift aan de achterkant weer naar buiten. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek in dezelfde houding blijft liggen. Als uw kind niet stilligt, dan komt een belangrijk deel van een orgaan misschien niet op de foto’s en is het onderzoek onbetrouwbaar.

Bij het onderzoek van de borstkas of buik vragen wij uw kind (als dit mogelijk is) de adem een aantal seconden in te houden. Heeft uw kind een onderzoek met contrastmiddel, dan vertelt de laborant wanneer dit wordt ingespoten via het infuus. Sommige kinderen krijgen hierdoor een warm gevoel.

Voor hele kleine kinderen hebben we een vacuümkussen, waarin ze heel stil kunnen liggen. Dit kussen doet geen pijn; zie onderstaande voorbeelden.

vacuumkussen ct-scanbaby in vacuumkussen


Duur van het onderzoek
De duur van het onderzoek hangt af van het aantal opnamen. Meestal duurt het 10 tot 15 minuten.


Na het onderzoek

Na het onderzoek moet uw kind nog even blijven liggen. Er wordt direct gekeken of de foto's gelukt zijn. Eventueel maken we nog extra foto’s. Als dat niet het geval is, dan mag uw kind direct naar huis of naar de volgende afspraak. Als uw kind in de kliniek is opgenomen, zorgen we dat uw kind terug naar zijn of haar kamer wordt gebracht.

Drinken
Heeft uw kind contrastmiddel gekregen, dan is het belangrijk om na het onderzoek extra te drinken.


De uitslag

De radioloog kan niet direct de uitslag geven. De foto's worden later op de dag bestudeerd en vergeleken met eventuele vorige onderzoeken. Daarna maakt de radioloog een verslag voor de behandelend arts van uw kind. Deze bespreekt de uitslag met u.


Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet volledig, maar is een aanvulling op de informatie die u van de arts heeft gekregen. Mocht u nog vragen hebben, belt u dan gerust met de polikliniek radiologie.


Contact

Polikliniek radiologie locatie Sophia (010) 703 61 67 (maandag-vrijdag van 8:00 – 16:30 uur)

Planbureau radiologie locatie Sophia (010) 703 61 67 (maandag-vrijdag van 8:00 – 16:30 uur)

Erasmus MC (010) 704 0704 (bij complicatie buiten kantoortijden, vraagt u naar de dienstdoende radioloog)