Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

CT-scan bij kinderen met cystic fibrosis (CF)

Een CT-scan (computertomografie) is een röntgenonderzoek waarbij de arts heel precies de vorm, structuur en ligging van de organen kan beoordelen. Hierdoor is het mogelijk om afwijkingen in een orgaan te bekijken, in dit geval de longen. We hebben informatie over het maken van een CT-scan bij uw kind en de gang van zaken tijdens het onderzoek voor u op een rij gezet, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Download PDF


Wat is een CT-scanner?

In een CT-scanner zitten een röntgenbuis en meetinstrumenten. Met behulp van de computer worden afbeeldingen van doorsneden van het lichaam gemaakt. De CT-scanner heeft in het midden een ronde opening. Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een tafel. Deze tafel schuift langzaam door de ronde opening naar binnen en schuift aan de achterkant weer naar buiten.

ct-scan
CT-scanner Erasmus MC centrumlocatie
ct-scan sophia
CT-scanner Erasmus MC Sophia

Röntgenstraling

Bij een CT-scan wordt röntgenstraling gebruikt. De behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele risico van het gebruik van röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren. Bespreekt u het risico met de behandelend specialist.

Voorbereiding thuis

In de meeste gevallen is er geen voorbereiding nodig en hoeft uw kind niet nuchter te zijn voor het onderzoek.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent, belt u ons dan ruim van tevoren op (ten minste 2 dagen voor het onderzoek). U kunt contact opnemen met de verpleegkundig consulenten van het CF-team. Bij het maken van een CT scan voor CF is de longfunctie-analist aanwezig, de afspraak kan dus alleen worden verzet in overleg met het CF-team.

Belangrijk: Neemt u op tijd contact op met het specialisme radiologie wanneer:
  • uw kind uitslag of koorts heeft, of hiervan last heeft gehad in de 3 weken voorafgaand aan het onderzoek;
  • wanneer er in uw omgeving een kinderziekte heerst (zoals waterpokken, mazelen, rode hond, bof).

Onbekend kan heel eng zijn

Wanneer een kind een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan, wint angst het vaak van de normale nieuwsgierigheid. Het is van belang dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Wees eerlijk tegenover uw kind. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert.

De dag van het onderzoek

De CT-scan wordt gemaakt bij het specialisme kinderradiologie in Erasmus MC Sophia of bij radiologie in het Erasmus MC,, afhankelijk van de met u afgesproken locatie. Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie, waarna u met uw kind in de wachtkamer plaatsneemt. Wanneer uw kind aan de beurt is, neemt de laborant(e) u en uw kind mee naar de onderzoekskamer en krijgt u een korte uitleg.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een smalle, beweegbare onderzoektafel.
  • De laborant(e) schuift de onderzoektafel in een vrij lange, nauwe buis: de CT-scanner.
  • Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek in dezelfde houding blijft liggen. Als uw kind niet stilligt, komt wellicht een belangrijk deel van de longen niet op de foto’s waardoor het onderzoek onbetrouwbaar is.
  • In overleg met de behandelend arts en de anesthesioloog worden sommige onderzoeken onder narcose gedaan. Uiteraard wordt dit van tevoren met u besproken.
  • Tijdens het maken van de CT-scan vragen wij uw kind om de adem (indien mogelijk) een aantal seconden in te houden.
  • Meestal is de longfunctie-analist aanwezig bij het onderzoek om instructies te geven.
  • Het kan zijn dat uw kind samen met de longfunctie-analist de ademhaling oefent voordat de CT-scan wordt gemaakt. Daarom is het belangrijk dat de afspraak voor de CT-scan wordt gepland in overleg met het CF-team.
Het maken van de CT-scan hangt af van het aantal opnamen. Meestal duurt het 10 tot 15 minuten. Als dat nodig en mogelijk is, kunt u bij uw kind in de onderzoekskamer blijven.
Let op:
Wanneer u zwanger bent, kunt u niet in de onderzoekskamer aanwezig zijn in verband met de röntgenstralen. Het is voor uw kind prettig als er dan iemand anders meekomt naar het onderzoek.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek moet uw kind nog even op de tafel blijven liggen. De radioloog beoordeelt dan of de foto’s gelukt zijn. Eventueel worden er nog extra foto’s gemaakt. Als de foto's goed zijn, mag uw kind met u mee naar huis.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct beschikbaar. De foto's worden namelijk later op de dag bestudeerd en vergeleken met eventuele vorige onderzoeken. Daarna maakt de radioloog een verslag voor de behandelend arts. Via de behandelend arts hoort u de uitslag.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de verpleegkundig consulenten CF. U kunt ook bellen met het specialisme radiologie of uw vraag stellen aan de laborant(e) die het onderzoek uitvoert. Over dit onderzoek zijn filmpjes beschikbaar, vraag ernaar bij de behandelend arts of verpleegkundig consulent CF.

Contact


Specialisme radiologie:
(010) 703 61 67

Verpleegkundig consulenten CF:
(010) 703 66 72