Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Organisatie en Samenwerking

Algemeen

Erasmus MC Academie draagt als onderdeel van het Erasmus MC mede bij aan de uitvoering van excellente patiëntenzorg door onderzoek en onderwijs.

Spreekt effectief en efficiënt opleiden je aan? Geen overbodige opleidingsuren maken, maar een opleiding volgen die precies op maat is en aansluit op je eerder verworven kennis, ervaringen en vaardigheden? En ben jij iemand die nooit klaar is met leren? Dan is het opleidingsaanbod van Erasmus MC Academie een goede keuze!

Erasmus MC Academie biedt circa 30 verpleegkundige vervolgopleidingen, 9 medisch ondersteunende opleidingen en 2 consulentenopleidingen aan. Daarnaast is er een groot scala aan bij- en nascholingen, workshops en vaardigheidstrainingen op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkelingen alsook trainingen op o.a. het gebied van het versterken van de vaardigheden op het gebied van communicatie, samenwerken en kennis & wetenschap.

Wij bieden de verpleegkundigen vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen aan volgens het inservice-model, dat wil zeggen dat je een dienstverband met een zorginstelling hebt en werkend leert. De inhoud van onze opleidingen is maximaal afgestemd op de praktijk. 

In ons onderwijs staat competentiegericht leren op basis van eerder verworven competenties (EVC) centraal. Dit betekent dat we jou begeleiden om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren. We doen dat met blended learning, een combinatie van contactonderwijs met afstandsonderwijs. Samen met de praktijk zorgen we ervoor dat er een balans is tussen wat je investeert in de opleiding en wat het je oplevert. Dit zowel voor jou als zorgprofessional (-in-opleiding) als voor het werkveld.

 Opleidingsadvies en makelaarsrol

Naast het aanbieden van opleidingen adviseren wij over moderne, effectieve, efficiënte en uitdagende onderwijs-/leervormen, leveren wij HRD advies en advies bij erkenningsaanvragen. Ook vervullen wij waar gewenst de makelaarsrol tussen vrager en aanbieder. 

In het initieel verpleegkundig HBO/MBO-onderwijs (HBO-V en MBO-V) vervullen we een intermediaire rol tussen de Hogeschool Rotterdam, de ROC's en het praktijkveld binnen het Erasmus MC. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij HRM ontwikkelingen: arbeidsmarkt en capaciteitsplanning. 

Specifiek voor het Erasmus MC zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de advisering en het beheer van het Erasmus MC leermanagementsysteem Eduplaza en de hieraan gekoppelde registratie bekwaamheden van onze zorgprofessionals in het Erasmus MC.

Samenwerking(en)

Zorgnetwerk
Erasmus MC Academie bevindt zich in een zorgnetwerk met een groot aantal ziekenhuizen alsook thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, particuliere behandelcentra, huisartsenposten en wondexpertisecentra. 

Onderwijsorganisaties
Er is daarnaast een goede samenwerking met de ROC’s en Hogeschool Rotterdam en de collega Academische instellingen op NFU-niveau.

Erasmus MC
Binnen het Erasmus MC wordt nauw samengewerkt met alle Erasmus MC thema’s. 

Voor een aantal opleidingen maken we gebruik van het Erasmus MC SkillsLab & SimulationCenter. Erasmus MC SkillsLab & SimulationCenter heeft o.a. een functionele OK-trainingsruimte met 6 operatietafels en anesthesie apparatuur, een Human Patient Simulatieruimte, laparoscopische apparatuur en een groot aantal simulatoren (van low tot high fidelity). In een trainingsomgeving die er uit ziet als een echte operatiekamer, patiëntenkamer of b.v. IC met echte apparatuur leer je in het SkillsLab & SimulationCenter o.a. vaardigheden als het opvangen van vitaal bedreigde patiënten, het positioneren van patiënten op een OK-tafel, het assisteren bij het toedienen van anesthesie e.d.. Onder leiding van deskundigen uit de praktijk oefen je je vaardigheden en zet je later met vertrouwen de stap naar de praktijk. In samenwerking met je praktijkveld ontwikkelen we scenariotrainingen waar aan de hand van levensechte casuïstiek uit je eigen praktijkveld geoefend kan worden en waar fouten gemaakt kunnen worden om ervan te leren met elkaar. Het creëren van een veilige leeromgeving staat in het onderwijs in vaardigheden centraal. 

Gastdocenten
Gastdocenten vormen het kloppende hart van de opleidingen. De gastdocenten zijn vakexperts uit de directe patiëntenzorg of docenten met andere specifieke deskundigheid zoals communicatietrainers, acteurs en lotusslachtoffers. Zij brengen de meest recente en actuele ontwikkelingen van hun expertisegebied in de opleidingen.

Heb je interesse om als gastdocent betrokken te zijn bij interactief onderwijs bij Erasmus MC Academie? Meld je aan bij academie@erasmusmc.nl 

Regionale samenwerking
Erasmus MC Academie werkt mee in regionale werkgroepen van de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen (SRZ) in het kader van capaciteitsplanning voor kritisch functies in de zorg en zijn we actief in het regionale netwerk van de Rotterdamse Zorg (dRZ).

Landelijk netwerk
Wij zijn betrokken in het landelijke netwerk van aanbieders van Brancheopleidingen in de gezondheidszorg (VBG) en de daaraan gerelateerde colleges van bestuur zoals CZO, NFU, NVZ, beleidsniveau VWS, V&VN en andere beroepsverenigingen. 

Voor de HBO-V en MBO-V doen wij mee in het netwerk van opleiders uit andere zorgorganisaties en met instanties zoals de SBB.  Daarnaast adviseren wij bij het beoordelen van erkenningen (CZO), werken wij mee aan het landelijke blended learning platform en het College Opleidingen en Zorg van de NFU.

Waarom bij Erasmus MC?

We zijn samen met onze ketenzorgpartners voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. We ontwikkelen met elkaar nieuwe opleidingsroutes om het onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de veranderende omstandigheden in de praktijk.

Om ervoor te zorgen dat jij je tijdens het werk kunt blijven ontwikkelen, bieden we blended learning aan. Een combinatie van onderwijs op locatie in het Erasmus MC en onderwijs op afstand, zoals digitaal toetsen, e-learning en e-coaching. Onderwijs any time and any place! Je hoeft er niet altijd voor naar Rotterdam te komen.

Organogram Academie

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks