Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Erasmus MC Campus

Waar de zorg de toekomst ontmoet

15 juni 2021

Al tientallen jaren zien we een sterke toename van de vergrijzing van de bevolking. Mensen worden ouder en dodelijke ziekten veranderen in chronische ziekten. Ook al zijn dit grote verworvenheden, ze laten een groeiende bevolking achter die zorg nodig heeft terwijl het aantal gezondheidswerkers gelijk blijft. Tegelijkertijd vervangt gepersonaliseerde gezondheidszorg in hoog tempo generieke behandelingsmethoden.

Op lange termijn is dit een onhoudbare toestand. We moeten voortdurend innoveren om onze hoge normen te handhaven en een rijpende bevolking gezond te houden. Daarom hebben het Erasmus Universitair Medisch Centrum en de stad Rotterdam het initiatief genomen voor een campus waar gezondheidszorg, technologie en bedrijfsleven samenkomen.  De ontwikkeling van het gebied wordt een nauwe samenwerking met overheden, instituten en het bedrijfsleven.

Convergentie

De campus wordt een plek die toekomstige ontwikkelingen faciliteert, met voldoende vrije ruimte om in te spelen op en zich aan te passen aan nieuwe inzichten. De campus zal ook ruimte bieden om het proces van de convergentie met de TU Delft en Erasmus Universiteit ondersteunen.  

Erasmus MC Campus

Verbinden van gezondheid en technologie

Op de Erasmus MC Campus faciliteren we de volledige innovatiecyclus, van cohortonderzoek tot business development en van prototyping tot implementatie. Dat doen we in een stedelijke omgeving, met een sterke verbinding naar stad en samenleving.

We gaan  een diversiteit aan organisaties huisvesten die zich richten op health-tech. Het ecosysteem bevat ultramoderne co-faciliteiten en optimale testlocaties, zodat de bewoners kunnen samenwerken en hun innovaties in de praktijk kunnen brengen, terwijl het medisch centrum profiteert van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Gevestigd in Rotterdam en geworteld in de wetenschap, is Erasmus MC Campus een plek voor visionairs om samen te komen. Het is een plek waar vernieuwers de vrijheid voelen om de vragen van morgen te beantwoorden. Een plek om te denken, te durven en te doen.