Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo samenwerking TU EUR Erasmus MC
Nieuws

Verregaande samenwerking met EUR en TU Delft

10 januari 2020

Verregaande samenwerking op verschillende gebieden tussen Erasmus Universiteit, TU Delft en Erasmus MC

Om de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan willen Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft hun wetenschappelijke samenwerking structureel uitbouwen op het gebied van Health & Technology. Op het gebied van grootstedelijke vraagstukken vormen dezelfde partners een gezamenlijk initiatief, Sustainable Rotterdam Delta, met locaties voor co-creatie in de regio. Zo willen de universiteiten de muren slechten tussen de zogenaamde alfa-, bèta- en gamma-wetenschappen en medische technologie. Dat hebben de universiteiten bekend gemaakt bij de viering van de 178e Dies Natalis van de TU Delft op 10 januari 2020.

Eco-systeem Health & Technology

Erasmus Universiteit en TU Delft willen samen met Erasmus MC, een ecosysteem creëren waarin top-wetenschappers uit uiteenlopende disciplines hun kennis, expertise en onderzoeksmethodes integreren om te komen tot nieuwe ontdekkingen en slimme oplossingen die de gezondheidszorg effectiever en efficiënter maken, gezondheid en de kwaliteit van leven verbeteren en mensen in staat te stellen om op afstand van het ziekenhuis hun gezondheid zelf te managen. De HealthTech Campus die gepland is in Rotterdam zal fysiek ruimte bieden aan wetenschappers uit onder meer geneeskunde en gezondheidswetenschappen, technische wetenschappen en sociale wetenschappen om samen met bedrijven en instellingen te werken in start-ups, scale-ups en wet-labs.

“Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen waaronder sociale ongelijkheid in ziektelast en levensverwachting, toename van zieke levensjaren en kosten, en steeds grotere tekorten op de arbeidsmarkt”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC. “Zonder onze handen in een te slaan zullen wij niet in staat zijn oplossingen te vinden voor deze uitdagingen. Die oplossingen vragen om maximale convergentie van onze kennis en kunde.”

Co-creatie in de Sustainable Rotterdam Delta

Voor de regio is de studie en bijdrage aan oplossingen van grootstedelijke sociale problematiek, onder andere in relatie tot klimaat en energietransitie, essentieel. Het Sustainable Rotterdam Delta-initiatief dat hier nu uit voorkomt ziet Rotterdam en regio als ‘living lab’ voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving en watermanagement, maar ook de daaraan gerelateerde sociale aspecten als gelijke kansen, gezonde leefomgeving, preventie en voorkomen van gezondheidsverschillen, economie en werkgelegenheid. Het Sustainable Rotterdam Delta-initiatief wil zich vestigen in Rotterdam, met verschillende co-creatie kernen in de regio. Samenwerking met de gemeenten in de Rotterdamse delta en andere maatschappelijke partners wordt een essentieel onderdeel van de aanpak. Dit initiatief van EUR, TU Delft, en Erasmus MC is een aanvulling op de al bestaande succesvolle samenwerking in de LDE-centers voor BOLD-cities en Sustainability waarbij partners elkaar vanuit complementaire expertise nog meer opzoeken bij vraagstukken op dit gebied.

Artificial Intelligence & Datascience

De Erasmus Universiteit zal daarnaast inzetten op meer kennisontwikkeling en onderwijs over datascience en Artificial Intelligence. Daarmee bouwt de universiteit voort op bestaande sterktes over de toepassing van nieuwe technieken als AI voor de maatschappij en de economie. Een campusbrede AI-taskforce is eind 2019 aan de slag gegaan om deze impuls vorm te geven. Door deze kennis te combineren met de sterktes van de TU Delft en Universiteit Leiden, ontstaat er een sterk Zuid-Hollands kenniscluster op AI. De gezamenlijke ambitie van de LDE-universiteiten is bovendien om op termijn meer dan 85.000 studenten kennis van AI en datascience mee te geven.

“Door deze verregaande samenwerking is het beter mogelijk baanbrekende oplossingen te realiseren en de maatschappelijke inbedding en acceptatie van nieuwe technologische en medische ontwikkelingen systematisch te bevorderen”, zegt Hans Smits, interim-voorzitter van het College van Bestuur van Erasmus Universiteit. “In de combinatie zijn de twee universiteiten en ons medische centrum nog aantrekkelijker voor studenten, internationale toponderzoekers en valorisatie-partners uit overheid en bedrijfsleven.” 

Vervolgstappen

Voor de drie initiatieven zullen de komende maanden bedrijfsplannen worden uitgewerkt. Wetenschappers van de drie instellingen zullen daarvoor voorstellen voor onderwijs en onderzoek inbrengen. Daarnaast zullen de bedrijfsplannen ook ingaan op financiering, locatie en juridische vormgeving. Deze plannen zullen ook onderdeel worden van het voorstel van de zuidelijke Randstad voor het Rijksinvesteringsfonds. Het fonds is bestemd voor investeringen in projecten die de Nederlandse economie versterken. 

De voorbije tientallen jaren hebben de wetenschappers van de betrokken instellingen elkaar goed weten te vinden. In 2013 is dit nog eens versterkt door het vormen van de Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en het ontwikkelen van het samenwerkingsverband Medical Delta (incl. Erasmus MC en LUMC). Dat alles vormt de basis van waaruit de samenwerking nu kan worden geïntensiveerd en opgeschaald. De instellingen trekken daarin soms met zijn vijven tegelijk op, maar werken op verschillende onderwerpen ook bilateraal of tripartite samen, al naar gelang dat inhoud versterkt of snelheid bevordert.