Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Meisje met koptelefoon
Nieuws

Lawaaischade bij jonge kinderen

19 juni 2018

14% van de kinderen heeft een vorm van lawaaischade aan het gehoor.

Deze conclusie is afkomstig uit het grote bevolkingsonderzoek Generation R.

Muziekspelers

De onderzochte groep kinderen heeft ook vaker dan leeftijdsgenootjes last van harde geluiden of oorsuizen. Van alle tienjarigen in het onderzoek gebruikt 40% draagbare muziekspelers. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie niet aantonen dat de kinderen gehoorschade hebben door gebruik van muziekspelers. Wel tonen zij aan dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. De bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery.

Gehoorverlies kan kinderen op jonge leeftijd belemmeren in hun ontwikkeling en dit kan bijvoorbeeld leiden tot minder goede prestaties op school

Gehoortest

Gehoorverlies is vaak onomkeerbaar, vroege gehoorschade kan zich blijven opstapelen. "Juist daarom is het zo belangrijk om te weten hoe het met het gehoor van jonge kinderen is gesteld en wat de relatie met het gebruik van muziekspelers is", zegt onderzoeker Carlijn le Clercq. "Ruim drieduizend kinderen van bevolkingsonderzoek Generation R kregen een uitgebreide gehoortest. In totaal heeft 14% een vorm van lawaaischade. Dit kan zowel gehoorverlies in de hoge tonen zijn, als een dip in het audiogram. In totaal geeft ruim 11% van de kinderen zelf aan last te hebben van harde geluiden, vervorming van geluid of oorsuizen."

Schokkend

KNO-arts en hoofdonderzoeker dr. Marc van der Schroeff: "Dat lijken kleine percentages, maar eerlijk gezegd vind ik het schokkend dat we op deze jonge leeftijd al gehoorverlies zien die past bij lawaaibelasting en een relatie vinden met het gebruik van muziekspelers. Zeker omdat het hier gaat om tienjarigen. We gaan ervan uit dat de lawaaibelasting bij deze kinderen in de aankomende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door evenementen die zij gaan bezoeken. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van schade met klachten van slechthorendheid, oorsuizen en dergelijke als gevolg, levenslang."

Lees ook het persbericht van het Erasmus MC.