Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Genderdiversiteit

Niet in alle beroepen en functies zijn vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd. We willen dat graag meer gelijk trekken. We willen bijvoorbeeld naar meer genderdiversiteit in leidinggevende functies. En als we mensen werven en selecteren om bij ons te komen werken, dan maken we geen onderscheid in gender.

Kleine en grote acties

We ondernemen allerlei kleine en grote acties. We hangen bijvoorbeeld de LHBTI+ vlag uit en we organiseren verschillende evenementen, tijdens internationale vrouwendag. We stimuleren vrouwen in hun ambitie met verschillende activiteiten en programma’s.  

Onderzoek

Door onderzoek naar de loopbaanpaden van Universitair Hoofddocent (UHD) krijgen we meer inzicht in de impact van individuele en situationele factoren ten opzichte van doorstroom in de academische wereld. 

Sekse- en genderverschillen zijn belangrijk voor heel de gezondheidszorg en daarmee voor het Erasmus MC als zorgverlener. Denk aan onderzoeken waar alle genders in worden meegenomen. En dat er rekening wordt gehouden met de biomedische verschillen tussen groepen mensen.

VENA (Vrouwen binnen Erasmus MC Netwerk voor Academici)

VENA is een dynamisch netwerk van vrouwen die werken bij het Erasmus MC en verder in hun carrière willen komen. We hebben succesvol veel talenten onderkend en ondersteund. We weten welke drempels vrouwen met ambitie en talent kunnen ervaren; drempels waar je overheen kunt springen. We zijn een netwerk met diverse contacten, zowel binnen als buiten het Erasmus MC. VENA organiseert themabijeenkomsten, workshops en netwerkbijeenkomsten. VENA adviseert ook de Raad van Bestuur over beleid voor vrouwen in het Erasmus MC.

Oprichting

VENA is in 2006 opgericht door prof. dr. Jolien Roos-Hesselink, cardioloog en prof. dr. Hanneke Takkenberg, arts-epidemioloog. Binnen het Erasmus MC was namelijk geconstateerd dat er onvoldoende vrouwelijk talent doorstroomde naar functies als universitair hoofddocent en hoogleraar.

Mede door inmenging van VENA heeft het Erasmus MC in 2009 het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. Ook in de strategische visie van het Erasmus MC zijn doelstellingen opgenomen voor een evenwichtige samenstelling van het aantal mannen en vrouwen in wetenschappelijke topfuncties.

Jubileum

In 2022 viert de VENA haar 15-jarig bestaan. VENA voorzitter prof. dr. Hanan El Marroun blikt in onderstaande video terug op wat er in die tijd is bereikt en welke plannen er nog liggen voor de toekomst.