Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Taskforce Diversity & Inclusion

Onze ambities raken alle elementen van gelijkheid en diversiteit in onze organisatie. Om deze ambities te helpen realiseren is in juni 2021 een Taskforce Diversity & Inclusion samengesteld. De Taskforce wil diversiteit en inclusie in alle organisatielagen en processen inbedden.

Iedereen binnen het Erasmus MC heeft een rol

Er gebeurt al veel op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het Erasmus MC. De Taskforce Diversity & Inclusion signaleert. De Taskforce laat zien en versterkt wat er goed gaat. De dingen die nog niet goed gaan, krijgen natuurlijk ook aandacht. De Taskforce is de katalysator van diversiteit en inclusie binnen het Erasmus MC, maar iedereen binnen de organisatie heeft een verantwoordelijkheid.

Vanuit de Taskforce D&I zijn er zes focusgroepen geformeerd die zich bezighouden met zes targets vanuit het Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie Plan (GDIP). De focusgroepen bestaan uit medewerkers vanuit de hele organisatie en vanuit verschillende disciplines. ‘Samen doen’ is de kracht van de focusgroepen die samen met hun achterban de onderwerpen onder de aandacht brengen en draagkracht realiseren. Ook staat de Taskforce open voor ideeën van iedereen uit de organisatie en daarbuiten.

Het Diversity & Inclusion Office (D&I Office) is onderdeel van de Taskforce D&I. Medewerkers kunnen hier terecht met hun D&I gerelateerde vragen en ideeën. Naast ondersteuning van de Taskforce en D&I projecten, worden er trainingen en evenementen georganiseerd. Daarnaast heeft het Office ook het beheer over de D&I website.

“We gaan van denken en schrijven naar bewustwording en handelen. Het streven is om Diversiteit & Inclusie een onderdeel te maken van ons dagelijkse gedrag en het DNA van het Erasmus MC.” 

Bestuur van de Taskforce D&I

Prof. Dr. Arfan Ikram - Afdelingshoofd Epidemiologie en voorzitter

Mario Buijk - Ombudsman

Arianne van Dalen - beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie 

Radjesh Manna 

Prof. Dr. Arfan Ikram

Ik ben Arfan Ikram, afdelingshoofd van de afdeling Epidemiologie en tevens voorzitter van de Taskforce Diversity & Inclusion. Als zodanig probeer ik de activiteiten van de Taskforce te stroomlijnen, initiatieven op het gebied van D&I vanuit de organisatie breder uit te zetten, en D&I uit te dragen binnen en buiten het Erasmus MC.
"Mijn doelstelling van de Taskforce is dat D&I algemeen gemeengoed wordt binnen de organisatie, waarbij elke medewerker, student of anderszins betrokkene bij het Erasmus MC zich veilig, welkom en begrepen voelt."

Diversiteit en inclusiviteit zijn termen die je tegenwoordig heel vaak hoort. Het is ergens ook opvallend dat deze onderwerpen nu pas zo belangrijk worden - dit had er namelijk altijd al moeten zijn. Ik vind het belangrijk dat we met de Taskforce deze inhaalslag willen maken.

Uiteindelijk is het ook de bedoeling dat de Taskforce steeds meer en meer op de achtergrond verdwijnt: immers, D&I moet zo vanzelfsprekend worden voor iedereen in de organisatie dat je daar geen aparte Taskforce voor nodig hebt!

Mario Buijk

Ik ben Mario Buijk. Ik mis geloof ik een aantal van de 7 vinkjes die Joris Luijendijk beschreven heeft, maar ik heb op ander gebieden genoeg vinkjes. Een ingewikkelde jeugd maakt dat ik geboeid ben door menselijk gedrag. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat drijft hen en hoe kun je met tegenslagen omgaan? Waarom zijn de reacties op situaties altijd anders dan je verwacht? Dit bekijken, onderzoeken en leren beïnvloeden is een rode draad in mijn leven. Deze vragen hielden me bezig in de psychiatrie, bij de psychosociale begeleiding van levertransplantatie-patiënten en als Organisatieadviseur.

"Je kan alleen de goeie dingen doen, als je kan zijn wie je bent"

Als organisatieadviseur heb ik het ‘gedoe’ in teams enorm leren waarderen. Gedoe is een pijnlijk proces om als medewerker en als team vooruit te kunnen komen. Uiteindelijk is het doel de goeie dingen doen voor een betere organisatie en dat kan alleen als je kan zijn wie je bent. Leiderschap, respect en inclusie van diversiteit zijn hierin essentieel.

Kort gezegd; sociale veiligheid is de basis om je werk goed te kunnen doen. Als ombudsman is het dus logisch dat ik participeer in de taskforce en ben ik de trekker van de focus groep sociale veiligheid. Het is voor mij als ombudsman de manier om een bijdrage te leveren aan een sociaal veilig Erasmus MC.

Arianne van Dalen

Ik ben Arianne van Dalen, beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie in het Erasmus MC. In mijn rol probeer ik betekenis en vorm te geven aan onze missie dat iedereen zich welkom, veilig voelt en gelijke kansen heeft in het Erasmus MC.

"Ik wil de diversiteit van mensen niet alleen een podium geven, maar ook echt verandering teweeg brengen ten behoeve van gelijkheid en inclusie"

Naast beleidsadviseur ben ik ook secretaris van de Taskforce D&I. Samen met het Diversity & Inclusion Office, dat ondersteunend is aan de Taskforce, hebben we het doel bewustwording te creëren, de dialoog op gang te brengen en bieden we inspiratie en instrumenten om zelf aan de slag te gaan. Hiermee kan eenieder, vanuit eigenaarschap, invulling geven aan de inclusiebeweging die we gestart zijn. Met als mooi eindresultaat, hopelijk, dat Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie straks volledig in ons DNA zit!

Als kind ben ik heel jong vanuit de stad naar een dorp verhuisd. Ik ben opgegroeid in een warm nest, maar voelde mij op de basisschool buiten de groep staan. Je ziet het niet aan mij, maar ik weet hoe het is om bij een minderheid te horen en buitengesloten te worden. Tijdens mijn studie ben ik naar Bandung in Indonesië gegaan voor een stage bij een NGO die zich inzet voor de bestrijding van HIV/AIDS. Ik voelde mij erg welkom, maar ben ook wel eens uitgescholden om mijn Nederlandse komaf. Toen ik bij mijn vorige werkgever positief gediscrimineerd werd met een nominatie als Female Talent of the Year, moest ik daar iets mee. Ik wil de diversiteit van mensen niet alleen een podium geven, maar ook echt verandering teweeg brengen ten behoeve van gelijkheid en inclusie.

Radjesh Manna

Diversiteit en Inclusie gaat als een rode draad door mijn leven. Ik ben in Suriname geboren en op hele jonge leeftijd met mijn ouders naar Nederland gekomen. Opgroeiend in achterstandswijken in Den Haag heb ik moeten knokken om een plek te bemachtigen in die wereld vol witte oude mannen. En ik heb in al die jaren dus het een en ander meegemaakt als het gaat om acceptatie en inclusie. Zowel vervelende als mooie ervaringen. Want die zijn er ook. 

Daarnaast heeft het onderwerp ook professioneel altijd al mijn interesse gehad. Mijn wetenschappelijke carrière begaf zich op het snijvlak van diversiteit en gezondheid(szorg). Ook toen mijn carrière een andere afslag nam en ik de wetenschap achter me liet heeft het thema me altijd bezig gehouden. 

"Voor mij is diversiteit en inclusie simpel, het gaat om respect en acceptatie"
Diversiteit en Inclusie worden vaak als hele ingewikkelde termen beschouwd. Wanneer is er sprake van diversiteit? Wanneer zijn we tevreden als het gaat om inclusie? Voor mij is het ‘heel simpel’. Het begint met respect en acceptatie. Respect en acceptatie van het individu en van het anders zijn. Als we mekaar respecteren en inzien dat we niet allemaal hetzelfde zijn en elk persoon zichzelf kan zijn, dan hebben we al veel bereikt. Ik probeer daarom in mijn contact met collega’s altijd uit te stralen dat een ieder zichzelf kan zijn. 

De Taskforce D&I is een belangrijk middel om de aandacht voor diversiteit en inclusie verder te vergroten binnen het Erasmus MC en ik lever daar graag een bijdrage aan.