Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Docentprofessionalisering

Een nieuw geneeskunde curriulum met nieuwe onderwijsmethoden vraagt om docenten die de kennis en vaardigheden hebben om op deze manier te onderwijzen. Voor huidige en nieuwe docenten wordt om die reden een professionaliseringsaanbod gemaakt.

Met een Erasmusarts 2030 professionaliseringsaanbod trainen docenten nieuwe didactische en pedagogische vaardigheden om studenten volgens de nieuwste inzichten op het gebied van leren en ontwikkelen op te leiden en te toetsen.

Het aanbod:

  • is afgestemd op de drie onderwijsmethoden voor het curriculum Erasmusarts 2030, de wijze van toetsen, leerbehoefte en context van de betrokkenen.
  • bestaat uit trainingen en coaching waarin de samenhang van het curriculum, interactie en betrokkenheid centraal staat.
  • komt samen in een digitaal scholingsbrochure om docenten overzicht en duidelijkheid te geven. Deze wordt januari opgeleverd.

Curriculum Informatie Systeem

Naast de didactische en pedagogische vaardigheden worden docenten en onderwijskundigen ook opgeleid om in het Curriculum Informatie Systeem (CIS) de benodigde docentenvaardigheden en de benodigde trainingen te koppelen aan de inhoud van het curriculum. In CIS vinden docenten naast leerdoelen, leerinhouden en leeractiviteiten ook welke vaardigheden nodig zijn om het betreffende onderwijs te kunnen geven.

Aanbod in ontwikkeling

Op dit moment is het docentprofessionalisering in ontwikkeling. In januari wordt een blauwdruk van het aanbod en globale planning gedeeld. Lees meer over docentprofessionalisering bij de veelgestelde vragen

Community for Learning and Innovation

Onderwijskundigen en docentexperts van het Erasmus MC, Community for Learning and Innovation en het RISBO ontwikkelen in co-creatie het docentprofessionaliseringsaanbod voor Erasmusarts 2030. 

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks