Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Bisfosfonaten toediening via het infuus

De geneesmiddelen Zometa en Pamidronaat zijn zogenoemde bisfosfonaten. Deze geneesmiddelen worden per infuus toegediend.

Download PDF

Wat zijn bisfosfonaten

Bisfosfonaten worden gebruikt om overmatige botafbraak tegen te gaan. Daarnaast wordt het gebruikt om een hoge calciumwaarde (zogenaamde hypercalciëmie) te behandelen. In zeldzame gevallen kan de verhoogde botafbraak namelijk leiden tot een hoge calciumwaarde in het bloed. De verschijnselen hiervan zijn: vermoeidheid, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, obstipatie, dorst en in sommige gevallen verwardheid. De toediening van een bisfosfonaat kan deze verhoogde calciumwaarde weer verlagen naar een normale waarde waardoor de klachten verminderen.

Verhoogde botafbraak, waarbij het evenwicht tussen botafbraak en botopbouw veranderd is, kan voorkomen bij patiënten met een kwaadaardige aandoeningen en bij uitzaaiingen in het bot. Ook postmenopauzale borstkanker patiënten die een hormoonbehandeling ondergaan, hebben een verhoogde kans op botontkalking. Zoledroninezuur en APD zijn medicijnen die de botafbraak afremmen waardoor het de kans op botpijn, botinzakking of het breken van het bot sterk kan doen afnemen.

Voorbereiding

Drinken
Op de dag van de toediening is het belangrijk dat u veel drinkt.

Mondhygiëne
Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u zorgt voor regelmatige gebitscontroles. Ook is het van belang dat uw gebitsprothese, als u die heeft, goed past.
Als u voor gebitscontrole naar uw tandarts gaat en u een vervolgbehandeling moet krijgen, bijvoorbeeld voor het trekken van kiezen, tanden of wortelkanaalbehandeling, vertelt u uw behandelend arts dan altijd voordat de behandeling plaatsvindt, dat u bisfosfonaten krijgt toegediend.
Neem altijd contact op met het verpleegkundig spreekuur en/of uw behandelend arts als u mond- of gebitsproblemen ervaart. Denk hierbij aan losse kiezen, pijn of zwelling, het niet genezen van zweren of afscheiding. Dit kunnen namelijk tekenen zijn van osteonecrose van de kaak.

Over de behandeling

Wat gaan we doen

Toediening zoledroninezuur
Het medicijn wordt door middel van een infuus toegediend. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoe lang deze behandeling zal duren. In de regel 1 keer per maand of met langere tussen pauzes. Mocht uw behandelend arts uw gezondheidstoestand stabiel vinden, dan kan dit geneesmiddel ook bij u thuis worden toegediend.

Duur van de behandeling: 15 minuten.


Toediening APD

Het medicijn wordt door middel van een infuus toegediend. De arts bespreekt met u hoe vaak en hoe lang deze behandeling zal duren. Dit geneesmiddel kan niet bij u thuis worden toegediend.

Duur van de behandeling: dit is afhankelijk van de dosering van de APD.

Bijwerkingen en complicaties


Behandeling met zoledroninezuur of APD wordt over het algemeen goed verdragen.

Soms kan na de toediening van zoledroninezuur of APD tijdelijk sprake zijn van spierpijn, koorts, hoofdpijn, maag-en darmklachten of het gevoel van algehele malaise. Deze klachten ontstaan meestal binnen 24 uur en verdwijnen veelal binnen 48 uur u kunt zo nodig paracetamol hiervoor gebruiken (na overleg met uw behandelend arts).

Botbeschadiging in de kaak (osteonecrose van de kaak) is een heel zeldzame bijwerking die kan voorkomen bij patiënten die bisfosfonaten krijgen.

Contact

Als u vragen heeft of zich onzeker voelt over bepaalde klachten die u ervaart:
Telefoonnummer: (010) 704 19 48 (telefonisch spreekuur) op werkdagen van 08.00-10.00 uur en van 13.30-15.00 uur.
Heeft u vragen en krijgt u de Zoledroninezuur thuis:
Telefoonnummer 06 24 86 23 37, bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur.