Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Chemotherapie/Immunotherapie voorlichtingsgesprek

Download PDF
Binnenkort start u met een behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een voorlichtingsgesprek. Als voorbereiding op dit gesprek kunt u zelf noteren wat u wilt bespreken (zie 'Onderwerpen om te bespreken').Wat kunt u verwachten van het voorlichtingsgesprek


De oncologieverpleegkundige vraagt u wat u inmiddels weet over de behandeling en aan welke informatie u behoefte heeft. Samen met de verpleegkundige stelt u vast welke onderwerpen in ieder geval worden besproken.

De oncologieverpleegkundige vertelt u
 • welke behandeling u krijgt en hoe deze werkt.
 • over bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de behandeling.
 • wat u kunt doen of wat het ziekenhuis kan doen aan de bijwerkingen.
Aan het einde van het gesprek vat de verpleegkundige de belangrijkste informatie samen. U kunt dan aangeven of alles duidelijk is. De verpleegkundige controleert uw gemaakte vervolgafspraken, bijvoorbeeld over de start van de behandeling of een volgend bezoek aan de polikliniek.

Wat neemt u mee naar het gesprek


Neemt u het volgende mee:
 • deze folder
 • de medicijnen die de internist-oncoloog heeft voorgeschreven
Wij adviseren u iemand mee te nemen naar het gesprek (twee horen meer dan één).

Gesprekspunten


De naam van de kuur.
De werking van de therapie.

Wijze van toedienen:
 • via tabletten of
 • via een infuus of
 • een combinatie van beide
Toedieningsschema:
 • aantal kuren
 • duur van de kuur
 • om de hoeveel weken u een kuur krijgt
Als u medicijnen moet innemen:
 • hoe vaak per dag u medicijnen moet innemen
 • hoeveel dagen
 • mogelijke rustperiode
 • gebruik medicijnen samen met voeding
 • gebruik medicijnen samen met andere medicijnen
 • wat te doen als u een dosering heeft gemist
 • en/of hoelang moet u de tabletten slikken

Overige praktische informatie

Wanneer contact opnemen
Wanneer u chemotherapie of immunotherapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met het ziekenhuis. De oncologieverpleegkundige vertelt u welke situaties dit kunnen zijn.

Onderwerpen om te bespreken

Kruis de onderwerpen aan die u wilt bespreken:

 • Medische informatie over de chemotherapie of immunotherapie die ik krijg (bijvoorbeeld de werking in het lichaam).
 • Het doel van de behandeling.
 • De bijwerkingen die kunnen voorkomen bij deze behandeling.
 • Hoe waarschijnlijk is het dat ik bepaalde bijwerkingen krijg.
 • Wat kan de specialist of verpleegkundige doen om bijwerkingen te voorkomen of verminderen.
 • Wat kan ik zelf aan de bijwerkingen doen.
 • Wanneer ik contact op moet nemen met het ziekenhuis.
 • Hoe moet ik contact opnemen met het ziekenhuis
 • Wat zijn de praktische gevolgen van de behandeling voor mijn dagelijkse leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby`s).
 • Welke gevoelens kan de behandeling losmaken (bijvoorbeeld angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).
 • Hoe kan ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling omgaan.
 • Wat mijn naasten kunnen doen om mij te (onder)steunen.
 • Wat de invloed is van de behandeling op seksualiteit.
 • Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten.
 • Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.
 • Ondersteuning van maatschappelijk werk of een psycholoog.
 • De gang van zaken in het ziekenhuis.
 • Wat gebeurt er als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).
Zo nodig kunt u nog opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen:

____________________________________________________________________________________