Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Drainage van abces of ascites

Drainage van abces of buikvocht

Bij een drainage brengen we een drain (slangetje) in uw lichaam. Om de goede plek voor de drain te bepalen, gebruiken we een echoapparaat. Er zijn verschillende redenen om een drain nodig te hebben. De meest voorkomende reden is om een abces te draineren/spoelen of om ascites (buikvocht) af te laten lopen.

Download PDFVoorbereiding


Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
 • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
 • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over de behandeling


Wat we gaan doen


Bij deze behandeling plaatsen we een drain in een abces of in het buikvocht. Dit doen we met een echoapparaat.

Wat is het doel?


Het doel is om het abces of het buikvocht via de drain af te laten lopen zodat de klachten verminderen of verdwijnen.

Verloop van de behandeling


Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Als eerste kijken we met het echoapparaat hoe het abces of het buikvocht eruit ziet en waar we het beste kunnen prikken. Daarna maken we de huid schoon met alcohol en dekken we u toe met steriele doeken. De radioloog geeft u eerst een prik voor een plaatselijke verdoving. Hierna prikken we met het echobeeld het abces of het buikvocht aan. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Het kan zijn dat de radioloog u vraagt om uw adem in te houden. Daarna rekken we de prikopening een beetje op, zodat we het slangetje naar binnen kunnen schuiven.

Als het slangetje op de juiste plaats ligt, plakken we deze af met een pleister. Ook sluiten we het slangetje aan op een opvangzak op het vocht op te vangen. Als het slangetje in een abces geplaatst is, hechten we het slangetje vaak vast aan de huid. Door de verdoving voelt u daar niets van.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling


Nazorg en controles


Als u weer op uw kamer bent mag u in overleg met de dienstdoende arts weer normaal eten en drinken. Bedrust is niet nodig. Met het slangetje kunt u normaal bewegen.

Leefregels
Als u wilt douchen, kunt u in overleg met de verpleging het gebied afplakken met een plastic pleister.

Controle
Als er geen vocht meer in het opvangzakje zit, betekent dit meestal dat het abces of het buikvocht genoeg is gedraineerd (leeg gelopen). Uw behandelend arts bepaalt wanneer het slangetje er weer uit mag.

Bijwerkingen en complicaties


Het inbrengen van een slangetje in een abces of buikvocht verloopt meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het slangetje werd ingebracht.

Complicaties


Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden bij een drainage van een abces:

 • terugkeren van het abces 8-20%
 • sepsis, minder dan 10%
 • darmperforatie, minder dan 10%
 • klaplong, minder dan 1%
 • bloeding, minder dan 1%
De volgende complicaties kunnen optreden bij een drainage van buikvocht:
 • misselijkheid/vermoeidheid: vaak
 • lekkage buikvocht, minder dan 5%
 • bloeding, minder dan 1%
 • ontsteking, minder dan 1%

Wanneer contact opnemen?


Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact


 • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
 • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704