Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Echogeleid biopt van de lever

Een echogeleid leverbiopt is het wegnemen van een klein stukje weefsel van uw lever. Dit doen we met een echo, zodat we goed kunnen zien welk stukje weefsel afgenomen wordt. Zo kunnen we het stukje lever onderzoeken en kijken of er een afwijking is.

Download PDF


Voorbereiding


Roesje
Bij dit onderzoek kunt u een roesje krijgen. Als u dit graag wilt, kunt u dit aangeven bij de arts die het onderzoek voor u aanvraagt. Vanwege de planning willen we dit graag 1 dag van tevoren weten.

Eten en drinken
Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn.
  • Als het biopt in de ochtend is: dan mag u na 12 uur middernacht niets meer mag eten of drinken.
  • Als het biopt in de middag is: dan mag u nog licht ontbijten. Daarna mag u niets meer eten of drinken.
Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.
Ook wordt er ruim voor het biopt bloed geprikt om de stolling van het bloed te controleren.

Kleding
Omdat er gewerkt wordt in een steriele omgeving is het noodzakelijk dat u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komt. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit.

Toilet
Het is handig om voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan. Tijdens het onderzoek is dit erg lastig.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over dit onderzoek

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Wat we gaan doen

Bij een echogeleid leverbiopt nemen we een klein stukje van uw lever af. Dit doen we met een echo, zodat de arts precies kan zien waar het stukje weefsel wordt afgenomen. Zo kunnen we het stukje lever onderzoeken en kijken of er een afwijking is.

Wat is het doel?


Het doel is om vast te stellen of er een afwijking is en zo ja, wat de afwijking inhoudt.

Verloop van het onderzoek

Voor dit onderzoek blijft u in het bed liggen waarmee u naar onze afdeling bent gebracht. kunt u in het bed blijven liggen waarmee u naar onze afdeling bent gebracht. Als u een roesje krijgt, sluiten we u aan op een monitor om uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed in de gaten te houden.

Eerst kijkt de radioloog met een echoapparaat waar het stukje weefsel moet worden afgenomen. Daarna desinfecteren we uw huid (reinigen met alcohol) en dekken we u toe met steriele doeken.

De radioloog gebruikt daarna het echoapparaat om de juiste plek aan te prikken met een naald. Vervolgens nemen we een klein stukje weefsel af met een speciale biopsienaald. Soms vraagt de radioloog u om uw adem even in te houden. Meestal nemen we meerdere keren achter elkaar een biopt af. Zo weten we zeker dat we genoeg weefsel hebben. Na het biopt sturen we het weefsel op naar het laboratorium voor verder onderzoek.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg en controles

Na het onderzoek moet u minimaal 3 uur bedrust houden, waarvan 1 uur platte bedrust. Dit is om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden. U blijft na het onderzoek dus nog 3 uur op de afdeling.

De uitslag
Het afgenomen weefsel sturen we naar het laboratorium voor verder onderzoek. Afhankelijk van het soort weefsel, duurt het vaak van enkele dagen tot ongeveer 2 weken voordat u de uitslag krijgt. U krijgt de uitslag van uw behandeld arts.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw arts, weer gewoon eten en drinken.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.


Bijwerkingen en complicaties

Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team dat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties en zal het onderzoek of de behandeling dan ook erg voorzichtig uitvoeren. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Bloeding, minder dan 2%
  • Pneumothorax (klaplong), minder dan 1%

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704