Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Naar huis met een drain

U gaat met een drain of met meerdere drains naar huis. Maar wat is een drain eigenlijk, hoe verzorgt u deze en hoe kunt u de drain en drainpot vervangen als er problemen zijn? Wij leggen het u graag uit.

Download PDF

Over de drain

Wat is een vacuümdrain?

Drain
Langs de drain (slangetje) loopt wondvocht uit het wondgebied in een drainpot. Deze drainpot is vacuüm. Dit kunt u zien aan het harmonicadopje dat helemaal is ingetrokken tot ‘MAX’. Is de drainpot niet meer vacuüm, dan staat het harmonicadopje omhoog tot ‘MIN’. U moet dan de drainpot vervangen.

Harmonicadopje van de drain

In de drain kunt u draderige stolsels zien. Dit is niet erg. Het kan soms wel de drain verstoppen. U kunt dit controleren door de pot omhoog te bewegen. Als de vloeistofkolom in de drain beweegt is deze doorgankelijk. Beweegt de vloeistofkolom niet, dan is de drain verstopt en moet u de drain met pot verwisselen.

Wanneer mag de drain eruit?

De behandelend arts bepaalt wanneer de drain er weer uit mag. Dit hangt af van de hoeveelheid vocht die via de drain afloopt en verschilt per operatie.

Bij u mag de drain eruit als er gedurende ___________ dag(en) __________cc vocht is afgelopen.

Als deze hoeveelheid is bereikt, neemt u contact op met de polikliniek snijdende oncologie. Neemt u buiten kantooruren contact op met de kliniek waar u was opgenomen (zie onder het kopje contact voor de telefoonnummers).

Aflezen drainproductie

Tabel voor het invullen van drainproductie
Kies elke dag een vast tijdstip (bijvoorbeeld voor het naar bed gaan) om de hoeveelheid drainproductie in de pot af te lezen. Op de drainpot staat het aantal cc door middel van streepjes aangegeven. U noteert in de tabel de totale inhoud van de pot en wat er steeds per 24 uur bijkomt. Bijvoorbeeld: de inhoud van de pot is op de eerste dag 100 cc. Op de tweede dag zit er 150 cc in de pot. Er is dus 50 cc bijgekomen. Wanneer u in de loop van de dag de drainpot heeft verwisseld, bijvoorbeeld omdat deze niet meer vacuüm was, noteert u de productie tot die tijd. U telt ’s avonds de productie van de rest van de dag hierbij op.

Neemt u bij het eerstvolgende polikliniekbezoek aan de chirurg de ingevulde tabel mee. Wilt u alle volle drainpotten met de klem dicht inleveren. Wij verwerken deze met het speciale ziekenhuisafval.

Pijnmedicatie

Wij raden u aan de voorgeschreven pijnmedicatie in te nemen.  

Verzorging van de drain

Wijkverpleegkundige

Wij kunnen voor u een wijkverpleegkundige regelen die de drain bij u thuis verzorgt en er samen met u ervoor zorgt dat de drain goed werkt. U krijgt dan een schriftelijke overdracht en een uitvoeringsverzoek mee. Het is belangrijk dat u weet in welke gevallen u de verpleegkundige moet waarschuwen, bijvoorbeeld wanneer de drain niet meer vacuüm is. Wij raden u aan de draininstructies ook aan de wijkverpleegkundige te laten lezen.

Drainpakket

U krijgt per drain een tas (drainzorgpakket) mee naar huis met artikelen die nodig zijn om de drain te verzorgen:
 • twee grote drainpotten
 • een flesje alcohol 70%
 • twee steriele gazen van 10 x 10 cm
 • tien mepore gaasjes van 6 x 7 cm
 • twee smalle stukjes fixomull van ongeveer 10 cm lang
 • draininstructies verzorgen insteekplaats
Hoe vaak?
1 keer per dag

Klaarzetten
Meporepleister van 6 x7 cm

Hoe?
 • Was uw handen.
 • Verwijder de oude pleister.
 • Controleer de insteekplaats van de drain op roodheid en het lekken van vocht langs de drain.
 • U kunt nu zonder pleister gaan douchen*. Eventuele steristrips op de wond (kleine bruine pleistertjes) niet verwijderen. De fixeerpleister op de drain mag blijven zitten.
 • Dek na het douchen de drain-insteekopening af met mepore pleister 6 x7 cm en raak hierbij de wondzijde van het verband niet aan.
 • Zet de drain eventueel vast met een nieuwe fixeerfleister als deze los zit.
* U kunt gerust douchen met de drain. Verwijder voor het douchen de witte pleister op de insteekplaats van de drain. Laat het water eerst 30 seconden lopen. Dit verwijdert het stilstaande water in de leiding en voorkomt besmetting met bacteriën die in stilstaand water kunnen groeien.

Vervangen van de drainpot

Wanneer nodig?
 • De drainpot zit vol met wondvocht
 • De drainpot is niet meer vacuüm
Klaarzetten
 • Nieuwe drainpot
 • Steriel gaas 10 x10 cm
 • Alcohol 70%
Hoe?
 • Zet alle klemmen dicht.
 • Was uw handen.
 • Doe wat alcohol 70% op het gaas.
 • Haal de schone pot uit de verpakking.
 • Schroef de pot van de drain waarbij u de drain alleen vastpakt met het alcoholgaas.
 • Desinfecteer de aansluiting tussen pot en drain.
 • Schroef een nieuwe pot op de schone drain.
 • Schuif de klemmen hierna langzaam open.

Vervangen van drain en pot


Wanneer nodig?

 • De drainslang zit verstopt. Dit kunt u zien door het niet meer bewegen van de vloeistofkolom in de drain.
 • Het reservoir zit vol stolsels terwijl de productie opeens is afgenomen.
 • Er is geen drainproductie meer en u heeft last van pijn en/of zwelling in het wondgebied.
Klaarzetten
 • Nieuwe drainpot
 • Steriel gaas 10 x 10 cm
 • Alcohol 70%
 • Schaar
 • Fixomull pleister 10 cm
Hoe?
 • Was uw handen.
 • Zetten de klemmen van de pot en drain dicht.
 • Haal de nieuwe drainpot uit de verpakking en verbindt de drain aan de nieuwe pot zonder de verbindingsstukjes met uw handen aan te raken (om infecties te voorkomen) en zet de klemmen dicht.
 • Vergelijk de nieuwe drain met de oude trapsgewijze aansluiting en knip deze op de juiste maat af nadat u de schaar heeft ontsmet met een steriel gaas en alcohol 70%.
 • Houdt de drain die uit het lichaam komt goed vast met een steriel gaas met alcohol 70% en trek de trapsgewijze aansluiting hiervan los.


 • Sluit de nieuwe drain met pot aan op de lichaamsdrain zonder deze aan te raken met uw handen.
 • Zet alle klemmen hierna langzaam open.

Contact


Wanneer contact opnemen?


Neem contact op met de desbetreffende polikliniek (buiten kantooruren met de kliniek waar u was opgenomen) als:
 • De drain een scherpe, snijdende of stekende pijn geeft. Meestal ligt de drain dan vlak bij, of tegen een zenuwbaan. Zodra de drain is verwijderd verdwijnen ook uw pijnklachten.
 • Wanneer u thuis koorts krijgt, boven de 38,5 °C.
 • Wanneer u op de plek van de drain last krijgt van zwelling, roodheid of lekken.
Tijdens kantooruren:
Let op! We nemen de telefoon op met "Erasmus MC kankerinstituut". Dat komt omdat de chirurgisch oncologische polikliniek voor alle patiënten de wondcontrole van de drain en het verwijderen van de drain verzorgt.
 • polikliniek snijdende oncologie: (010) 704 02 51, keuze 1
Buiten kantooruren:
's Avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de kliniek waar u opgenomen bent geweest:
 • kliniek KNO (hoofd hals oncologie): (010) 703 31 16
 • kliniek GE-Oncologie (gastro-enterologische chirurgie en oncologie): (010) 703 32 56 (11e verdieping)
 • kliniek Urologie en Gynaecologie: (010) 703 33 46
Als u een wijkverpleegkundige heeft
Kunt u contact opnemen met deze wijkverpleegkundige

Als u bekend bent bij de mammacareverpleegkundige
Kunt u tijdens kantooruren op maandag tot en met donderdag contact opnemen met de mammacareverpleegkundige: (06) 33 32 49 18

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: