Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Nazorg na behandeling baarmoederhalskanker

Download PDF
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die zijn behandeld voor baarmoederhalskanker na behandeling met bestraling en chemotherapie grote behoefte hebben aan nazorg. Nazorg die is gericht op herstel en op begeleiding bij de gevolgen van de diagnose en de behandeling. Begeleiding op het gebied van seksualiteit is daar ook een onderdeel van. Daarom heeft het Erasmus MC een nazorgprogramma ontwikkeld voor vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederhalskanker.


Hoe vaak komt u voor nazorg


Na de behandeling komt u ongeveer gedurende 5 jaar terug op de polikliniek:
 • De eerste twee jaar komt u elke 3 maanden, de ene keer bij de verpleegkundig specialist van de gynaecologische oncologie, de andere keer bij de radiotherapeut.
 • Het derde jaar komt u om de 4 maanden.
 • De laatste twee jaar komt u om de 6 maanden.
Natuurlijk kunt u of het behandelteam afwijken van dit schema, bijvoorbeeld omdat u extra komt vanwege klachten, of geen behoefte heeft aan contact omdat het goed met u gaat.

Als u nazorg dichter bij huis wilt, geeft u dit dan aan.

Uw bezoek aan de polikliniek


Afspraak op de polikliniek gynaecologische oncologie


U heeft eerder in het behandeltraject al kennis gemaakt met een van onze oncologie verpleegkundigen of de verpleegkundig specialist. Het gesprek met de verpleegkundig specialist duurt langer dan een controle bij een medisch specialist. De verpleegkundig specialist is onderdeel van het behandelteam.

Het bezoek aan de polikliniek staat in het teken van
 • voorlichting
 • begeleiding
 • aandacht voor klachten en symptomen
 • het beoordelen van effecten van ziekte en behandeling
 • aandacht voor sociale gevolgen.

Afspraak bij de verpleegkundig specialist


De afspraak bij de verpleegkundig specialist duurt 30 minuten. Dit geeft u voldoende tijd om rustig te bespreken hoe het met u gaat. De verpleegkundig specialist neemt samen met u de vragenlijst door en kijkt op welk gebied u problemen ervaart en of u daar verder over wilt praten.

De verpleegkundig specialist kijkt samen met u waar u ondersteuning nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.
U kunt hierbij denken aan
 • verwerking
 • vermoeidheidsklachten
 • omgaan met relaties
 • omgaan met veranderingen in seksualiteit
 • terugkeer naar werk
 • revalidatieprogramma’s
 • voeding en dergelijke.
Als uw antwoorden op de vragenlijst of het gesprek met de verpleegkundig specialist aanleiding geven om u verder te onderzoeken, dan vindt tijdens uw bezoek een inwendig onderzoek plaats door de gynaecoloog-oncoloog. De verpleegkundig specialist zal bij twijfel altijd overleggen met een van de gynaecoloog-oncologen.

Afspraak op de polikliniek radiotherapie


Uw behandelend radiotherapeut bespreekt kort met u de gegevens uit de vragenlijst. De aandacht van de radiotherapeut is meer gericht op de lichamelijke gevolgen van uw behandeling. De radiotherapeut doet daarom een inwendig onderzoek om de directe effecten van de bestraling te beoordelen.

Vragenlijst


U ontvangt voorafgaand aan ieder bezoek een vragenlijst via de e-mail. De vragenlijst bevat algemene vragen over uw kwaliteit van leven en vragen naar specifieke klachten die vaak voorkomen door de behandeling van baarmoederhalskanker. U ontvangt 1 tot 2 weken voor uw controle-afspraak een e-mail met daarin het verzoek de vragenlijst in te vullen.
Als u thuis de vragenlijst niet in kunt vullen doet u dat dan op de polikliniek. Zorgt u er dan voor dat u een half uur vóór uw controle afspraak op de polikliniek aanwezig bent.

De uitkomst van de vragenlijst wordt in uw dossier vermeld, in de zogenaamde zorgmonitor. Bij de voorbereiding van het spreekuur bekijkt uw behandelaar de uitkomst van de vragenlijst in uw dossier. Uw gegevens worden, net als uw medisch dossier, zorgvuldig beschermd en zijn alleen inzichtelijk voor het behandelteam. De informatie uit de vragenlijst wordt gebruikt om met u te kijken waar de aandacht naar uit moet gaan in het gesprek op de polikliniek. Dit stelt ons in staat om een goed inzicht te krijgen in uw gezondheidssituatie.

Eerder in het traject hebben wij u uitleg gegeven over twee andere doelen van de vragenlijst, in de eerste vragenlijst is uw toestemming gevraagd voor de volgende twee toepassingen:

Gegevens ten behoeve van onderzoek
In de toekomst willen wij deze gegevens mogelijk ook gebruiken voor onderzoek. Wij kunnen dan uw gegevens in de loop van de tijd vergelijken met andere patiënten die dezelfde behandeling hebben gehad. Uw gegevens worden dan volledig geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens hier niet in staan.

Gegevens ten behoeve van de landelijke kwaliteitsregistratie DICA(*)
In Nederland is een kwaliteitsregistratie opgezet voor mensen met een gynaecologische tumor. Medische gegevens worden gebruikt om landelijk de kwaliteit van zorg voor deze patiënten in kaart te brengen. Om toch onze zorg te kunnen vergelijken met de andere klinieken hebben wij uw toestemming gevraagd om de gegevens die u invult in de zorgmonitor-vragenlijst voor deze landelijke kwaliteitsregistratie te gebruiken. Daarvoor worden de gegevens eerst anoniem gemaakt en vervolgens doorgestuurd. (*) DICA = Dutch Institute for Clinical Auditing


Klachten als gevolg van de behandeling


In het behandeltraject heeft u bestraling gehad, mogelijk in combinatie met chemotherapie voor of tijdens de bestraling. Eventueel is de behandeling gecombineerd met diepe warmtebehandeling (hyperthermie). Misschien bent u geopereerd.

We weten dat na de behandeling vrouwen verschillende klachten kunnen houden of krijgen. Deze klachten zijn vaak het gevolg van de behandeling, maar kunnen ook passen bij terugkeer van de ziekte (recidief).

Na de operatie: klachten die veel voorkomen zijn opgezette benen (lymfoedeem).

Na de bestraling: klachten die vaak voorkomen zijn klachten van de overgang (zoals opvliegers, vaginale droogte), darmklachten en blaasklachten.

Terugkeer van de ziekte (recidief): u kunt een of meerdere klachten krijgen die kunnen passen bij een recidief, bijvoorbeeld vaginaal bloedverlies, (nieuwe) pijn in de buik of (onder)rug, dikke benen. Deze, maar ook andere klachten die langere tijd aanhouden, kunnen een reden zijn voor nader onderzoek.

Heeft u deze klachten, meldt u dit dan bij de verpleegkundig specialist of bij de radiotherapeut. U kunt dan gelijk een afspraak maken. U hoeft niet te wachten tot uw eerstvolgende controle.


Contact


Heeft u vragen over dit nazorgtraject, stelt u deze dan tijdens uw afspraak met de gynaecoloog of verpleegkundige, of met de radiotherapeut. U kunt ook bellen met de verpleegkundig specialist op telefoonnummer 06-284 747 22 of de oncologieverpleegkundige op telefoonnummer 06-309 605 00.