Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Operatie schildklierkanker

Een operatie voor het verwijderen van de hele schildklier noemen we een totale thyreoïdectomie. Halen we slechts een deel weg van de schildklier, dan heet dat een subtotale of hemithyreoïdectomie (of lobectomie).

Download PDF

Voorbereiding

Gesprek anesthesioloog en nuchter zijn

De operatie vindt plaats onder anesthesie. U heeft daarom een gesprek met de anesthesioloog op de polikiniek anesthesiologie en u krijgt een algemeen lichamelijk onderzoek.

Voor uw operatie moet u nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken.
6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water, thee en aanmaaklimonade. 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken.

Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen. Moet u de medicijnen innemen? Dit mag altijd met een slokje water. Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn.

Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie

Onderzoeken voor de operatie


  • Echografie van de hals
    Het kan zijn dat u van tevoren een echografie van de hals krijgt. Tijdens die onderzoek zuigen wij eventueel via een dunne naald weefselcellen op (punctie). Bij 80 – 90 % van de puncties kunnen wij een correcte diagnose stellen. De patholoog onderzoekt de cellen onder de microscoop.
  • CT-scan
    Soms krijgt u een ct-scan (zonder contrastvloeistof) voor de operatie.

Over de behandeling

Wat we gaan doen

Als de diagnose van de punctie voorafgaand aan de operatie niet duidelijk is, dan halen we slechts een deel van de schildklier weg. De defintieve uitslag volgt na de operatie. Is er sprake van kanker, dan bestaat de kans dat de schildklier alsnog volledig verwijderd moet worden.

Verloop van de behandeling

U wordt op de dag van de operatie opgenomen in de kliniek chirurgische oncologie. U heeft een gesprek over de opname met een verpleegkundige. Ongeveer 2 uur voor de operatie krijgt u 1 of 2 tabletjes waar u wat slaperig van kunt worden. U krijgt een ziekenhuispyjama aan. Andere kledingstukken zijn niet toegestaan. U mag geen sieraden, make-up (inclusief nagellak) en contactlenzen dragen en geen kunstgebit in hebben. De verpleegkundige rijdt u in uw bed naar de operatiekamer.

De operatie
De totale operatie duurt ongeveer 1,5 uur. Het kan langer duren als er bijvoorbeeld ook klieren in de hals verwijderd moeten worden. De chirurg maakt een snede in een huidlijn aan de voorkant van de hals vlak boven het ‘kuiltje’ van de borstbeen. Hij maakt het onderliggende spierweefsel open om de klier zichtbaar te maken. Vervolgens verwijdert hij de schildklier of een deel daarvan. De chirurg probeert de bijschildklieren zoveel mogelijk te ontzien. De schildklier en de bijschildklieren delen een deel van hun bloedvoorziening. He kan zijn dat de bloedvoorziening van een bijschildklier door het weghalen van de schildklier niet voldoende is. De chirurg kan dan de bijschildklier transplanteren in een nabij gelegen spier binnen dezelfde snede. De klier kan dan zijn bloedvoorziening aan de spier onttrekken. De chirurg sluit het spierweefsel en de huidsnede met oplosbare hechtingen.

Na de behandeling

Nazorg en controles

U wordt wakker op de uitslaapkamer, waar u intensief wordt verzorgd en begeleid. Als u goed wakker bent gaat u terug naar de kliniek.

Drain

Soms heeft u een drain bij de wond om wondvocht af te voeren. Meestal kan deze in de dagen na de operatie er weer uit.

Pijn

De pijn die u voelt, verdwijnt meestal binnen enkele dagen. U kunt last hebben van keelpijn, pijn in de hals of een hese stem.

Eten en drinken

Eten en slikken kan gevoelig zijn of moeilijker gaan in de eerste dagen na de operatie. Maar na enkele dagen merkt u over het algemeen al verbetering.

Stijve nek

U kunt een aantal dagen last hebben van een stijf gevoel aan de voor- en achterzijde van de nek. Probeer voorzichtig de nekspieren te rekken: met uw kin de borst en schouders te raken en naar het plafond te kijken om te voorkomen dat uw spieren stijf worden. Wees niet bang om uw nek en hoofd te bewegen.

Douchen

In de meeste gevallen kunt u één tot twee dagen na de operatie al voorzichtig douchen.

Naar huis

Na 2 tot 3 dagen mag u naar huis. Meestal is de drain dan al verwijderd. U krijgt een controle afspraak op de polikliniek van de chirurg en de internist.

Nabehandeling radioactief jodium

Soms is vier weken na de operatie een nabehandeling met radioactief jodium nodig. U krijgt dan een afspraak bij de internist en informatie over deze behandeling.

Schildkliermedicijnen

Is bij u de hele schildklier weggehaald, dan moet u de rest van uw leven schildkliermedicijnen gebruiken die de functies van de schildklier overnemen.

Uitslag

Tijdens de controle afspraak op de polikliniek hoort u de uitslag van het weefelonderzoek.

Bijwerkingen en complicaties


Na de behandeling


Complicaties

Bij elke operatie is er kans op complicaties. Bij een schildklier operatie kan wondinfectie, trombose of longontsteking ontstaan.

Nabloeding
Een nabloeding komt slechts bij ongeveer 2% van de operaties voor.

Tintelende vingertoppen
Heeft u last van tintelende vingertoppen dan kan dit komen door een tekort aan bijschildklierhormoon door beschadiging of verwijdering van de bijschildklieren tijdens de operatie. U krijgt hiertegen calciumtabletten en eventueel actief vitamine D.

Stemverandering
De chirurg probeert de stembandzenuwen te sparen. Toch kan de stembandzenuw beschadigt raken. U heeft dan een hese, zachte stem. Vaak is dit tijdelijk en binnen enkele dagen verdwenen. Als u last blijft houden, kunt u met behulp van een logopedist heel goed weer leren praten. Hard spreken of roepen is echter niet altijd meer mogelijk. Ook als uw stembandzenuw niet beschadigt raakt, kan uw stem veranderen. Dit kan komen door beschadiging aan de korte halsspieren of andere zenuwen. Slechts bij minder dan 1% van de geopereerde patiënten is er een blijvende verandering van de stem.

Zwelling en verkleuring
De snede in de hals herstelt snel. Als er geen complicaties zijn, dan is deze binnen enkele weken genezen. Er kan nog wel een zwelling onder het litteken zitten en de huid rondom het litteken is vaak wat roder van kleur dan de rest van uw huid. Dit is normaal. Het kan wel enkele maanden duren voordat zwelling en verkleuring zijn verdwenen.

Verdoofd gevoel
De huid rondom het litteken kan verdoofd aan voelen, meestal verdwijnt dit binnen enkele maanden.

Meer informatie

Meer informatie vind u op onze website www.erasmusmc.nl en op www.nucleairegeneeskunde.nl (klik op: therapie)

Schildklier Organisatie Nederland

De SON (Schildklier Organisatie Nederland) geeft een reeks brochures uit over de schildklier en
schildklieraandoeningen, onder andere brochure no. 9: Schildklierkanker, 0900 - 899 88 66, www.schildklier.nl

Lotgenotencontact

Heeft u behoefte om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren, dan kan dit bijvoorbeeld via de SON. Misschien wilt u uw ervaring al delen op het moment dat de diagnose en het behandelplan bekend is, maar het kan ook zijn dat u hieraan pas behoefte heeft na maanden of jaren na de behandeling. Het individuele lotgenotencontact blijkt voor veel patiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de gesprekken die met artsen en verpleegkundigen plaatsvinden. Lotgenotencontact wordt vaak telefonisch gegeven, maar er zijn ook mogelijkheden voor groepsgewijs lotgenotencontact, zoals in de inloophuizen. Kanker heb je niet alleen. De ziekte is ook ingrijpend voor partner, gezin en sociale omgeving. De patiëntenvereniging kan ook voor uw naasten van betekenis zijn.

Contact

Polikliniek chirurgische oncologie, (010) 704 02 51.

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: