Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Opspuiten drain of lijn

U heeft een drain in uw lichaam of een lijn in een bloedvat. Hiervan moeten we de ligging controleren. We spuiten de drain of de lijn op met een beetje contrastmiddel, om te kijken of deze nog goed zit.

Download PDFVoorbereiding


Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
  • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.


Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Opname
Voor dit onderzoek is meestal geen opname nodig. Indien uw arts toch graag wil dat u opgenomen wordt voor het onderzoek/de behandeling dan zal dit van tevoren met u besproken worden.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Toilet
Ga voor het onderzoek nog even naar het toilet op de verpleegafdeling

Over het onderzoek


Wat we gaan doen
Tijdens het onderzoek spuiten we uw drain of lijn op met contrastmiddel. Daarna maken we röntgenfoto's van de drain of lijn.

Wat is het doel?
Het doel is om te controleren of de ligging van de drain of lijn nog goed is, of dat de drain of lijn misschien verstopt is geraakt.

Verloop van het onderzoek


Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Als u op de röntgenkamer bent, komt u op de rug op de onderzoekstafel te liggen. De röntgenbuis komt boven u te staan en de laborant of radioloog spuit wat contrastmiddel door de drain of lijn. Vervolgens worden er foto’s gemaakt. De radioloog bekijkt de foto's direct en de uitslag zal met u besproken worden.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Als er iets aan de drain of lijn gedaan moet worden, zal de behandeling ongeveer 30 tot 60 minuten duren.

Na het onderzoek


Nazorg en controles
Na het onderzoek mag u naar huis, of als u opgenomen bent, wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Als u naar huis mag, adviseren wij u om iemand mee te nemen die u kan begeleiden naar huis.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.

Bijwerkingen en complicaties


Complicaties
Het opspuiten van een drain of lijn brengt weinig tot geen bijwerkingen of complicaties met zich mee.

Als de drain of lijn om bepaalde redenen gewisseld of vervangen moet worden, verwijzen wij u voor de bijbehorende complicaties naar de folder 'wissel van een drain', 'inbrengen PICC-lijn' of 'inbrengen hickman katheter'.

Wanneer contact opnemen?


Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact


  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704