Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Perfusie van arm of been

Bij een perfusie scheiden wij de bloedsomloop van uw arm of been met de bloedsomloop van de rest van uw lichaam. Hierdoor is het mogelijk alleen uw arm of been te behandelen met chemotherapie.

Download PDF

Voorbereiding

Opname een dag van tevoren
U komt een dag voor de behandeling voor opname. U heeft een gesprek met de verpleegkundige waarin u uitleg krijgt over wat er die dag en de dagen daarna gaat gebeuren. U krijgt een rondleiding over de kliniek. Mocht u na de operatie naar de high care gaan, dan krijgt u deze ook te zien. De dienstdoende arts komt ook bij u langs voor een gesprek en beantwoordt uw eventuele vragen. U kunt met de arts afspreken wie wordt gebeld na de behandeling; wij raden u aan van tevoren af te stemmen wie van uw naasten de vaste contactpersoon wordt.

Controles
U krijgt verschillende controles en uw lies of oksel wordt geschoren. ’s Avonds krijgt u een laxeermiddel (klysma) om uw darmen zo leeg mogelijk te maken. U krijgt een prik tegen trombose (bloedstolsels). U krijgt deze prik iedere avond tot het moment dat u weer naar huis gaat.

Nuchter blijven
Voor uw operatie moet u nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken.
6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water, thee en aanmaaklimonade. 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken.

Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen. Moet u de medicijnen innemen? Dit mag altijd met een slokje water. Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn.

Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie

Over de behandeling

Wat we gaan doen


Tijdens de behandeling scheiden wij de bloedsomloop van uw arm of been van de bloedsomloop van de rest van uw lichaam. De bloedsomloop van uw arm of been verloopt via een hart-long machine. Daarna voeren wij een hoge dosis cytostatica (chemotherapie) door uw arm of been. Na afloop spoelen wij de cytostatica weg en herstellen de bloedsomloop. De behandeling duurt ongeveer 3 uur.

Wat is het doel?
Het doel van een perfusie is de kwaadaardige tumor te laten slinken, zodat we deze in een volgende operatie kunnen verwijderen. Bij een melanoom kan perfusie ook de enige behandeling zijn, zonder dat er een operatie volgt.  

Verloop van de behandeling

Op de ochtend van de behandeling kunt u gewoon douchen. Ongeveer twee uur van tevoren krijgt u een tabletje waarvan u slaperig kunt worden. U krijgt een ziekenhuispyjama aan. Andere kledingstukken zijn niet toegestaan. U mag geen sieraden, make-up (inclusief nagellak) en contactlenzen dragen en geen kunstgebit in hebben. De verpleegkundige rijdt u in uw bed naar de operatiekamer.

Na de behandeling

Nazorg en controles

Uitslaapkamer
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer, waar u intensief wordt verzorgd en begeleid. Wanneer u goed wakker bent en uw conditie voldoende is, gaat u of een nacht naar de high care of direct terug naar de kliniek.

Infuus en drain
U heeft een aantal ‘slangetjes’, die er meestal binnen 1 tot 3 dagen uit mogen:
 • een infuus waarmee wij u vocht en eventueel medicijnen kunnen geven.
 • een katheter in de blaas voor afvoer van urine
 • en soms een drain bij de wond om bloed en wondvocht af te kunnen voeren.
Controles en herstel
In de ochtend komen de artsen en de verantwoordelijke verpleegkundige bij u langs om te kijken hoe het gaat en het vervolg met u te bespreken. U kunt bepaalde dingen als snel weer zelf.

Eten en drinken
U mag na de operatie weer eten en drinken.

Pijnmedicatie
Wij regelen pijnstilling voor u.

Leefregels
 • Bij een perfusie van uw been, moet u een paar dagen beperkt bewegen, zodat uw been tot rust kan komen.
 • Laat u de huid van uw arm of been zoveel mogelijk met rust. Deze is nu namelijk extra gevoelig voor wondjes en dergelijke.
 • In uw arm of been mag niet geprikt worden.
 • Vermijd het plakken van pleisters op uw arm of been.
 • Was uw arm of been niet met zeep.
 • Om oedeem (dikker worden van arm of been door ophoping van vocht) te voorkomen, kan het zijn dat u:
  • een mitella moet dragen om uw arm hoog te houden
  • uw been hoog moet leggen of overdag een kous moet dragen (’s nachts mag deze uit).

Naar huis

Na ongeveer 2 - 3 dagen mag u naar huis. In principe kunt u thuis weer veel zelfstandig doen. Mocht dit bij u anders zijn, dan regelen wij in overleg met u tijdens de opname hulp voor thuis. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de leefregels zoals hierboven beschreven, totdat de arts op de polikiniek aangeeft dat dit niet meer nodig is.

Het kan zijn dat u met de drain naar huis gaat, u krijgt dan informatie over de verzorging van de drain.


Bijwerkingen en complicaties

Na de behandeling

Mogelijke reacties na de perfusie zijn:
 • misselijkheid
 • pijn
 • roodheid, blaarvorming en droogheid van de huid
 • vochtophoping in uw arm of been

De verpleegkundige kijkt en vraagt u regelmatig of een van deze reacties optreedt, zodat wij tijdig kunnen ingrijpen.

Contact

Oncologie: (010) 704 11 84
Secretariaat Heelkunde: (010) 704 10 82

Meer informatie

Voorlichtingscentrum Nederlandse Kankerbestrijding (020) 570 05 00, www.kankerbestrijding.nl
Patiëntenservice Integraal Kankercentrum Rotterdam, Rochussenstraat 125, (010) 440 58 31, e-mail: ikr@ikr.nl
Stichting Melanoom, 088 00 297 46, www.melanoom.nfk.nl
Programma ‘Herstel en Balans’: www.herstelenbalans.nl

Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO)

Het patiëntinformatiecentrum is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt, als patiënt of naaste. Het informatiecentrum bevindt zich aan de Zimmermanweg en is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Telefoon: (010) 704 12 02. Mail: patio@erasmusmc.nl Voor alle mogelijkheden en activiteiten: www.erasmusmc.nl/kankerinstituut/patio. Kijkt u ook eens naar het ervaringsverhaal van Joris: