Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Roesje op de afdeling Radiologie

Sedatie met fentanyl en dormicum

Als u een onderzoek of behandeling krijgt, waarbij we verwachten dat het u (veel) pijn gaat geven, krijgt u mogelijk een roesje. Als dit zo is, dan wordt u daarover geïnformeerd door de aanvragende arts of radioloog, die de behandeling of het onderzoek van te voren met u doorneemt.

Download PDF


Voorbereiding

Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u na twaalf uur middernacht niets meer mag eten of drinken.

Voor vrouwen
De medicatie die voor een roesje gegeven wordt kan beter niet worden gegeven als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Als u twijfelt of u zwanger bent, moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van uw menstruatie plaatsvinden. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander uw afspraak als dat nodig is.

Infuus
Om het roesje goed en veilig toe te kunnen dienen zal er op de afdeling een infuus ingebracht worden.

Allergie
Het roesje is een combinatie van fentanyl (sterke pijnstiller) en dormicum (slaapmiddel) . Als u allergieën heeft dan willen wij dit graag weten.

Opname
Als u een behandeling of onderzoek met een roesje krijgt, wordt u opgenomen op de afdeling. Meestal is dit voor een dag.

Over het roesje

Wat we gaan doen
Voor uw behandeling of onderzoek krijgt u een roesje. Dit betekent dat u een sterke pijnstiller en een slaapmiddel krijgt.

Wat is het doel?
Het doel is om de ergste pijn en eventuele angst weg te nemen, zodat u het onderzoek of de behandeling goed en rustig kunt ondergaan.

Verloop van het roesje

Als u op de röntgenkamer bent aankomen, zal de laborant eerst een korte vragenlijst met u doornemen, om te controleren of u het roesje veilig kunt krijgen. Als de vragenlijst goed is, zullen we u aansluiten op de monitor om uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren.

Als deze waarden ook goed zijn, krijgt u het roesje. Eerst krijgt u de pijnstiller. Hier kunt u een beetje duizelig van worden. Enkele minuten daarna krijgt u het slaapmiddel. Door dit slaapmiddel wordt u moe. Veel mensen vallen hierdoor in slaap. U kunt wel nog steeds wakker gemaakt worden en het kan zijn dat u soms nog bepaalde dingen hoort of meemaakt.

Op de afdeling radiologie hebben we een limiet van de hoeveelheid medicatie die we u mogen geven. Daardoor zal u niet onder diepe sedatie of in narcose gebracht worden.

Tijdens het gehele onderzoek of de behandeling houden we uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed goed in de gaten. Soms zorgt het roesje ervoor dat u in uw slaap minder goed ademt. Daardoor kan het zijn dat het zuurstofgehalte in uw bloed daalt. Als dat gebeurt, maken we u wakker en zullen we u vragen om even goed en diep door te ademen.

Na het onderzoek of de behandeling


Nazorg en controles
Na het onderzoek zult u opgehaald worden door de verpleegkundigen van de afdeling en weer teruggaan naar uw kamer.

Eten en drinken
Zodra u weer goed wakker bent mag u, in overleg met de afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken.

Bijwerkingen en complicaties

Het toedienen van een roesje verloopt bijna altijd zonder bijwerkingen of complicaties. In hele zeldzame situaties komt het weleens voor dat mensen allergisch zijn voor de medicatie. Het team wat het roesje toedient is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van allergische reacties.

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704