Kanker Instituut

Verhaal

Agnes Jager strijdt voor juiste behandeling

5 februari, 2019

“Wij zien als arts de teleurstelling van patiënten als de chemotherapie niet werkt. Dat moet anders”, zegt internist-oncoloog Agnes Jager van het Erasmus MC Kanker Instituut.

Testmethoden

Agnes Jager werkt samen met de wetenschappers Roland Kanaar en Dik van Gent van de afdeling Moleculaire Genetica aan nieuwe testmethoden waarmee van tevoren de effectiviteit van een kankerbehandeling kan worden getest. 

Tumorweefsel

“Wij proberen stukjes tumorweefsel van patiënten buiten het lichaam in leven te houden en te behandelen met bepaalde chemotherapie. Omdat we gebruik maken van lichaamseigen tumorweefsel, worden de omstandigheden van de patiënt goed nagebootst. Zo hopen wij straks te voorspellen welke patiënten wel en welke niet gevoelig zullen zijn voor bepaalde chemotherapie.”

Waarom

Jager ziet een bijkomend voordeel: “Als de behandeling op het weefsel niet werkt, kunnen we ook onderzoeken waaróm het niet werkt. Zo verzamelen we informatie voor nieuwe therapieën.”

Impact

In een interviewserie vertellen specialisten van het Erasmus MC Kanker Instituut over de impact van hun werk op henzelf, op patiënten en op de samenleving. Internist-oncoloog Agnes Jager is de vierde in de reeks. Lees of bekijk het volledige interview, een combinatie van tekst en video, op het online platform Amazing Erasmus MC.