Kanker Instituut

Nieuws

Bijeenkomst voor mensen met BRCA mutatie

6 september, 2019

Erasmus MC, HEBON en Borstkankervereniging Nederland organiseren gezamenlijk een bijeenkomst voor mensen met een BRCA mutatie.

De berichtgeving over een onderzoek naar de levensverwachting voor vrouwen met een BRCA 2-mutatie heeft afgelopen zomer veel impact gehad op vrouwen met de bewuste mutatie. Een BRCA mutatie geeft een sterk verhoogde kans op borstkanker.

Screening

Het betrof het landelijk HEBON-onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van onder andere het Erasmus MC, naar de uitkomsten van preventieve borstamputatie en langdurige jaarlijkse screening.

Goede informatie

Onterecht werd in sommige media de indruk gewekt dat een preventieve borstamputatie niet nodig is. Dit heeft veel mensen geraakt. Zowel wij van het Erasmus MC als de Borstkankervereniging Nederland vinden dit heel vervelend. Daarom zijn we om de tafel gaan zitten. We zijn het erover eens dat mensen met een BRCA1 en BRCA 2 mutatie -en hun naasten- goede informatie verdienen. Daarom organiseren wij (Erasmus MC, HEBON en BVN) gezamenlijk een bijeenkomst voor deze groep. Datum en locatie volgen zo snel mogelijk.