Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Twee subsidies voor onderzoek naar huidkanker

22 april 2021

Vorige week hebben onder andere epidemioloog Loes Zandwijk-Hollestein en dermatoloog Marlies Wakkee van het Erasmus MC Kanker Instituut twee grote subsidies ontvangen voor onderzoek naar huidkanker.

IMPROVE-studie

Voor de KWF-studie IMPROVE (Integration of clinical data, Multi-omics and pathomics by artificial intelligence to imPROVe prognostic prediction of Early stage melanoma) naar melanomen is een bedrag van € 611.378,- ontvangen. Jaarlijks wordt er bij meer dan 6.000 patiënten een melanoom zonder uitzaaiingen (stadium I/II) gediagnosticeerd. Alhoewel de prognose voor de meeste patiënten heel goed is, vertegenwoordigen stadium I/II patiënten 41% van de overlijdens ten gevolge van melanoom (>300/800 in Nederland). Adjuvante immunotherapie is nu beschikbaar voor patiënten met uitzaaiingen in de schildwachtklier.

Er zijn al klinische trials gaande bij patiënten met dikke melanomen zonder uitzaaiingen, omdat zij een slechtere prognose hebben dan sommige patiënten met minimale schildwachtklier uitzaaiingen. Volgens de richtlijn komt een groot deel van de patiënten met een dun melanoom (>40%) zelfs niet in aanmerking voor een jaarlijkse controle. Er is dus behoefte aan goede voorspellers van prognose bij stadium I/II melanomen, zodat in deze grote patiënten groep de juiste patiënten geselecteerd kunnen worden voor adjuvante therapie.

Doel IMPROVE-studie

Het doel van dit onderzoek is om patienten, die een hoog risico hebben op uitzaaiingen naar andere organen, te identificeren op het moment van eerste diagnose. De ambitie is om een test te maken, die toepasbaar is in elk ziekenhuis met standaard apparatuur.

Loes Hollestein

StepIdent-CSCC-studie

De Health Holland TKI subsidie voor de StepIdent-CSCC study (A stepwise prediction model integrating high-risk clinicopathological characteristics and genomics to identify advanced cutaneous squamous cell carcinoma) bedraagt € 496.296,- en is ontvangen voor onderzoek naar plaveiselcelcarcinoom. In Nederland ontwikkelen jaarlijks 14.000 patiënten een plaveiselcelcarcinoom (PCC) van de huid en deze aantallen stijgen jaarlijks stijgen met 5%. De prognose is doorgaans uitstekend maar een klein deel van de patiënten (2-5%) ontwikkelt uitzaaiingen en overlijdt hieraan.

Op dit moment kunnen we nog niet goed voorspellen bij wie deze uitzaaiingen zullen plaatsvinden, omdat classificatiesystemen uitsluitend gebaseerd zijn op kleinschalige, retrospectieve studies door gebrek aan beschikbare landelijke databases. Dit heeft als gevolg dat momenteel alle PCC-patiënten een intensieve nacontrole krijgen (in plaats van alleen hoog-risico patiënten) en weten we nog steeds niet welke patiënten mogelijk baat zouden hebben bij meer agressieve of adjuvante behandeling. Het nauwkeurig voorspellen wie hoog-risico patiënten zijn is daarom een enorm kennishiaat in wetenschappelijke onderzoek.

Marlies Wakkee

Doel StepIdent-CSCC-studie

Door een stapsgewijs predictiemodel te ontwikkelen dat zowel klinische als pathologische hoog-risicokenmerken combineert met een genetisch profiel van de tumor, beoogt deze studie dit hiaat op te vullen. In deze studie is er de beschikking over unieke data doordat er zowel toegang is tot een landelijk PCC-cohort uit het Verenigd Koninkrijk als gedetailleerde landelijke data uit Nederland inclusief de tumorblokjes van de primaire tumor.

De verwachte wetenschappelijke relevantie zal groot zijn en zal de huidige classificatiesystemen verbeteren. Nauwkeurige en vroegtijdige identificatie van hoog-risico patiënten heeft ook grote maatschappelijke en economische gevolgen: (1) Gerichte nacontrole op basis van individuele risico's (2) Identificatie van patiënten die mogelijk baat zouden hebben bij adjuvante behandeling om op deze manier de mortaliteit en het aantal mensen met een chronische ziekte terug te dringen.

Samenwerking tussen clinici, epidemiologen, bio-informatici en pathologen gespecialiseerd in huidkanker en SkylineDx - met zowel een wetenschappelijk als zakelijk perspectief en eerdere succesvolle samenwerking bij de ontwikkeling van een klinisch-pathologisch genexpressieprofiel bij melanoom - zal zorgen voor een snelle, maar solide vertaling van dit project naar de klinische praktijk.