Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Onderwijsaanbieder

Klinisch fysica audiologie

Over ons

Algemeen

Als klinisch-fysici audioloog ben je verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten met een gehoor- of taalstoornis. Je bent betrokken bij zowel diagnostiek als de hoorrevalidatie, waaronder het aanmeten en evalueren van hoortoestellen en hoorimplantaten.

Er wordt nauw samengewerkt met de KNO-arts in het Erasmus MC. Je vervult daarbij een centrale rol in multidisciplaire teams met logopedisten, linguisten en psychologen.

Over de opleiding

De afdeling KNO-audiologie van het Erasmus MC is door de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF) erkend als opleidingsinstelling voor klinisch fysici met als subspecialisme audiologie. Het gaat hierbij om een vierjarige, post-doctorale opleiding, die bestaat uit een basisdeel en een deel specifiek gericht op audiologie. De tijd die wordt besteed aan beide delen is vergelijkbaar.

Een belangrijk deel van de opleiding bestaat uit een aantal klinische stages, veelal op de eigen afdeling, waarin alle voor het vakgebied relevante onderwerpen aan bod komen. Dit betreft gehoordiagnostiek, hoorrevalidatie en cochleaire implantatie bij zowel kinderen als volwassenen.

Daarnaast wordt er ook kennis opgedaan op het gebied van evenwichtsonderzoek en spraaktaaldiagnostiek.

Een ander belangrijk onderdeel is het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Resultaat

Rondt de student de opleiding met succes af, dan volgt inschrijving als klinisch fysicus in het register van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).
Hij/zij kan daarna een functie vervullen binnen een van de ongeveer 30 audiologische centra in Nerdland, al dan niet verbonden aan een academisch centrum.

Klinisch fysicus audiologie

Waarom bij Erasmus MC?

De afdeling KNO van het Erasmus MC is een van de grootste KNO-afdelingen in Nederland. Er is ook op audiologisch vakgebied ruime expertise aanwezig, gedragen door een gedreven team van klinisch-fysici audiologen en een groot aantal andere disciplines.

Het Sophia Kinderziekenhuis biedt een unieke mogelijkheid voor het opdoen van ervaring met zeer diverse kinderpopulaties. Er is veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek,  met o.a. participatie in het Kinderhersencentrum en de populatiestudies ERGO en Generation R. Als perifeer opleidingsinstituut is de Koninklijke Auris betrokken, waarmee eveneens een intensieve samenwerking bestaat.

De klinisch-fysicus audioloog in opleiding krijgt een grote vrijheid om met deze mogelijkheden het opleidingsprogramma naar eigen voorkeur inhoud en vorm te geven.

 

Praktische informatie