Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Training

Aandachtsvelders Kwetsbare Ouderen (klassikaal)

Duur: 8 uur
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie
Onderwijsvorm: Klassikaal
Categorieën : Kwaliteit en Veiligheid,Vakinhoudelijk handelen

Over deze opleiding

Overzicht

Doelgroep: Verpleegkundigen BIG geregistreerd, met en zonder specialisatie.  

Inhoud: Tijdens de scholing verwerf je kennis van en inzicht in:

 • Het ontstaan van veroudering en welke gevolgen dit heeft voor orgaanveroudering en het functieverlies van de organen;
 • De wijze waarop symptomen van ziektebeelden verlopen en  hoe ouderen ziekten kunnen presenteren;
 • Het beoordelen van de voedingstoestand bij ouderen. Daarna kan je beredeneren hoe deze voedingstoestand verbeterd kan worden en hoe sarcopenie kan worden voorkomen;
 • Farmacokinetiek en -dynamiek en welke effecten medicatie heeft op ouderen en hoe hierdoor polyfarmacie kan ontstaan. Je leert bespreken wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn van polyfarmacie;
 • Het ontstaan van dementie, delier en depressie en hoe deze beelden van elkaar onderscheiden kunnen worden. Je leert bespreken welke interventies hierbij doeltreffend zijn;
 • Specifieke wetgeving gericht op ouderen, zoals VBI, wilsonbekwaamheid en BOPZ;
 • Klinisch redeneren bij ouderen, uitgaande van de Geriatic Giants;
 • Senior friendly hospitals en familie participatie en het werken met de 5 C’s;
 • Communicatiemogelijkheden bij veroudering van het cognitieve en emotionele brein;
 • De rol van de aandachtsvelder in het aansturen van collega’s;
 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de kwetsbare oudere op de eigen afdeling.  

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
Ter voorbereiding op de lessen wordt e-learning en een digitale reader beschikbaar gesteld. Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.
De bovenstaande onderwerpen worden gegeven door experts uit het werkveld. Aan deze bijscholing is een praktijkopdracht verbonden.

Bij deelname aan de scholing, graag onderstaand boek aanschaffen

Klinisch redeneren bij ouderen
ISBN nummer: 978-90-368-1486-7

Inhoudelijke vragen: Tel. 010 - 704 3400 of iz@erasmusmc.nl 

Duur: 8 uur


Kosten: Klik hieronder op inschrijven en betaal

Praktische informatie

Startdata

Er zijn op dit moment geen inschrijfdata bekend.
Voor meer informatie stuur een mail naar Eduplaza

Kosten

De kosten bedragen € 700,00

Nieuws