Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Medische vervolgopleiding

Ziekenhuisapotheker

Duur: 4 jaar
Onderwijsaanbieder: Apotheek

Onze doelgroep(en): A(N)IOS / arts of (medisch) specialist

Over deze opleiding

Overzicht

Tijdens de opleiding komen alle aspecten van de ziekenhuisfarmacie aan bod en ontwikkel jij je tot expert op het gebied van specialistische farmaceutische zorg. 

Inhoud

Voor meer informatie over de opleiding en het opleidingsprogramma verwijzen we je naar de website van de KNMP.

Praktische informatie

Startdata

Elk jaar starten in de OOR Zuidwest Nederland meerdere AIOS ziekenhuisfarmacie. De werving en selectie van deze AIOS vindt eenmaal per jaar plaats middels een sollicitatieprocedure. Het startmoment van deze AIOS varieert, maar ligt meestal in de eerste helft van het kalenderjaar. 

Programma

Tijdens de opleiding komen alle aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisfarmacie (o.a. farmaceutische patiëntenzorg, logistiek, bereidingen en laboratoriumonderzoek) meerdere keren gedurende langere tijd aan bod. Hierdoor vindt verdieping en verbreding van kennis en ervaring plaats.

In de tweede helft van de opleiding is plaats voor differentiatie, verdere verdieping op een specifiek aandachtsgebied en zes maanden wetenschappelijk onderzoek.

Contact

Voor meer informatie over de opleiding tot ziekenhuisapotheker kun je contact opnemen met Rianne Zaal, opleider, of Bregje Witjes, plaatsvervangend opleider, via het secretariaat van de apotheek (telefoonnummer 010-7033202)

Aanmelden en voorwaarden