Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Sterftecijfers

Het Erasmus MC biedt veilige topzorg. Complexe zorg. Acute zorg. En zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Wij meten voortdurend de resultaten van onze zorg en de gezondheid van onze patiënten. Met die gegevens kunnen wij de kwaliteit van de zorg verder verbeteren. Onze resultaten maken wij openbaar, zoals onze sterftecijfers. Meer kwaliteitscijfers en behandelresultaten van het Erasmus MC op www.ziekenhuischeck.nl.
 

Sterftecijfers en HSMR

Wat is een sterftecijfer?

Ziekenhuizen werken op verschillende manieren aan het verbeteren van de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg. Eén van de manieren om de kwaliteit van de zorg te beoordelen is het sterftecijfer. Hoeveel patiënten overlijden er in het ziekenhuis?

Jaarlijks wordt voor elk ziekenhuis een sterftecijfer berekend in de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis. Bij een getal onder de 100 is de sterfte lager dan verwacht, bij een getal boven de 100 hoger dan verwacht. Bij een HSMR van 100 zijn er precies zoveel patiënten overleden zoals verwacht. Bij de berekening van de HSMR worden klinische opnamen en langdurige observaties meegenomen van in Nederland wonende patiënten.

De sterftecijfers worden ook berekend voor bepaalde diagnosegroepen of patiëntencategorieën: de Standardized Mortality Ratio’s (SMR). De SMR’s kunnen inzicht geven in het aandeel van een bepaalde diagnosegroep en patiëntencategorie in het totale resultaat.

Daarnaast worden de sterftecijfers berekend over de afgelopen drie jaar (2020-2022). Dit geeft een preciezer, maar minder actueel beeld van de sterfte in het ziekenhuis.

Sterftecijfer Erasmus MC (HSMR)

De HSMR van het Erasmus MC over 2022 is 120. Dit is statistisch significant hoger dan het landelijk gemiddelde. Over de periode 2020-2022 is de HSMR van het Erasmus MC 124. Dit is ook statistisch significant hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het Erasmus MC behandelt als UMC patiënten met complexere aandoeningen dan een algemeen ziekenhuis. Maar ook ten opzichte van de andere UMC’s neemt het Erasmus MC een bijzondere positie in. In het Erasmus MC worden meer complexe patiënten behandeld dan in de overige UMC’s. Het betreft de behandeling van patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (‘last resort’).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschrijft de samenstelling van de patiëntenpopulatie van UMC’s in de ‘Monitor basiszorg UMC’s’. Daarbij maken zij onderscheid tussen topreferente en niet-topreferente patiënten.

Wanneer een patiënt voldoet aan één van de acht labels wordt deze gezien als een topreferente patiënt. De labels zijn:

  • Behandelintensiteit
  • Wetenschap
  • unieke zorg
  • multi-specialistische zorg
  • complexe operatie
  • tertiaire verwijzing
  • jonge multi-morbide patiënten

Gemiddeld is 56,1% van de bezoekers van een UMC een topreferente patiënt. Het Erasmus MC wordt in deze monitor een uitschieter genoemd met 60% topreferente patiënten. Dit is een goede verklaring voor een hogere HSMR. 

HSMR als meetinstrument

De HSMR is niet nuttig om te vergelijken met andere ziekenhuizen. Het Erasmus MC richt zich op de trend over de jaren heen om de sterftecijfers in de gaten te houden. De klinische toestand van de patiënten is bij opname veel ernstiger dan de opnamediagnose die gebruikt wordt voor de HSMR. Dit bevestigt het vermoeden dat onze hogere HSMR toe te schrijven is aan onze grote topreferente functie. 

HSRM rapport Erasmus MC 2020-2022

Lees het HSRM rapport Erasmus MC 2020-2022 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën.