Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Verpleegkundige Adviesraad

Erasmus MC

Welkom op de site van de Verpleegkundige Adviesraad van het Erasmus MC

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Erasmus MC adviseert (gevraagd en ongevraagd) over verpleegkundig inhoudelijke onderwerpen.

De VAR Erasmus MC levert vanuit die invalshoek een bijdrage aan de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep en het korte- en langetermijnbeleid van het Erasmus MC.

De VAR heeft als belangrijkste doelen:

 • de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren
 • verpleegkundige beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren
 • professionalisering van de beroepsgroep te bevorderen

De VAR heeft zeggenschap over de eigen beroepsinhoud door steeds op het juiste moment aan tafel te zitten om de stem van verpleegkundigen in belangrijke besluiten te laten horen.

Dit is wat wij doen:

 • Onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd advies geven op centrale verpleegkundige projecten en beleidsvoorstellen
 • Het op de (bestuurs)agenda krijgen van verpleegkundige onderwerpen.
 • Adviseren bij het ontwikkelen van verpleegkundig beleid.
 • Adviseren over implementatie van verpleegkundig beleid.
 • Adviseren bij monitoring en evaluatie van uitvoering van beleid op de werkvloer.

De VAR bestaat uit verpleegkundigen vanuit alle hoeken van het ziekenhuis en uit diverse verpleegkundige functies. Denk aan (senior) verpleegkundigen, leidinggevenden van verpleegafdelingen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundige opleiders en verplegingswetenschappers.

 

Wie zijn wij?

De voorzitter

Roos Velders- de JongRoos is sinds 2010 werkzaam als verpleegkundige op de afdeling KNO, waarvoor zij de opleiding tot oncologieverpleegkundige volgde in de Daniel den Hoed. In 2015 heeft Roos de switch gemaakt naar de afdeling vaat- en transplantatiechirurgmdmie, om vervolgens in 2016 met de opleiding tot IC-verpleegkundige te starten. Momenteel werk zij als senior IC verpleegkundige op de IC volwassenen. Tevens is Roos betrokken bij het LNICV (Landelijk Netwerk IC Verpleegkundigen), waar zij regiovoorzitter is van de regio traumacentrum zuidwest Nederland.

Waarom wilde je voorzitter worden van de VAR?
Ik ben al enkele jaren met veel plezier betrokken bij de VAR en wilde mij graag verder ontwikkelen als verpleegkundige. Toen ik hoorde dat de termijn van Linda erop zat en er een nieuwe voorzitter gevraagd werd, zag ik dat als een mooie kans om mijzelf hiervoor in te gaan zetten. We staan als verpleegkundige beroepsgroep voor enorme uitdagingen, denk aan de tekorten aan (gespecialiseerd) verpleegkundigen, nieuwe vormgeving van het functiehuis; de regieverpleegkundige die eraan zit te komen, toename van zorgzwaarte en digitalisering van zorgprocessen. Juist nu is het ontzettend belangrijk dat wij als verpleegkundigen onze stem laten horen en ons stevig positioneren in de organisatie. De VAR heeft hierin de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt, ik zal me er graag voor inzetten om hiermee verder te gaan

Wat zijn je plannen met VAR?

In het Erasmus MC is de VAR een belangrijk advies orgaan. We hebben onszelf in de afgelopen jaren stevig neergezet in de organisatie, ik hoop de VAR de komende periode nog meer bekendheid te geven: iedere verpleegkundige in huis moet weten wat de VAR is en doet. Hiermee hoop ik de positionering van de verpleegkundigen in het Erasmus MC te kunnen verstevigen. Ook zou ik graag zien dat de VAR door kan groeien van adviesorgaan tot bijvoorbeeld een verpleegkundige raad of verpleegkundig stafconvent, zodat onze verpleegkundige stem meer kracht krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat dit uiteindelijk ook leidt tot verbetering van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg..”

” Je bent niet “maar een verpleegkundige”, je bent verpleegkundige!
Wees trots, laat je horen!”

 

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, een vertegenwoordiger uit ieder klinisch thema (Daniël, Dijkzigt, Hersenen & Zintuigen, Sophia, SPIN en Thorax) én een vertegenwoordiger van de Vakgroep Verplegingswetenschap. Het bestuur kan uitgebreid worden met maximaal drie projectleden.

Voorzitter

Roos Velders - de Jong

Dagelijks bestuur

Thema

Diana Kauffeld

Spoed, Peri-operatief en Intensief

Myrthe Kloot

Daniël

Caitlin Koenig (Vicevoorzitter)

Hersenen & Zintuigen

Joica Benschop

Dijkzigt

Mariska de Heer

Sophia

 

Thorax

Monique van Dijk

Vakgroep Verplegingswetenschap

             

De raadsleden

Raadsleden zijn verpleegkundigen die hun afdeling vertegenwoordigen bij de VAR. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over verpleegkundige onderwerpen in de organisatie. Ook zetten zij zich in voor de ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep. Zij komen elke tweede donderdagmiddag van de maand bij elkaar en vergaderen dan zowel op themaniveau als centraal met alle VAR-leden. 

Het ambtelijk secretariaat

Het ambtelijk secretariaat bestaat uit een ambtelijk secretaris en een secretaresse. 

Ambtelijk secretariaat
 
Lotte Spruit-Bentvelzen

Mersiha Renirie

Ambtelijk secretaris

Secretaresse

Vergaderstructuur

De VAR vergadert op verschillende niveaus:

 • Bestuursniveau
 • Raadsniveau
 • Themaniveau
 • Afdelingsniveau

De VAR heeft daarnaast structurele overleggen met onder andere de Raad van Bestuur, andere adviesorganen, directeuren en VAR-ren van andere ziekenhuizen (regio en UMC).

Wat organiseren wij?

Algemeen

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) wil op verschillende manieren de verpleegkundigen van het Erasmus MC dichter bij elkaar brengen. Zo organiseert de VAR lunchsessies intern, organiseren ze de Dag van de Verpleging, geven ze het Verplegingswetenschappelijk Jaarboek + VIP Science uit en organiseren ze het jaarlijks Verpleegkundig symposium. 
Op Instagram vertellen wij over wat we doen (klik hier).
In de kopjes hieronder kun je er meer over lezen.

 

NurScience 

NurScience (voorheen VIPScience) is het wetenschappelijk magazine voor verpleegkundigen in het Erasmus MC. Download hier de laatste edities:

Verpleegkundig Jaarboek

Heeft u nog vragen?

Contactgegevens VAR

Neem dan contact op met ons secretariaat via var@erasmusmc.nl

 

Quicklinks