Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Ajmaline provocatietest

Download PDF
Uw behandelend cardioloog heeft u verwezen voor een Ajmaline provocatietest. In deze folder leest u meer hierover.

Doel van het onderzoek


Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of er bij u mogelijk sprake is van een Brugada syndroom. Ajmaline zorgt bij patiënten met het Brugada syndroom voor afwijkingen op het hartfilmpje (ECG). Worden er bij de Ajmaline provocatietest geen afwijkingen op het hartfilmpje gevonden, dan heeft u zeer waarschijnlijk geen Brugada syndroom.

Voorbereiding op het onderzoek


Vanaf 4 uur voor de test mag u niet meer eten en drinken (dient u nuchter te zijn). Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen, tenzij de cardioloog anders met u heeft afgesproken.

Het onderzoek


De verpleegkundige brengt een infuus aan in uw arm. Voor het onderzoek krijgt u een bloeddrukmeter om de arm en sluiten we u aan op het ECG -apparaat. Hiermee wordt gedurende het hele onderzoek uw hartritme geregistreerd. De bloeddruk wordt tijdens de test elke 2 minuten gemeten. U krijgt via het infuus het medicijn Ajmaline toegediend. Hierbij kunt u een warm gevoel in uw lichaam ervaren of een vreemde smaak in uw mond krijgen. Deze gevoelens zijn een normale en ongevaarlijke reactie, die snel verdwijnen. Indien u misselijk of duizelig wordt of hartkloppingen krijgt, moet u dit direct melden. De kans op eventuele hartritmestoornissen is zeer klein.

Duur van het onderzoek


Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een half uur.

Om er zeker van te zijn dat de Ajmaline is uitgewerkt, wordt u na de test nog 2 uur bewaakt. De Ajmaline is een snelwerkende stof: een uur na toediening is het medicijn uitgewerkt.

Zijn er geen ritmestoornissen opgetreden, dan kunt u naar huis. Bent u met eigen vervoer naar het ziekenhuis gekomen, dan mag u ook zelfstandig terugrijden.

De uitslag van het onderzoek


Na het onderzoek wordt voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek voor ongeveer een week na de test. Tijdens deze afspraak wordt de uitslag door een elektrofysioloog met u besproken.

Bij verhindering


Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tenminste 24 uur van tevoren laten weten? U kunt dit doorgeven aan de afdeling Elektrofysiologie, telefoonnummer (010) 703 39 91.

Vragen


Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie gegeven door uw arts. Heeft u na het onderzoek nog vragen, neemt u dan u contact op met de afdeling Elektrofysiologie, telefoonnummer (010) 703 39 91.