Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Arbeidsgerelateerde aandoeningen

Allergieen, klachten aan luchtweg of huid

Heeft u last van allergieën, klachten aan de luchtweg of huid en is er mogelijk een verband met het werk dat u doet? U kunt in het Erasmus MC terecht voor onderzoek naar uw klachten. Allergologie werkt hierbij samen met Dermatologie, Longziekten en KNO.

Download PDF

Werkgerelateerde klachten

Het Erasmus MC biedt deskundigheid op het gebied van allergologische aandoeningen en aandoeningen van luchtweg en huid die verband houden met het werk. Doel is zo goed mogelijk te bepalen of er een relatie is tussen klachten en werk, zo ja wat de oorzaak is, en tenslotte wat het advies en behandelplan moet zijn.

Eerste bezoek aan de polikliniek Allergologie

Bij uw eerste bezoek vragen wij u naar:
  • klachten aan longen, huid en eventuele allergieën;
  • woon- en leefomstandigheden;
  • uw werk.

We proberen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het verband tussen klachten, werkomstandigheden en stoffen waarmee u in aanraking komt tijdens het werk. Heeft u zelf gegevens van stoffen waarmee u in aanraking komt? Neem deze informatie dan mee. Tijdens het eerste bezoek doen we nog geen testen. Eerst bepalen we met welke stoffen u te maken heeft gehad. Ook gaan we na wat we kunnen onderzoeken. U krijgt wel een algemeen onderzoek, zoals een lichamelijk onderzoek, eventueel uitgebreid met een standaard huidtestonderzoek naar veel voorkomende allergieën.

Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de klachten en de uitkomsten van het eerste bezoek maken we afspraken voor vervolgonderzoek. Dit kan inhouden dat we testen gaan uitvoeren met bepaalde stoffen op het werk. Misschien is longfunctie-onderzoek nodig. Ook is het mogelijk dat u onderzoek krijgt bij specialisten van Dermatologie, Longziekten of KNO. Tenslotte is het mogelijk dat we eerst overleggen met andere specialisten of uw bedrijfsarts voordat we verder onderzoek kunnen plannen.

Advies en behandelplan

Na de onderzoeken hopen we een diagnose te stellen en adviezen te kunnen geven over:
  • de geschiktheid van uw werk;
  • aanpassingen in het werk;
  • het voorkomen van ziekte door het werk.

We kunnen een plan voor u opstellen en tijdens controle-afspraken nagaan in hoeverre het plan succesvol is. We kunnen u ook adviezen geven over medicijnen en u met medicijnen behandelen.

Wat is nodig voor diagnostiek en behandeling?

  • Zoveel mogelijk informatie over uw werk. Soms is de hulp van uw bedrijfsarts nodig voor verdere informatie.
  • Soms bezoeken we het bedrijf waar u werkt voor een werkplekonderzoek.
  • Het kan nodig zijn de hulp van een klinisch arbeidsgeneeskundige in te roepen.

Vergoeding van de kosten

We verzamelen informatie via u en uw bedrijfsarts. Werkplekonderzoek en ondersteuning van een klinisch arbeidsgeneeskundige kunnen we in gang zetten met behulp van uw bedrijfsarts of uw bedrijf. De kosten hiervan worden namelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Daarom is overleg met uw bedrijfsarts of bedrijf nodig. De medische kosten (bezoek aan specialisten, testen, medische behandeling) worden wel vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen naar de polikliniek Allergologie, telefoonnummer (010) 704 01 00, bereikbaar van 08.00 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur.