Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Behandeling van glaucoom

U heeft glaucoom en u moet hiervoor behandeld worden. Hier leggen we u uit wat glaucoom is en hoe we glaucoom kunnen behandelen.

Download PDF


Wat is glaucoom?


Bij glaucoom heeft u schade aan de oogzenuw en zenuwvezellaag. Deze schade wordt langzaam erger. Hierdoor kunt u uw zicht verliezen en zelfs blind worden. We behandelen glaucoom door de druk in het oog (de oogdruk) te verlagen.

Oorzaak van glaucoom


Een normaal oog is gevuld met een heldere gel. Dit noemen we glasvocht. In het voorste deel van het oog zit een vloeistof. Deze vloeistof noemen we kamerwater en stroomt van achter de iris naar de voorkant van de iris (kamerhoek). Achter de iris zitten klieren die dit kamerwater maken.
80
Een oorzaak van glaucoom kan zijn dat deze kliertjes niet meer goed werken of dat de afvoer in de kamerhoek belemmerd raakt. Bijvoorbeeld als het kamerwater niet goed afgevoerd kan worden. Als dit gebeurt, komt er te veel kamerwater in uw oog en wordt de oogdruk hoger. Hierdoor raken de zenuwvezels in uw oog bekneld en sterven af. Als dit laatste gebeurt dan is er sprake van glaucoom.
oog

Over de behandeling


We kunnen glaucoom op drie verschillende manieren behandelen:

 1. met medicijnen
 2. met laserbehandelingen
 3. met een operatie

Behandeling met medicijnen


Patiënten met glaucoom krijgen vaak medicijnen die de oogdruk verlagen. U krijgt dan een medicijn in de vorm van oogdruppels, ooggel of tabletten. De medicijnen zorgen ervoor dat de kliertjes in uw oog minder kamerwater aanmaken en/of dat de afvoer van het kamerwater uit het oog wordt gestimuleerd.

Hoe goed de oogdruppels werken, verschilt per persoon. Bij elke patiënt kijken we daarom hoeveel en welke oogdruppels u het best kunt gebruiken.
Van de medicijnen kunt u bijwerkingen krijgen. Wat deze bijwerkingen zijn, leest u in de bijsluiter van uw medicijn.

De meest voorkomende behandelingen met medicijnen zijn:

 1. oogdruppels
 2. tabletten
 3. via infuus

Behandelingen met een laser


We kunnen uw glaucoom ook behandelen met een laserbehandeling. Deze behandeling duurt vaak minder dan tien minuten. Na de laserbehandeling kunt u meestal direct naar huis. Wel moet u de dagen erna oogdruppels gebruiken die ontsteking tegen gaan. Houd er rekening mee dat u na de laserbehandeling minder goed ziet met uw oog. Dit duurt maar een paar uur.

De meest voorkomende laserbehandelingen zijn:

 • selectieve laser trabeculoplastiek (SLT)
 • YAG (perifere iridotomie)
 • ARGON – iris stretch
 • iridex micropulse cyclolaser G6
Selectieve laser trabeculoplastiek (SLT)
Met deze laserbehandeling verlagen wij de oogdruk. Het effect van de behandeling duurt gemiddeld maar vijf jaar. Daarna kunnen we de behandeling herhalen. Uw oog wordt hierbij met oogdruppels verdoofd voor start van deze behandeling.

YAG - perifere iridotomie (PI)
Als uw kamerhoek nauw is of dicht zit dan kan het kamerwater niet meer goed afgevoerd worden. Met deze laserbehandeling kunnen wij een opening in de iris maken, waardoor de kans op afsluiting van de kamerhoek kleiner wordt. Uw oog wordt hierbij met oogdruppels verdoofd voor start van deze behandeling.
oog
Let op! Het zwarte gaatje in het oog is uitvergroot, zodat duidelijk is wat we bedoelen. Normaal is deze opening alleen met een microscoop te zien; het gaatje is niet met het blote oog te zien.

ARGON - iris stretch
Als de kamerhoek bijna gesloten is, kunnen we ook een stukje van de iris laten afvlakken. Dit doen we alleen als u een plateau-iris heeft. Een plateau-iris is dikker dan een normale iris. Als de iris wat meer ontspant, wordt deze vlakker. Hierdoor kan het kamerwater beter wegstromen. Uw oog wordt hierbij met oogdruppels verdoofd voor start van deze behandeling.

Iridex micropulse cyclolaser G6
Met deze laserbehandeling zorgen we dat de kliertjes in uw oog minder kamerwater aanmaken. Hierdoor verlaagt de oogdruk. Voor deze behandeling moeten we het oog verdoven middels een prikje naast het oog.

Glaucoomoperaties


Wat zijn glaucoomoperaties?


Als u glaucoom heeft, kunnen wij u ook opereren. Dit doen we als de oogdruk te hoog blijft of als u geen medicijnen wilt of kunt gebruiken. De meest voorkomende glaucoomoperaties zijn:

 • trabeculectomie
 • glaucoomimplantaat
 • minimaal-invasieve glaucoomoperaties (MIGS)

Over de operaties


Voor alle glaucoomoperaties nemen wij u één dag op in het ziekenhuis. U kunt vaak dezelfde dag weer naar huis. U leest hieronder hoe de verschillende operaties verlopen.

Trabeculectomie
Bij een trabeculectomie maken we een soort luikje in het oogwit. Via dit luikje kan het kamerwater makkelijker het oog verlaten. Hierdoor gaat de oogdruk omlaag. Na de operatie kan er een soort blaasje op het oogwit ontstaan. Dit noemen we een bleb. Deze kan zichtbaar zijn indien u uw bovenooglid omhoog trekt. U voelt en ziet hier verder niets meer van.
trabeculectomie

Glaucoomimplantaat (Baerveldt, Ahmed, of Paul)
Bij een Baerveldt-, Ahmed-, of Paul-implantaat plaatsen we een implantaat achter het oog. Aan dit implantaat zit een buisje waar het kamerwater door weg kan stromen. In de afbeelding hieronder ziet u hoe het implantaat in het oog zit.

De implantaten en bijbehorende buisjes verschillen van vormgeving. Een Ahmed-implantaat is kleiner dan een Baerveldt- of Paul-implantaat. Het buisje van de Paul is dunner dan die van de Baerveldt of Ahmed. Een Ahmed-implantaat heeft een extra “ventiel-mechanisme’’. De Ahmed en Paul werken vrijwel meteen, terwijl dit bij een Baerveldt even kan duren. De oogarts bepaalt met u samen welke implantaat voor u en uw situatie het beste is.
glaucoomoperatie

Minimaal-invasieve glaucoomoperaties (MIGS): XEN-implantaat of PreserFlo-implantaat (InnFocus-implantaat)

Bij een MIGS plaatsen we een klein buisje in uw oog. Via dit buisje kan het kamerwater makkelijker stromen. Na de operatie kunt u een klein blaasje op het oogwit krijgen.
MIGS

Soms kunnen er verklevingen ontstaan waardoor het buisje niet meer werkt. Dan kan er een her-operatie noodzakelijk zijn.

Na de operatie


Na de operatie moet u regelmatig langskomen voor controle.

U krijgt na de operatie oogdruppels mee die zorgen dat u geen ontstekingen krijgt. Deze oogdruppels bouwt u langzaam af. Na een paar maanden stopt u hiermee na overleg met uw arts. Vaak wordt uw huidige glaucoommedicatie gestopt na de operatie.

Bijwerkingen


U kunt last krijgen van staar. Als dit zo is, moeten wij dit vaak behandelen met een staaroperatie. Lees meer over de operatie in ‘staaroperatie’.

Houd er rekening mee dat uw zicht na de behandeling minder goed is. Dit kan een paar weken duren. Daarna wordt uw zich langzaam beter.

Contact


Heeft u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde. We zijn tijdens kantooruren bereikbaar.

 • Polikliniek Oogheelkunde (010) 704 01 35
Afbeeldingen gemaakt met BioRender.com