Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Botuline-toxine A behandeling

Download PDF
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een behandeling met Botuline-toxine A voor de klachten van uw blaas. Deze informatie geeft u inzicht in het doel van de behandeling en wat u tijdens deze behandeling kunt verwachten.

Doel van de behandeling


Botuline-toxine A is een stof die gemaakt wordt door een bacterie. De stof onderbreekt de signaaloverdracht van zenuwvezels naar de spieren. Het is te vergelijken met het door-knippen van een telefoonlijn. Als Botuline-toxine A in de blaaswand gespoten wordt, kan de blaas geen signaal meer ontvangen en raakt de blaas als het ware verlamd. Daardoor zal een overactieve blaas minder actief zijn en minder samentrekken. Dit is een van de werkingen van Botuline-toxine A.

Voorbereiding


Gebruikt u bloedverdunners? Sommige bloedverdunners mag u niet meer gebruiken rond de ingreep. Wanneer u moet stoppen met welke bloedverdunner, vindt u in de tabel hieronder.

Wanneer stoppen?Welke bloedverdunner?
7 dagen voor de ingreepFenprocoumon
Marcoumar

5 dagen voor de ingreepBrilique
Clopidogrel
Grepid
Iscover
Plavix
Ticagrelor

3 dagen voor de ingreepAcenoumarol
Sintrom


Gebruikt u een bloedverdunner die niet in de tabel staat? En twijfelt u of u uw bloedverdunner mag gebruiken? Overleg dit dan met de arts of verpleegkundig specialist.

U hoeft zich verder niet speciaal voor te bereiden. Het kan zijn dat u ter voorbereiding antibiotica heeft gekregen om een urineweginfectie te voorkomen.

Dag van behandeling


Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek urologie. Indien mogelijk, wordt aan u gevraagd om te plassen voorafgaande aan het onderzoek. De urine wordt opgevangen en nagekeken op een mogelijke infectie. Mocht u een urineweginfectie hebben, dan kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan. Als u zelf katheteriseert, dan verzoeken wij u om uw eigen materialen mee te nemen. De behandelkamer is toegankelijk voor rolstoelen en er is een aparte omkleedruimte aanwezig. Het is wellicht voor u prettig om een lang shirt aan te doen, aangezien u tijdens het onderzoek de onderkleding uit moet doen. De aanwezige doktersassistente zal u, als dit nodig is, behulpzaam zijn bij het helpen met het uitkleden. Indien u in een rolstoel komt, dan is een tillift aanwezig. Een eventuele begeleider kan bij u blijven. Na het uitkleden kunt u in de speciale stoel plaatsnemen. Deze stoel heeft beensteunen waar u de benen in kunt leggen. Mocht u niet in de beensteunen plaats kunnen nemen, dan wordt de stoel aangepast naar een bed. De doktersassistente zal de plasbuis reinigen met een gaasje en wat water. Zodra u in de stoel heeft plaats genomen, wordt er een verdovende gel in de blaas gespoten via een eenmalige katheter. De katheter wordt verwijderd en er wordt ongeveer 10-15 minuten gewacht om de verdoving te laten inwerken. Mocht u zelf katheteriseren, dan mag u dat uiteraard ook zelf doen.

De behandeling


Na die tijd zal de arts/verpleegkundig specialist bij u een flexibel buisje met een camera inbrengen via de plasbuis. Dit is meestal geen pijnlijke handeling. Bij de man kan het soms wat moeizamer gaan vanwege het passeren van het gebied bij de prostaat. Zodra de camera in de blaas is, wordt er in de blaas gekeken naar eventuele afwijkingen die het inspuiten van de Botuline-toxine A kunnen verhinderen. De blaas wordt tijdens de behandeling gevuld met steriel water om de blaas te laten ontplooien.

Zodra alles in orde is, worden met behulp van kleine injecties (gemiddeld 10) via het buisje, de Botuline-toxine A op diverse plaatsen in de blaaswand geïnjecteerd. Dit kan soms wat gevoelig zijn ondanks dat de blaaswand verdoofd is. Het wordt verschillend ervaren door patiënten. U kunt via een televisiescherm meekijken als u dat wenst. Zodra de injecties gegeven zijn, wordt het buisje met de camera verwijderd. Indien van toepassing, kan de blaas op verzoek geleegd worden. De behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten.Nazorg


Uw blaas is mogelijk gevuld met vloeistof. U kunt dit op het toilet uitplassen. Mocht dat niet lukken dan is het mogelijk dat de blaas geleegd wordt met behulp van een katheter. Indien u dit altijd zelf doet dan kunt u dat n u ook zelf doen. U krijgt de gelegenheid om u zelf te verzorgen in de omkleedruimte. Na afloop bespreekt de specialist de bevindingen met u en het eventuele vervolg. U krijgt tot slot altijd een telefonische afspraak met uw behandelend arts om het effect van de behandeling te evalueren.

Bijwerkingen


U kunt na het onderzoek soms een wat branderig gevoel hebben in de plasbuis/blaas. Bij sommige patiënten kunnen bovengenoemde klachten enkele dagen aanwezig blijven. Dit is niet verontrustend. In enkele gevallen treedt bloedverlies op via de plasbuis. Het is ook mogelijk dat uw urine na het onderzoek wat bloed bevat. De urine kleurt wat roze. Door goed te drinken verdwijnen de klachten vaak binnen enkele dagen. Wanneer u na het onderzoek langdurig klachten houdt, veel pijn krijgt of koorts ontwikkelt, of als u duidelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Ziekte of verhindering


Als u door ziekte of een andere reden niet op uw afspraak kunt komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie, telefoon (010) 704 01 46.

Vragen?


Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatiegegeven door uw arts. Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust aan uw arts of verpleegkundige.

Tot slot


Wij maken u erop attent dat het Erasmus MC een universitair ziekenhuis is. Dat houdt in dat in het Erasmus MC studenten in de geneeskunde worden opgeleid tot arts. In de laatste fase van hun opleiding lopen zij stage in het ziekenhuis als co-assistent. Ook artsen die zich specialiseren krijgen hun opleiding tot medisch specialist in dit ziekenhuis (arts-assistenten). Verpleegkundigen kunnen eveneens binnen het Erasmus MC worden opgeleid of hun stage lopen. Voor u beteken t dit concreet dat er bij gesprekken en/of lichamelijke onderzoeken meestal meerdere personen betrokken zijn, zoals een medisch specialist, een arts-assistent, een co-assistent en een verpleegkundige. Er wordt altijd van tevoren aan u gevraagd of u hier bezwaar tegen heeft.