Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Cardiologie kortdurend verblijf en dagbehandeling

Download PDF
U wordt kortdurend opgenomen voor een cardiologische behandeling of ingreep, die met u is besproken door uw eigen cardioloog. U heeft een oproepbrief gekregen, u bent verwezen via een ander ziekenhuis, huisarts of anders. Hier leest u er meer over.


Over dagbehandeling cardiologie


De dagbehandeling cardiologie is een open ruimte die geschikt is voor een behandeling tijdens een dagopname. Deze ruimte heeft goede voorzieningen in een huiskamerachtige sfeer die positief op uw herstel werkt en waarbij u zoveel mogelijk uw eigen zelfstandigheid behoudt. Behandeling vindt plaats op een behandelstoel, zo nodig kan de behandelstoel worden omgevormd tot een bed. Of u wordt behandeld op een behandelstoel of in een tot bed omgevormde behandelstoel, zal gedurende de opname besloten worden door uw zorgverleners. Medische handelingen vinden plaats in een daarvoor ingerichte behandelruimte en gesprekken met de verpleegkundig specialist worden voornamelijk gevoerd in een besloten werkkamer. Op de dagbehandeling is een vitrine koelkast, waaruit u naar behoefte eten en drinken kunt pakken.

Kortdurend verblijf
Hier worden patiënten verpleegd die een cardiologische ingreep ondergaan of hebben ondergaan zoals
 • een katheterablatie
 • een cardioversie
 • een pacemaker implantatie of ICD-implantatie
 • een dotterbehandeling of een hartkatheterisatie
  Dit zijn over het algemeen kortdurende opnames. De gemiddelde opname duur bedraagt 12 tot 72 uur.
Medewerkers kortdurend verblijf en dagbehandeling
De zorg wordt door veel verschillende medewerkers verleend. Er wordt getracht de medewerkers zoveel mogelijk op dezelfde ruimtes te laten werken om zo een continuïteit van de te verlenen zorg te kunnen waarborgen. Dit is echter door onregelmatige diensten niet altijd mogelijk.
De volgende medewerkers maken deel uit van cardiologie:
 • Manager (zorgt voor de randvoorwaarden voor goede zorg. Stuurt het team aan)
 • Verpleegkundig specialist (loopt op weekdagen bij sommige patiënten visite, onder supervisie van cardioloog)
 • Facilitair zorgmedewerker (verzorgt voor u de maaltijden en verdere benodigdheden)
 • Medisch student (neemt in de avonduren en in het weekend de taken van de facilitair zorgmedewerker waar)
 • Leerling-verpleegkundige (student in opleiding tot verpleegkundige, staat altijd onder toezicht van gediplomeerd verpleegkundige)
 • Verpleegkundigen (gediplomeerd verpleegkundige, meestal in opleiding tot cardiologie verpleegkundige)
 • CCU-verpleegkundige (gediplomeerd cardiologie verpleegkundige)
 • Kliniekassistent (is opgeleid tot doktersassistent, verricht bloedafname, maakt een hartfilmpje, etc.)
 • Afdelingssecretaresse (zorgt voor het inplannen van de onderzoeken tijdens opname en vervolgafspraken)
 • Kliniekassistent (is opgeleid tot doktersassistent, verricht bloedafname, maakt een hartfilmpje, etc.)
 • Nazorgverpleegkundige (komt in beeld als er na het ontslag extra zorg geregeld moet worden, deze verpleegkundige begeleidt u in dit proces)

Gang van zaken


Een opname kan gepland zijn of acuut. Er wordt in ieder geval bij aanvang van de opname een (kort) opnamegesprek gevoerd door de verpleegkundige of kliniek assistent. Het is belangrijk hierbij bijzonderheden te melden zoals:
 • Allergieën
 • Medicatiegebruik
 • Voorgeschiedenis
 • Bijzonderheden in uw (sociale) situatie
De verpleegkundige of facilitair zorgmedewerker laat u bij opname weten:
 • Wat te doen bij lichamelijke klachten .
 • Wat ongeveer het verloop van de opname zal zijn.
 • Hoe de waarschijnlijke volgorde zal zijn van behandeling en een indicatie wanneer u wordt geholpen (bijvoorbeeld als 2e in de vroege middag).
 • Of en vanaf hoe laat u nuchter dient te zijn indien van toepassing.
 • Met welke bijzonderheden u rekening dient te houden bijvoorbeeld met betrekking tot medicatie-inname.
 • Hoe u de voorzieningen op uw kamer gebruikt, zoals het alarmsysteem en de tablet.
 • Wat de voorzieningen op de afdeling zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken.
Ingreep
Komt u voor een ingreep, dan zal de verpleegkundige of de kliniekassistent u helpen bij de voorbereiding op deze ingreep. De verpleegkundige geeft u algemene voorlichting over de gang van zaken voor, tijdens en na de ingreep. Voor specifieke vragen over uw situatie of prognose zal de verpleegkundige u mogelijk doorverwijzen naar de arts of verpleegkundig specialist.
Wij begrijpen dat u graag wilt weten hoe laat de ingreep wordt uitgevoerd. Wij kunnen u slechts een indicatie geven hoe laat u wordt geholpen. Dit komt omdat het Erasmus MC de spoeddiensten verricht voor de regio. Daardoor kan het zijn dat er een spoedingreep tussen komt. Als uw behandeling uitgesteld wordt door een spoedingreep, streven wij er altijd naar u zo spoedig mogelijk te helpen.

Belangrijk
Wij raden u dringend aan om eigendommen van (persoonlijke of geldelijke) waarde zoveel mogelijk thuis te laten of aan uw familie af te geven, wanneer u bij ons opgenomen bent. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Wanneer u toch zaken van persoonlijke waarde bij u heeft, hebben wij daarvoor de mogelijkheid deze kortdurend tijdens uw ingreep in een locker op de afdeling op te bergen.

Contactpersoon
Er wordt bij opname gevraagd naar een contactpersoon. Informatie over uw situatie wordt alleen doorgegeven aan de 1e contactpersoon. Deze persoon coördineert de overdracht van informatie (indien u dat wenst) binnen de familie/ kennissenkring. Wij verwijzen altijd naar uw contactpersoon. Verder is het raadzaam deze contactpersoon uw bezoek te laten regelen, om te voorkomen dat u meer dan twee bezoekers per keer heeft. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van informatie aan de 1e contactpersoon meldt u dit dan. Om de contactpersoon goed te woord te kunnen staan en tevens onze collega’s goed te kunnen informeren bij aanvang van hun diensten, stellen wij het op prijs wanneer er rekening wordt gehouden met onze overdracht tijden (07:30-07:45; 14:45-15:30 en 23:00- 23:15 uur). Buiten deze tijden kan de contactpersoon informeren naar uw welzijn.

Telemetrie
Een groot deel van onze patiënten wordt voor het hartritme bewaakt door middel van telemetrie. Dit is een kastje met elektrodes die bevestigd worden op uw borstkas. Zo kunnen wij via wifi uw hartritme bewaken. Hiervoor stellen wij grenzen in waarop wij gealarmeerd willen worden bij veranderingen. Dat betekent niet dat bij ieder alarm een verslechtering bij iemand intreedt. Daarom hoort u af en toe monitoralarmen. Uw hartritme is op de monitor in de verpleegposten zichtbaar, mocht er niemand in de post aanwezig zijn door patiëntgebonden handelingen, dan hoort de verpleegkundige toch de alarmen.

Geluid
Mocht u ‘s nachts last van hebben van het geluid dat hierdoor of door andere geluiden wordt geproduceerd, geeft u dit dan aan, misschien kunnen oordoppen een en ander verminderen.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum en heeft als kerntaken; patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Er kan aan u gevraagd worden mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Deelname hieraan is geheel vrijwillig en kan te allen tijde gestopt worden. U wordt altijd vooraf gevraagd en geïnformeerd.

Dagindeling
6:30Controle van bloeddruk en temperatuur
6:30-7:30Bloedafname.
7:30-9:00Serveren van het ontbijt
7:30-8:00Verpleegkundige overdracht dagdienst
9:30Serveren van koffie / thee
12:00Serveren van de maaltijd, uitdelen van medicatie
13:00-14:00Rustuur. U wordt verzocht stil te zijn, ook als u zelf niet wilt rusten.
14:00Eventueel controles. Serveren koffie /thee
15:30-16:00Verpleegkundige overdracht avonddienst
17:00De warme maaltijd kan worden geserveerd.
19:30Serveren van koffie / thee
20:00Uitvoeren van controles, ronde langs de patiënten
22:00Alles wordt in orde gemaakt voor de nacht. Serveren van water voor de nacht. De lichten gaan in schemerstand, vanaf dit moment dient er rust te zijn op de afdeling, ook als u nog niet gaat slapen.
23:15-23:30Verpleegkundige overdracht nachtdienst. Gedurende de nacht loopt de verpleegkundige meerdere rondes.

Bezoektijden
U mag doorlopend bezoek ontvangen met een maximum van 2 personen. Wij vragen u vriendelijk dit te respecteren.

Verlaten van de etage
Als u de etage wilt verlaten tijdens de opname dient u dit te overleggen met de verpleegkundige. Als uw hartritme wordt bewaakt (telemetrie) zal dit over het algemeen op medische gronden niet mogelijk zijn.

Ontslag
De verpleegkundig specialist beslist in overleg met de cardioloog wanneer u naar huis mag en zal samen met de verpleegkundige voorbereidingen treffen voor dit ontslag. Het ontslag is vaak later op de dag. Voor de taken waarvoor u mogelijk niet voldoende in staat bent dit zelf te verzorgen (persoonlijke verzorging, medicatie) terwijl er geen medische reden is om u langer opgenomen te houden, vindt er overleg plaats met u, uw familie en de nazorgverpleegkundige. Er zal dan door de verpleegkundige naar een passende nazorgoplossing worden gezocht.

Verpleegkundig ontslaggesprek
Er wordt door de verpleegkundige een ontslaggesprek gevoerd waarin de volgende onderwerpen, indien van toepassing, aan de orde komen:
 • U krijgt advies over leefregels en leefstijl en wat u kunt doen bij klachten.
 • U krijgt een afspraak mee voor de polikliniek. Eventueel wordt u (her)aangemeld bij de trombosedienst.
 • De verpleegkundige vraagt naar uw ervaringen tijdens de opname. Dit vragen wij u ook in het telefoongesprek dat na uw opname zal plaatsvinden.
 • U heeft de gelegenheid om vragen te stellen.

Zorgwinkel


Aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen of huren van zorghulpmiddelen. Ook kunt u hier gezondheid- en verzorgingsartikelen of andere handige hulpmiddelen kopen. Voor meer informatie: bel (010) 704 11 76 of kijk op https://www.zorgwinkelerasmusmc.nl.