Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Cardiologie langdurig verblijf

Download PDF
U bent opgenomen voor een cardiologische behandeling of ingreep, die met u is besproken door uw eigen cardioloog.


Over cardiologie


Hier verblijven voornamelijk patiënten die opgenomen worden voor 4 dagen of langer. Er worden patiënten verpleegd met uiteenlopende aandoeningen zoals ritmestoornissen, hartinfarct, hartfalen, harttransplantatie en/ of andere hartaandoeningen.

Medewerkers cardiologie
Hier wordt de zorg door veel verschillende medewerkers verleend. Er wordt getracht de medewerkers zoveel mogelijk op dezelfde ruimtes te laten werken om zo een continuïteit van de te verlenen zorg te kunnen waarborgen. Dit is echter door onregelmatige diensten niet altijd mogelijk.

De volgende medewerkers maken deel uit van cardiologie:

 • Manager (zorgt voor de randvoorwaarden voor goede zorg. Stuurt het team aan)
 • Dienstdoende arts (gediplomeerd arts, meestal in opleiding tot cardioloog. Loopt op weekdagen visite, onder supervisie van cardioloog)
 • Facilitair zorgmedewerker (verzorgt voor u de maaltijden en verdere benodigdheden)
 • Medisch student (neemt in de avonduren en in het weekend de taken van de facilitair zorgmedewerker waar)
 • Leerling-verpleegkundige (student in opleiding tot verpleegkundige, staat altijd onder toezicht van gediplomeerd verpleegkundige)
 • Verpleegkundige (gediplomeerd verpleegkundige, meestal in opleiding tot cardiologieverpleegkundige)
 • CCU-verpleegkundige (gediplomeerd cardiologieverpleegkundige)
 • Afdelingssecretaresse (zorgt voor het inplannen van de onderzoeken tijdens opname en vervolgafspraken)
 • Kliniekassistent (is opgeleid tot doktersassistente, verricht bloedafname, maakt een hartfilmpje, etc.)
 • Diëtist (de diëtist wordt ingeschakeld voor het geven van voedingsadvies)
 • Fysiotherapeut ( in het belang van uw revalidatie of voor het verbeteren van uw conditie)
 • Medisch maatschappelijk werk (Bij psychosociale problemen kunt u en/of een familielid bij hen terecht)
 • Psycholoog/ psychiater (Mocht u problemen hebben op psychisch gebied dan kan de psycholoog en/of de psychiater worden ingeschakeld)
 • Geestelijk verzorger (Bij behoefte aan geestelijke bijstand kan de geestelijk verzorger worden ingeschakeld, dit is mogelijk voor alle veelvoorkomende geloofsovertuigingen en gezindten)
 • Nazorgverpleegkundige (komt in beeld indien er na het ontslag extra zorg geregeld moet worden, deze verpleegkundige begeleidt u in dit proces)

Gang van zaken


Opnamegesprek
Een opname kan gepland zijn of acuut. Er wordt in ieder geval bij aanvang van de opname een (kort) opnamegesprek gevoerd door de verpleegkundige of kliniekassistent. Het is belangrijk hierbij bijzonderheden te melden zoals:
 • Allergieën
 • Medicatiegebruik
 • Voorgeschiedenis
 • Bijzonderheden in uw (sociale) situatie
De verpleegkundige/kliniekassistent laat u bij opname weten:
 • Wat te doen bij lichamelijke klachten.
 • Wat ongeveer het verloop van de opname zal zijn.
 • Hoe de waarschijnlijke volgorde zal zijn van behandeling en een indicatie wanneer u wordt geholpen (bijvoorbeeld als 2e in de vroege middag).
 • Of en vanaf hoe laat u nuchter dient te zijn, indien van toepassing.
 • Met welke bijzonderheden u rekening dient te houden bijvoorbeeld met betrekking tot medicatie-inname.
 • Hoe u de voorzieningen op uw kamer gebruikt, zoals het alarmsysteem en de tablet.
 • Wat de voorzieningen op de afdeling zijn en hoe u daar gebruik van kunt maken.
Ingreep
Komt u voor een ingreep, dan zal de verpleegkundige of de kliniekassistent u helpen bij de voorbereiding op deze ingreep. De verpleegkundige geeft u algemene voorlichting over de gang van zaken voor, tijdens en na de ingreep. Voor specifieke vragen over uw situatie of prognose zal de verpleegkundige u mogelijk doorverwijzen naar de arts of verpleegkundig specialist..Wij begrijpen dat u graag wilt weten hoe laat de ingreep wordt uitgevoerd. Wij kunnen u slechts een indicatie geven hoe laat u wordt geholpen. Dit komt omdat het Erasmus MC de spoeddiensten verricht voor de regio. Daardoor kan het zijn dat er een spoedingreep tussen komt. Als uw behandeling uitgesteld wordt door een spoedingreep, streven wij er altijd naar u zo spoedig mogelijk te helpen.

Belangrijk
Wij raden u dringend aan om eigendommen van.(persoonlijke of geldelijke) waarde zoveel mogelijk thuis te laten of aan uw familie af te geven, wanneer u bij ons opgenomen bent. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen. Wanneer u toch zaken van persoonlijke waarde bij u heeft, hebben wij daarvoor de mogelijkheid deze kortdurend tijdens uw ingreep in een locker op de afdeling op te bergen.

Contactpersoon
Er wordt bij opname gevraagd naar een contactpersoon. Informatie over uw situatie wordt alleen doorgegeven aan de 1e contactpersoon. Deze persoon coördineert de overdracht van informatie (indien u dat wenst) binnen de familie/ kennissenkring. Wij verwijzen altijd naar uw contactpersoon. Verder is het raadzaam deze contactpersoon uw bezoek te laten regelen, om te voorkomen dat u meer dan twee bezoekers per keer heeft. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van informatie aan de 1e contactpersoon, meldt u dit dan. Om de contactpersoon goed te woord te kunnen staan en tevens onze collega’s goed te kunnen informeren bij aanvang van hun diensten, stellen wij het op prijs wanneer er rekening wordt gehouden met onze overdrachttijden (07:30-07:45; 14:45-15:30 en 23:00- 23:15 uur). Buiten deze tijden kan de contactpersoon informeren naar uw welzijn.

Telemetrie
Een groot deel van onze patiënten wordt voor het hartritme bewaakt door middel van telemetrie. Dit is een kastje met elektrodes die bevestigd worden op uw borstkas. Zo kunnen wij via wifi uw hartritme bewaken. Hiervoor stellen wij grenzen in waarop wij gealarmeerd willen worden bij veranderingen. Dat betekent niet dat bij ieder alarm een verslechtering bij iemand intreedt. Daarom hoort u af en toe monitoralarmen. Uw hartritme is op de monitor in de verpleegposten zichtbaar, mocht er niemand in de post aanwezig zijn door patiëntgebonden handelingen, dan hoort de verpleegkundige toch de alarmen. Mocht u ‘s nachts last van hebben van het geluid wat hierdoor of door andere geluiden wordt geproduceerd, geeft u dit dan aan, misschien kunnen oordoppen een en ander verminderen.

Bezoektijden
Het bezoekuur is van 11:00 tot 21:00. Tussen 13:00 en 14:00 is het rustuur op onze afdeling, wij verzoeken uw bezoek om dan gebruik te maken van de voorzieningen in het ziekenhuis, zoals de daktuin of het restaurant. Op de etage mag u doorlopend bezoek ontvangen met een maximum van 2 personen. Wij vragen u vriendelijk dit te respecteren.

Verlaten van de etage
Als u de etage wilt verlaten tijdens de opname, dient u dit te overleggen met de verpleegkundige. Als uw hartritme wordt bewaakt (telemetrie) zal dit over het algemeen op medische gronden niet mogelijk zijn.

Medicatie-ontslaggesprek
Vanuit de poliklinische apotheek krijgt u aan het eind een medicatie-ontslaggesprek, hierin worden al uw medicijnen besproken en krijgt u medicatie mee voor de komende paar weken.

Verpleegkundig ontslaggesprek
Er wordt door de verpleegkundige een ontslaggesprek gevoerd waarin de volgende onderwerpen, indien van toepassing, aan de orde komen:
 • U krijgt advies over leefregels en leefstijl en wat u kunt doen bij klachten.
 • U krijgt een afspraak mee voor de polikliniek. Eventueel wordt u (her)aangemeld bij de trombosedienst.
 • De verpleegkundige vraagt naar uw ervaringen tijdens de opname. Dit vragen wij u ook in het telefoongesprek dat na uw opname zal plaatsvinden.
 • U heeft de gelegenheid om vragen te stellen.

Zorgwinkel


Aan de Zimmermanweg 3 (naast de hoofdingang) vindt u de zorgwinkel van het Erasmus MC. Hier kunt u terecht voor het kosteloos lenen of huren van zorghulpmiddelen. Ook kunt u hier gezondheid- en verzorgingsartikelen of andere handige hulpmiddelen kopen. Voor meer informatie: bel (010) 704 11 76 of kijk op https://www.zorgwinkelerasmusmc.nl.