Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Cochleaire Implantatie (CI) en hersenvliesontsteking

Download PDF
De kno-arts heeft u geadviseerd om u (of uw kind) voorafgaand aan het implanteren van het CI bij uw huisarts te laten inenten tegen hersenvliesontsteking. Uw huisarts ontvangt hierover een brief van uw kno-arts. We hebben informatie over de vaccinatie voor u op een rij gezet, zodat u weet waar het precies om gaat. Wilt u de bladzijde 'Informatie voor de huisarts' uit deze folder aan uw huisarts geven?

CI en hersenvliesontsteking


Hoewel precieze cijfers niet bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een cochleair implantaat (CI) een kleine verhoogde kans hebben op het krijgen van hersenvliesontsteking (meningitis).

Die kans is heel klein, maar omdat hersenvliesontsteking een ernstige ziekte is, kiezen we voor maximale veiligheid bij zowel kinderen als volwassenen. Daarom adviseren we alle (toekomstige) gebruikers van een cochleair implantaat om zich te laten inenten (vaccineren) tegen twee vormen van hersenvliesontsteking. Als u op de wachtlijst staat voor een cochleair implantaat kunt u zich voordat de operatie plaatsvindt via de huisarts laten inenten. Het maakt niet uit hoe lang voor de operatie dit gebeurt.

Let op: Vaccinaties bieden geen volledige bescherming tegen hersenvliesontsteking. Ook na vaccinatie moet u alert blijven op tekenen van een hersenvliesontsteking:

 • hoge koorts
 • hoofdpijn, vooral bij het naar voren buigen van het hoofd (nekstijfheid)
 • niet tegen licht kunnen
 • overgeven
 • verwardheid.
Zuigelingen kunnen zonder koorts en nekstijfheid een hersenvliesontsteking hebben.

Er is dan vaak sprake van:

 • sufheid
 • prikkelbaarheid (ongewoon huilen), algehele slapte, verlies van eetlust
 • een grauwe kleur

Vragen


Met vragen over de vaccinatie of hersenvliesontsteking kunt u terecht bij het CI-team.

Contact


De coördinatoren van het CI-team Rotterdam zijn telefonisch bereikbaar op: (010) 703 18 12. Of stuur een mail: ci@erasmusmc.nl.

Als u een korte vraag heeft, kunt u het secretariaat ook bereiken via Whatsapp: (06) 50155477


Informatie voor de huisarts


De patiënt is zojuist bij de kno-arts en de audioloog geweest op het CI-spreekuur. De patiënt staat op de wachtlijst en ons advies is een vaccinatie tegen hersenvliesontsteking bij de huisarts, voorafgaand aan de operatie. U ontvangt hierover ook een brief van de behandelend kno-arts. Wij hebben de patiënt (of de ouder/verzorger van de patiënt) gevraagd om deze informatie bij u in te leveren.

CI en hersenvliesontsteking


Hoewel precieze cijfers niet bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een cochleair implantaat (CI) een gering verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) hebben. Die kans is zeer klein, ook na cochleaire implantatie. Omdat het om een ernstige ziekte gaat, heeft een team van artsen en wetenschappers aanbevolen te kiezen voor maximale veiligheid bij kinderen en volwassenen die een cochleair implantaat krijgen of dragen. Wij adviseren daarom alle toekomstige gebruikers van een cochleair implantaat zich via de huisarts te laten vaccineren tegen twee vormen van hersenvliesontsteking. Het maakt niet uit hoe lang voor de ingreep dit gebeurt. Aangeraden wordt te vaccineren tegen Pneumokokken (Str. pneumoniae) en tegen Haemophilus influenzae type B (HiB).

Vaccinatie tegen pneumokokken

Volwassenen en kinderen, geboren voor 2007
Eénmalige injectie met Pneumovax® 23 (0,5 ml). Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:
 • Kinderen jonger dan 1 jaar: 3 injecties met Prevenar ® 13 ofSynflorix® (0,5 ml) met interval van 4 tot 8 weken.
 • Kinderen tussen 12 en 15 maanden: één injectie Prevenar® (4e dosis) en op de leeftijd van 24 maanden een tweede injectie Prevenar® 13Synflorix® (5e dosis).

Vaccinatie tegen haemophilus influenzae type B

Volwassenen en kinderen, geboren voor 1993
Eénmalige vaccinatie met Haemophilus influenzae B-vaccin (Act Hib ® 0,5 ml). Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:
 • Drie doses die worden toegediend op respectievelijk 3, 4 en 5 maanden na de geboorte. Eén boosterdosis op de leeftijd van 11 maanden.

Heeft u nog vragen?


Met vragen kunt u contact opnemen met het CI-team.

Contact


De coördinatoren van het CI-team Rotterdam zijn telefonisch bereikbaar op: (010) 703 18 12. Of stuur een mail: ci@erasmusmc.nl.

Als u een korte vraag heeft, kunt u het secretariaat ook bereiken via Whatsapp: (06) 50155477